Tehnologii video si multimedia

Tehnologii de inspecție a pavajelor pe bază de prelucrare de imagini şi video

Analiza Riscurilor

Aplicații software de management al riscurilor și analiza costuri / beneficii

Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice moderne - PAV3M

 
Obiectivul principal al PAV3M este de a veni în sprijinul administrării şi exploatării drumurilor rutiere prin dezvoltarea unei platforme complexe care să integreze

(1) tehnologii de inspecție a pavajelor pe bază de prelucrare de imagini şi video cu

(2) aplicații software de management al riscurilor și analiza costuri / beneficii, pentru a oferi un serviciu complet agențiilor de transport, firmelor de construcții și de reabilitare și administraţiilor locale.

Pe partea tehnologică ne propunem un sistem automat de inspecție a pavajelor, folosind tehnologii de înaltă productivitate care să fie uşor portabil şi al cărui grad ridicat de integrare, montaj facil și costuri scăzute vor permite funcționarea acestuia pe vehicule nespecializate şi, astfel, utilizarea sa pe scară largă. Procedurile actuale de colectare a datelor asupra calităţii pavajului din reţelele rutiere utilizează vehicule specializate pentru această operaţie, a căror implicare şi operare duce la costuri substanțiale și cicluri de inspecție lungi. În unele cazuri, din cauza fondurilor limitate, se recurge la colectarea manuală a acestor date şi deci la un consum uriaş de timp. Având însă în vedere importanța identificării la timp și a rectificării pavajelor rutiere deteriorate pentru siguranţa în trafic, este vitală dezvoltarea de tehnologii de înaltă productivitate integrate, cu un sistem complex de analiză şi management al riscului, care să sprijine lucrările de întreţinere, reabilitare şi modernizare a drumurilor şi podurilor existente, în realizarea de expertize şi agremente tehnice.

PAV3M va exploata, pe partea de dezvoltare tehnologică, progresele recente în hardware-ul de achiziţie de imagini (senzori de rezoluție mai mare, camere digitale mai rapide și de sensibillite crescută etc.) precum și creșterea extraordinară a capacităţii de prelucrare a unităţilor "miniaturale" de calcul. Sistemul propus va încorpora elemente inovatoare pentru dezvoltarea unui ansamblu de achiziţie de imagini şi video integrat cu un set complet de senzori suplimentari pentru poziționare, orientare și comunicaţii. În PAV3M vom dezvolta algoritmi eficienţi și metode automate de procesare a imaginilor şi video-lui pentru identificarea și cuantificarea parametrilor care reflectă starea suprafeței pavajului rutier. Cuplarea acestor informații cu predicția defectelor și cu o aplicație de gestionare a costurilor și a riscurilor va permite prioritizarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor şi utilizarea eficientă a fondurilor alocate.

Aspectele de management economic și de risc (UBB), împreună cu predicția evoluției defectelor vor fi pe deplin integrate prin intermediul unui portal web într-un serviciu (CITST și CCEE), care face parte din strategia de afaceri a IMM-urilor care vizează dezvoltarea rapidă a sectorului de management al drumurilor din România. Dezvoltarea sistemului inteligent va urmări obiectivele Oguara pentru Sistemele de Management şi Mentenanţă a Pavajelor (PMMS), care incorporează instrumente de management cu cele de funcționalitate. Propunerea noastră înglobează împreună PMMS și PMS (Sistemele de Management a Pavajelor) într-o soluție multi-tier modulară oferită ca şi SaaS (Software ca Serviciu) printr-un portal web.

Utilizând semanticile Web, propunem o bază de date rutieră care sa fi utilizată în modulul de gestionare a riscului. Un modul expert va ajuta factorii de decizie în găsirea de strategii optime pentru mentenanța pavajelor iar modulul de risc va oferi soluții pentru reducerea si atenuarea factorilor de risc, având în vedere constrângerile de timp şi costuri. Acest modul va oferi strategii alternative pentru a acoperi o gamă largă de riscuri asociate cu managementul pavajelor, bazat pe Criterii Unificate pentru Managementul şi Mentenanţa Pavajelor.  

Partenerii implicați în proiect asigură, pe baza competențelor lor, sinergiile complementare necesare pentru o abordare trans-disciplinară care implică o serie de discipline intercorelate. Menționăm expertiză relevantă in domeniile de integrare hardware, de prelucrare de imagini şi de recunoaşterea formelor, în crearea de baze de date multimedia, managementul proceselor de afaceri, risc management, aplicaţii e-business, portaluri şi tehnologii web, servicii web.