Regulamente / Informații utile


Locuri disponibile pentru admitere


Repartizarea numărului de locuri la admitere pentru programele de licență - sesiunea iulie 2024


◄◄◄ Mergi la începutCriterii de admitere


Criteriul 1 (eliminatoriu): Rezultatul obținut la proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic (evaluată cu Admis/Respins). Vezi mai jos formularul probei, lista temelor pentru această probă și câteva exemple de rezolvare.


Criteriul 2: Media de admitere, dată de media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform unor criterii suplimentare, fără a depăşi nota 10.


◄◄◄ Mergi la începutCriterii suplimentare de admitere


Criteriul suplimentar A. Candidații care s-au prezentat la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de FSEGA în anii 2023 sau 2024, beneficiază de un punctaj care se adaugă la media generală de bacalaureat. Acest punctaj este egal cu 10% din nota obținută la concurs, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 5.


Criteriul suplimentar B. Candidații care au obținut în anii școlari 2022-2023 și 2023-2024 distincții la diverse olimpiade, competiții etc. beneficiază de acordarea unui punctaj suplimentar care se adaugă la media generală de bacalaureat (pentru detalii vezi mai jos Regulamentul de admitere)


◄◄◄ Mergi la începutRegulamente și alte documente importante


Regulamentul Concursului Oeconomicus Napocensis 2024


Regulamentul de admitere 2024


Anexa 2 scutiri și reduceri ale taxei de admitere


Calendarul admiterii 2024 pentru programele de licență


Anunt depunere dosare candidati admisi 2024 cu dosare ONLINE


Declarație componență familie


Acord pentru prelucrare de date


◄◄◄ Mergi la începutGhid admitere pentru cetățeni străini / Admission Guidelines for Foreign Citizens


Ghid admitere 2024 - Cetățeni străini - în limba română


Admission 2024 Guidelines - Foreign Citizens - in English


◄◄◄ Mergi la începutProba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic


OBSERVAȚIE: Candidații care optează pentru programe de studii cu predare în limbi diferite, trebuie să elaboreze câte o astfel de expunere și reprezentare grafică în fiecare limbă de predare aferentă programelor alese;

Formularul probei de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic:

lb. română, lb. maghiară, lb. germană, lb. engleză, lb. franceză


Lista temelor pentru proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic:

lb. română, lb. maghiară, lb. germană, lb. engleză, lb. franceză


Exemple de rezolvare a unor teme pentru proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic:

lb. română, lb. maghiară, lb. germană, lb. engleză, lb. franceză


Tutorial video pentru proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic:

◄◄◄ Mergi la începutCopyright © July, 2024 econ.ubbcluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice. Design: Mihai-Vlad Guță. Implementation: Ovidiu Moisescu & Daniel Mican