Etape înscriere on-line (numai pentru cetățeni cu domiciliul stabil și studii în România respectiv pentru candidații care doresc să se înscrie pe locurile de etnici)

Pasul 1. Preînscrierea (completarea Fișei de înscriere)

 • Acționând butonul Preînscriere vei ajunge pe pagina web dedicată a UBB (https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/) în cadrul căreia vei completa datele aferente Fișei de înscriere (Anexa 1).
 • La finalul acestei etape va trebui să salvezi Fișa de înscriere (Anexa 1) în format .pdf (prin accesarea butonului afișat pe ecran):

Pasul 2. Crearea și accesarea contului pentru înscrierea on-line

 • Prin acționarea butonului Creare cont vei fi direcționat(ă) spre aplicația AcademicInfo a UBB în cadrul căreia vei completa datele personale de acces (e-mail și CNP).
 • După acționarea butonului Adaugă cont (afișat pe ecran) vei accesa contul creat și vei putea continua înscrierea on-line (pentru siguranță vei primi un e-mail cu datele de acces).

Pasul 3. Încărcarea documentelor în contul personal (creat la pasul 2)

 • În contul personal, prin accesarea (în meniul din stânga a) opțiunii Încarcă documente va trebui să încarci pe rând următoarele documente solicitate în cadrul Regulamentului de admitere (limita maximă pentru fiecare document este de 2 MB):
  • Fișa cu opțiunile candidatului (Anexa 2 – se descarcă aici și se completează în format electronic). Dacă ai nelămuriri privind completarea acestui document poți consulta secțiunea Întrebări frecvente (subsecțiunea Întrebări generale privind înscrierea și confirmarea – licență), respectiv poți contacta comisia de admitere prin e-mail (admitere@econ.ubbcluj.ro) sau WhatsApp (0753406176) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere.
   Denumirea acestui document va avea formatul Anexa 2 Fisa optiuni – Nume Prenume.pdf
  • Eseul motivațional, în formă scanată color (.pdf) datat și semnat (descarcă formatul standard al eseului în funcție de limbă – lb. română, lb. maghiară, lb. germană, lb. engleză, lb. franceză). Candidații care optează pentru programe de studii cu predare în limbi diferite, trebuie să elaboreze câte un eseu în fiecare limbă de predare aferentă programelor alese.
   Denumirea acestui document va avea formatul Eseu in limba ... – Nume Prenume.pdf
  • Copie color față-verso după Diploma de bacalaureat sau Adeverință de bacalaureat.
   Denumirea acestui document va avea formatul Diploma/Adev BAC – Nume Prenume.pdf
  • Copie color după Cartea de identitate.
   Denumirea acestui document va avea formatul CI – Nume Prenume.pdf
  • Acte doveditoare scutire taxă de înscriere/procesare (dacă este cazul).
   Denumirea acestui document va avea formatul Dovada scutire taxa – Nume Prenume.pdf
 • După încărcarea ultimului document trebuie acționat butonul fapt care va înștiința comisia de admitere că ați efectuat încărcarea documentelor necesare înscrierii la admitere. Finalizarea încărcării documentelor trebuie realizată până la termenul limită de înscriere. Până nu ați acționat butonul de finalizare a încărcării documentelor, este afișat mesajul “Nu aveți finalizată încărcarea documentelor”.
 • La confirmarea locului vei aduce la sediul FSEGA toate documentele încărcate precum și Anexa 1 (generată din sistemul de preînscriere la pasul 1) în originial. Orice neconcordanță între documentele încărcate și cele în original poate duce la eliminarea din competiție.

Pasul 4. Plata on-line a taxei de admitere

 • În contul personal pe care l-ai creat la pasul 2 în aplicația AcademicInfo a UBB, prin accesarea (în meniul din stânga a) opțiunii Plătește va trebui mai întâi să selectezi programul de studii (primul din Fișa de opțiuni) și să introduci cuantumul taxei. Dacă nu beneficiezi de reduceri de taxă conform Secțiunii 4 din Regulamentul de Admitere 2019 al FSEGA), taxa de admitere este de 200 lei (formată din taxa de înscriere 150 lei și taxa de procesare 50 lei). Taxa de admitere se achită o singură dată, indiferent de numărul de opțiuni înscrise în Fișa cu opțiunile candidatului.
 • Prin accesare butonului vei fi redirecționat către pagina securizată în vederea introducerii datelor cardului bancar cu care dorești să efectuezi plata.
 • După efectuarea plății se va afișa pe ecran mesajul “Plata online finalizată cu succes!”, urmând a fi redirecționat după câteve secunde în fereastra aferentă contului personal.
 • În cazul puțin probabil a unor eventuale probleme legate de plata online cu cardul, va trebui să contactezi banca emitentă a respectivului card.

Pasul 5. Procesarea înscrierii de către comisia de admitere și verificarea acesteia de către candidat (în contul creat la pasul 2 în aplicația AcademicInfo a UBB)

 • În contul personal pe care l-ai creat la pasul 2 în aplicația AcademicInfo a UBB, prin accesarea (în meniul din stânga a) secțiunii Status înscriere vei putea verifica statusul înscrierii la admiterea 2019 a FSEGA. Următoarele situații sunt posibile:
  • Afișarea mesajului: Dosarul nu a fost procesat de comisia de admitere. În această situație te rugăm să revii mai târziu și să verifici statusul înscrierii tale. De regulă, comisia de admitere procesează documentele în aceeași zi în care au fost încărcate sau în ziua următoare, dacă au fost încărcate după programul de înscriere al unei zile, exceptând ultima zi de înscriere când procesarea documentelor se va finaliza, în măsura posibilităților. Dacă, ținând cont de aceste precizări, constați că se întârzie procesarea documentelor, te rugăm să contactezi comisia de admitere prin e-mail (admitere@econ.ubbcluj.ro) sau WhatsApp (0753406176) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere.
  • Afișarea mesajului: Dosarul a fost verificat de comisia de admitere. În această situație comisia de admitere a verificat și a constatat că toate documentele solicitate (conform regulamentului de admitere) au fost încărcate. Comisia de admitere urmează să introducă în programul de admitere al UBB informațiile comunicate de tine. Te rugăm să revii mai târziu și să verifici statusul înscrierii tale. De regulă, comisia de admitere procesează documentele în aceeași zi în care au fost încărcate sau în ziua următoare, dacă au fost încărcate după programul de înscriere al unei zile, exceptând ultima zi de înscriere când procesarea documentelor se va finaliza, în măsura posibilităților. Dacă, ținând cont de aceste precizări, constați că se întârzie procesarea documentelor, te rugăm să contactezi comisia de admitere prin e-mail (admitere@econ.ubbcluj.ro) sau WhatsApp (0753406176) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere.
  • Afișarea mesajului: Dosarul a fost respins de comisia de admitere. În această situație te rugăm să verifici e-mailul pentru detalii și eventual să contactezi comisia de admitere prin e-mail (admitere@econ.ubbcluj.ro) sau WhatsApp (0753406176) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere.
  • Afișarea mesajului: Ai fost inscris ! Verifică te rog fișa de înscriere. Dacă ai întrebări referitoare la aceasta, ia legătura cu comisia de admitere a facultății. În această situația vor fi afișate informațiile introduse de comisia de admitere în programul de admitere al UBB (Nr. legitimație de concurs, Nume, Prenume, CNP, Medii, Opțiuni etc.) în urma procesării documentelor încărcate și a plății efectuate. Te rugăm să verifici neapărat corectitudinea acestor informații. Dacă identifici o eroare sau o omisiune este extrem de important să transmiți acest lucru printr-un email către admitere@econ.ubbcluj.ro.
 • Înscrierea on-line în cadrul procesului de admitere 2019 a FSEGA este considerată finalizată cu succes doar dacă în contul tău (pe care l-ai creat la pasul 2 în aplicația AcademicInfo a UBB), sunt afișate informațiile introduse de comisia de admitere, primind astfel Numărul legitimației de concurs.
 • Anumite informații care apar în contul tău (Nr. legitimație, Medii, Opțiuni) vor fi afișate (spre verificare) în Lista candidaților înscriși pe web-site-ul facultății.

ATENȚIE! După afişarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi trebuie să confirme, în termenul fixat, locul pe care l-au obţinut. După expirarea termenului respectiv, locurile pentru care nu există confirmări vor fi disponibilizate, urmând a fi ocupate prin redistribuire. Informații privind confirmarea ocupării locului se găsesc AICICopyright © February, 2020 Econ.UBBCluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice.