Tehnologii video si multimedia

Tehnologii de inspecție a pavajelor pe bază de prelucrare de imagini şi video

Analiza Riscurilor

Aplicații software de management al riscurilor și analiza costuri / beneficii

Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice moderne - PAV3M

 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor  

Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,

Cluj Napoca, Romania

Tel: +40.264 41 86 52/3/4/5

Fax: +40.264 41 25 70

Email: dan.sitar@econ.ubbcluj.ro