Etape înscriere on-line LICENȚĂ


Tutorial video preînscriere Tutorial video înscriere

Etapa 1. Crearea contului și introducerea opțiunilor pentru înscrierea on-line

 • Accesând platforma Academic Info - Admitere vei ajunge pe pagina web UBB dedicată admiterii, unde îți vei crea cont, completând câteva date personale.
 • Totodată, vei introduce opțiunile tale, selectând din lista derulantă mai întâi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), apoi nivelul de studiu licență și specializările (programele de studiu) la care vrei să concurezi. Recomandarea noastră este să alegi cât mai multe specializări din cadrul FSEGA pentru a-ți maximiza șansele de a deveni student. Bine de știut: vei achita o singură taxă de admitere indiferent de numărul de specializări pe care îl selectezi la acest pas.
  • Candidații care provin din licee din mediul rural și vor să candideze pe locuri special dedicate lor, vor selecta opțiunea Doresc loc mediu rural, iar candidații de etnie romă care doresc să candideze pe locurile dedicate romilor vor selecta opțiunea Doresc loc ca etnic rom.
 • În cazul în care ai ocupat până în prezent un loc la buget (indiferent de facultate sau universitate), vei selecta acest lucru în partea de jos a paginii.
 • Înainte de finalizarea acestei etape, vei putea vizualiza un rezumat al datelor introduse de tine. Te rugăm să verifici cu atenție corectitudinea lor înainte de a le confirma.
 • La finalul acestei etape, vei primi mesajul Datele dumneavoastră au fost salvate cu succes, vei putea vizualiza datele de acces (user și parolă), pe care le primești de asemenea prin e-mail, și vei descărca Anexa 1 (Fișa de înscriere) și Anexa 2 (Fișa cu opțiunile) (de care vei avea nevoie în Etapa 3).

Etapa 2. Logare în contul personal

 • Vei accesa pagina de logare Academic Info - Login și te vei loga introducând datele de acces (user și parolă), obținute în Etapa 1.
 • În contul personal vei putea vizualiza toate înscrierile făcute la toate facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Va trebui să selectezi Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.

Etapa 3. Încărcarea documentelor în contul personal

 • În contul personal în care te-ai logat, accesează, în meniul din stânga, opțiunea Încarcă documente
 • Documentele obligatorii pe care trebuie să le încarci sunt următoarele (limita maximă pentru fiecare document este de 2 MB):
  • Anexa 1 - Fișa de înscriere (pe care ai descărcat-o la finalul Etapei 1), semnată și scanată, sub forma unui singur document PDF
  • Anexa 2 - Fișa cu opțiunile (pe care ai descărcat-o la finalul Etapei 1), semnată și scanată, sub forma unui singur document PDF ATENȚIE! Te rugăm să încarci Anexa 2 doar pentru prima ta opțiune, nu pentru toate specializările pentru care ai optat.
  • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia sau adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat (doar pentru absolvenții de liceu din promoția 2020, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de bacalaureat până la data înscrierii), în formă scanată, sub forma unui singur document PDF
  • Certificatul de naștere (scanat)
  • Cartea de identitate (scanată) ATENȚIE! Dacă vei candida pentru un loc alocat etnicilor români de pretutindeni, te rugăm să încarci și pagina cu datele personale din pașaport (scanată)
  • Adeverința medicală tip (scanată)
  • Dovada plății taxei de admitere, doar dacă ai optat pentru o altă variantă de plată decât cea online descrisă la Etapa 4 (pentru încărcare, din lista derulantă Tip document selectează categoria Alte documente și apoi Documente specifice)
  • Eseul motivațional, datat, semnat și scanat, sub forma unui singur document PDF (pentru încărcare, din lista derulantă Tip document selectează categoria Alte documente și apoi Documente specifice). Descarcă formatul standard al eseului în funcție de limbă – lb. română, lb. maghiară, lb. germană, lb. engleză, lb. franceză. Candidații care optează pentru programe de studii cu predare în limbi diferite, trebuie să elaboreze câte un eseu în fiecare limbă de predare aferentă programelor alese. ATENȚIE! Dacă optezi pentru mai multe programe cu predare în aceeași limbă, te rugăm să încarci doar un singur eseu în limba respectivă, nu câte un eseu identic pentru fiecare specializările pentru care ai optat în acea limbă de predare.
  • Alte documente stabilite de către comisia de admitere pe facultate.
 • Comisia de admitere va verifica dacă ai participat la concursul pentru elevi Oeconomicus Napocensis, edițiile din 2019 și 2020, pentru a-ți adăuga bonificația corespunzătoare, dacă este cazul.
 • Dacă nu ai cetățenia română, domiciliul stabil și studiile de liceu în România, ești absolvent de liceu situat în mediul rural (și nu ești olimpic internațional sau național) sau ai candidat pe locurile destinate rromilor trebuie să încarci la dosarul de înscriere mai multe documente, conform Regulamentului de admitere, respectând calendarul de admitere.
 • După încărcarea ultimului document trebuie acționat butonul Finalizare încărcare, fapt care va înștiința comisia de admitere că ai efectuat încărcarea documentelor necesare înscrierii la admitere. Finalizarea încărcării documentelor trebuie realizată până la termenul limită de înscriere. Până nu ai acționat butonul de finalizare a încărcării documentelor, este afișat mesajul Nu aveți finalizată încărcarea documentelor.
 • La începerea anului universitar vei aduce la sediul FSEGA toate documentele încărcate, inclusiv Anexa 1 (Fișa de înscriere) și Anexa 2 (Fișa cu opțiunile), în original, împreună cu trei fotografii tip 3/4 cm. Orice neconcordanță între documentele încărcate și cele în original poate duce la eliminarea din competiție.

