Tehnologii video si multimedia

Tehnologii de inspecție a pavajelor pe bază de prelucrare de imagini şi video

Analiza Riscurilor

Aplicații software de management al riscurilor și analiza costuri / beneficii

Sistem inteligent de management, monitorizare si mentenanta a pavajelor si drumurilor folosind tehnici imagistice moderne - PAV3M


Rezultatele preconizate şi produsele finale ale PAV3M sunt:
 
1. o platformă de monitorizare a pavajelor cu performanţele descrise mai sus (automatizată, colectarea de date la viteza de trafic, montabilă facil pe vehicule nespecializate, portabilă, raport bun cost/performanţă, analiza datelor în timp real, etc);
2. un serviciu de management al mentenanţei pavajelor care să ofere: modelare de performanţă, strategii de întreţinere şi reabilitare, analiza bugetului şi planurile de lucru;
3. un serviciu pentru stocarea datelor legate de pavaje, accesibil la navigare şi regăsire pentru viitorii utilizatori (clienţi), prin intermediul unui portal internet;
4. modul de analiză cost-beneficiu si modul de gestionare a riscului;
5. 1-2 patente pentru drepturi de proprietate intelectuală asupra noilor aspecte ale tehnologiei;
6. Articole de jurnal si participari la conferinte (min 10 buc);
7. algoritmi  de procesare a imaginii rapizi şi robuşti;
8. un model inteligent şi adaptiv pentru predicţia evoluţiilor posibile ale defectelor şi precederea intervenţiilor specifice.