Tehnologii video si multimedia

Tehnologii de inspecție a pavajelor pe bază de prelucrare de imagini şi video

Analiza Riscurilor

Aplicații software de management al riscurilor și analiza costuri / beneficii

Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice moderne - PAV3M


CO. Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca (UBB)   

P1. Centrul IT pentru Stiinta si Tehnologie (CITST)
 

P2. Centrul de Competenţă în Electrostatică şi Electrotehnologii (CCEE)

P3. Universitatea Valahia din Targoviste (UVT)  

P4. Universitatea Dunarea de Jos din Galati (UGAL)

P5. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)