Etapa 4. Plata on-line a taxei de admitere

 • În contul personal ( Academic Info - Login), prin accesarea, în meniul din stânga, a opțiunii Plătește vei selecta programul de studii (primul din lista opțiunilor introduse în Etapa 1) și vei introduce cuantumul taxei. Dacă nu beneficiezi de reduceri de taxă conform Regulamentului de admitere, taxa de admitere este de 200 lei (formată din taxa de înscriere 150 lei și taxa de procesare 50 lei). Taxa de admitere se achită o singură dată, indiferent de numărul de opțiuni introduse în Etapa 1.
 • Prin accesare butonului Plătește vei fi redirecționat către pagina securizată în vederea introducerii datelor cardului bancar cu care dorești să efectuezi plata.
 • După efectuarea plății se va afișa pe ecran mesajul Plata online finalizată cu succes!, urmând a fi redirecționat după câteva secunde în fereastra aferentă contului personal.

Etapa 5. Procesarea înscrierii de către comisia de admitere și verificarea acesteia de către candidat

 • În contul personal (Academic Info - Login), prin accesarea, în meniul din stânga, a secțiunii Status înscriere vei putea verifica statusul înscrierii la admiterea 2020 a FSEGA. Dosarul tău trebuie procesat și verificat înainte de finalizarea înscrierii
 • Dacă s-a finalizat cu succes înscrierea, vei vedea mesajul Ai fost înscris! și îți va fi alocat un Număr de legitimație de concurs pe care îl vei putea vizualiza în contul tău. Dacă identifici o eroare sau o omisiune transmite acest lucru printr-un email către admitere@econ.ubbcluj.ro
 • Anumite informații care apar în contul tău (Nr. legitimație, Medii, Opțiuni) vor fi afișate (spre verificare) în Lista candidaților înscriși pe web-site-ul facultății.

ATENȚIE! După afişarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi trebuie să confirme, în termenul fixat, locul pe care l-au obţinut. După expirarea termenului respectiv, locurile pentru care nu există confirmări vor fi disponibilizate, urmând a fi ocupate prin redistribuire. Informații privind confirmarea ocupării locului se găsesc AICICopyright © January, 2021 Econ.UBBCluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice.