Tehnologii video si multimedia

Tehnologii de inspecție a pavajelor pe bază de prelucrare de imagini şi video

Analiza Riscurilor

Aplicații software de management al riscurilor și analiza costuri / beneficii

Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice moderne - PAV3M

 

Obiectivul principal al PAV3M este de a dezvolta o platforma holistica imbinand dezvoltare si inovare tehnologica in domeniul inspectiei vizuale automate a pavajului cu o solutie multi-tier care combina PMMS si PMS. Pe partea de dezvoltare si inovare tehnologica, PAV3M va proiecta si dezvolta un sistem automat, integrat şi portabil, de inspecţie vizuală şi management pentru monitorizarea şi analiza deteriorarării pavajelor, care să funcţioneze la viteza normală de trafic şi să poată fi instalat pe vehicule nespecializate.

 

Obiectivul principal va fi atins prin parcurgerea pas cu pas a urmatoarelor obiective:

 

1. Dezvoltarea şi menţinerea unui sistem colaborativ integrat cu module GPS (Global Positioning System) şi GSM (Global Communication System) şi comunicarea în timp real cu platforma de control rutier, pe baza integrării elementelor hardware inovatoare pentru monitorizarea şi mentenanţa drumurilor

2. Realizarea unui proiect de sistem compact şi ieftin prin integrarea de elemente hardware inovatoare, de exemplu, surse de lumină structurată pentru a calcula informaţiile de adâncime şi suprafaţă. Integrarea lui este menită să înlocuiască scanerele tradiţionale cu laser 3D (bazate pe măsurarea timpului), care sunt utilizate în sisteme de monitorizare a pavajelor, pentru achiziţionarea de informaţii de profil;

3. Dezvoltarea unei platforme de inspectie a drumului care poate funcţiona la o viteza normala de trafic. Colectarea datelor este una dintre operaţiile cele mai dificile, critice şi consumatoare de timp pe care inginerii le efectuează în ciclul de management al pavajelor. Operarea la viteza traficului va economisi în mod semnificativ timpul şi va reduce riscurile (accidente, congestionarea traficului, etc) legate de colectarea datelor.

4. Dezvoltarea unui sistem portabil şi uşor montabil, care poate fi instalat pe vehicule nespecializate;

5. Dezvoltarea de algoritmi de procesare a datelor in timp reala şi a software-ului aferent pentru analiza datelor pe teren.

6. Îmbunătăţirea fiabilităţii sistemului de detectare prin fuziunea informaţiei de la senzori (GPS, GSM, accelerometru, compas magnetic etc). Având în vedere tehnologia existentă şi cerinţele de cost, există limite cu privire la calitatea datelor colectate (frecvenţa cadrelor, calitatea imaginii în anumite condiţii, complexitatea, lipsa feedback-ului de accelerare, etc). Aceste restricţii pot fi eliminate parţial prin fuziunea imaginii cu datele obţinute de alţi senzori adecvaţi (accelerometre pentru măsurarea înclinării şi vibraţiei verticale, sonar pentru calibrarea iniţială, etc);

7. Integrarea serviciilor publice de cartografie în PAV3M, cum ar fi OpenStreetMaps (www.openstreetmap.org), Google Maps sau Bing Maps (Microsoft);

8. Asigurarea unui sistem eficient de costuri şi resurse, care face posibilă exploatarea pe scară largă, scurtând astfel ciclurile de control rutier, reducând numărul de blocaje/închideri rutiere şi optimizând managementul rutier şi costurile aferente;

9. Dezvoltarea de metode de procesare şi analiză a imaginilor robuste şi eficiente pentru a realiza implementarea software eficientă din punct de vedere computaţional;

10. Elaborarea unui model adaptiv inteligent de previziune în scopul de a anticipa posibilele evoluţii ale defectelor sau de a prevedea intervenţiile specifice;

11. Elaborarea unui model integrat de analiză cost-beneficiu care abordează aspectele cheie ale întreţinerii pavajelor, reducând astfel costurile aferente întreţinerii drumurilor;

12. Elaborarea unui model integrat de management al riscului, care ajută managerii de la licitaţii electronice, pentru procesul de mentenanţă a pavajelor, reducând astfel costurile şi minimizând riscurile asociate cu pavajele;

13. Realizarea unei baze de date pentru stocarea datelor legate de pavaje, accesibile printr-o interfaţă care permite navigarea şi regăsirea uşoară;

14. Transferarea tehnologiei dezvoltate pentru exploatarea în continuare de către agenţii economici implicaţi;

15. Personalizarea sistemului ca un SaaS (Software-as-a-Service) oferit de CITST pentru companiile de construcţie şi întreţinere de drumuri, agenţiile regionale de drumuri şi transport, organizaţii de cercetare şi agenţiile de statistică, etc;

16. Creşterea gradului de conştientizare a a) potenţialilor beneficiari ai tehnologiei/serviciului dezvoltat, b) comunităţii ştiinţifice printr-o diseminare pe scară largă a proiectului;

17. Contribuţia la formarea profesională a tinerilor cercetători, ingineri şi masteranzi.