Întrebări frecvente

Întrebări frecvente LICENȚĂ

Întrebări frecvente MASTERAT

Întrebări frecvente LICENȚĂ

1. Cum mă pot înscrie online și cât durează acest proces?

Pașii care trebuie urmați pentru înscrierea online pot fi consultați pe pagina web a FSEGA în secțiunea Înscrie-te. Întregul demers începe cu crearea contului în aplicația AcademicInfo, apoi continuă cu încărcarea documentelor – pe care ar trebui să le ai scanate, și se finalizează prin achitarea online a taxei de admitere. Astfel, poți parcurge procesul de înscriere online în 15 minute (“sfertul academic”). Rămâne doar să verifici din când în când în contul personal statusul înscrierii (în urma procesării documentelor de către comisia de admitere).

2. Trebuie să vin la sediul FSEGA pentru înscriere/confirmare?

Admiterea se realizează exclusive online (înscriere și confirmare), urmând ca la începerea anului universitar candidații să depună la secretariatele facultății toate documentele încărcate online cu ocazia înscrierii și confirmării. Candidaţii admiși care NU confirmă locurile atribuite în termenele prevăzute în graficul admiterii, pierd definitiv locurile respective și dreptul de a participa la redistribuire, fiind eliminaţi din procesul de admitere. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

3. Ce pot face dacă am greșit unele câmpuri în completarea documentelor de înscriere, le pot corecta?

Datele completate cu ocazia înscrierii online pot fi modificate oricând până la preluarea lor de către echipa de admitere, în același mod în care au fost completate inițial. Însă orice modificare a acestor date după preluarea informațiilor de către comisia de admitere va putea avea efect doar dacă vei comunica respectiva modificare comisiei de admitere (aici, în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere și perioadei de culegere și înregistrare a observațiilor.

În ceea ce privește informațiile legate de opțiunile candidatului, acestea pot fi modificate până în momentul în care ai acționat butonul Trimite dosar.

Modificări ulterioare (și doar până la etapa de culegere și înregistrare a observațiilor) se pot face în cazuri excepționale doar cu acordul comisiei de admitere pe care o poți contacta (aici) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere și perioadei de culegere și înregistrare a observațiilor.

4. Ce pot face daca doresc să încarc alt eseu/ un nou eseu și/sau alte documente?

În contul creat de tine în aplicația AcademicInfo poți înlocui documente (inclusiv eseul) deja încărcate (ștergând versiunea veche a documentului și încărcând versiunea noua a acestuia) până în momentul în care ai acționat butonul Trimite dosar.

Documente noi pot fi încărcate oricând în intervalul perioadei de înscriere. Documente încărcate după preluarea informațiilor de către comisia de admitere vor putea fi luate în considerare doar dacă vei anunța comisia de admitere (aici) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere și perioadei de culegere și înregistrare a observațiilor.

5. Cum știu că mă regăsesc în lista candidaților la FSEGA?/ Cum știu că am finalizat procesul de înscriere online?

Înscrierea on-line în cadrul procesului de admitere 2021 a FSEGA este considerată finalizată cu succes doar dacă în contul tău (pe care l-ai creat în aplicația AcademicInfo) sunt afișate informațiile introduse de comisia de admitere, primind astfel Numărul legitimației de concurs. Poți verifica progresul procesului de înscriere online în contul tău creat în aplicația AcademicInfo, prin accesarea butonului Status înscriere dosar.

În situația în care în contul tău (creat în aplicația AcademicInfo) este afișat mesajul Dosar respins de comisia de admitere, te rugăm să verifici e-mailul pentru detalii și eventual să contactezi comisia de admitere (aici) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere.

De regulă, comisia de admitere procesează documentele în aceeași zi în care au fost încărcate sau în ziua următoare, dacă au fost încărcate după programul de înscriere al unei zile, exceptând ultima zi de înscriere când procesarea documentelor se va finaliza, în măsura posibilităților, până la ora 14:00. Dacă în situația puțin probabilă, ținând cont de aceste precizări, constați că se întârzie procesarea documentelor, te rugăm să contactezi comisia de admitere (aici) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere.

6. Cum primesc bonificația in urma participării la concursul Oeconomicus Napocensis?

În cadrul procesului de admitere online vei putea introduce un document (capture de ecran din contul tău Moodle) care relevă nota obținută la concursul Oenconomicus Napocensis (în anii 2020 sau 2021), urmând ca echipa de admitere să verifice informația și să îți adauge bonificația obținută pentru calcularea mediei generale de admitere. Bonificația reprezintă 10% din nota obținută la concurs, nota minimă pentru acordarea bonificației fiind 5.

7. Cum să îmi stabilesc opțiunile?

Te rugăm să analizezi cu atenție programele de studii și să le alegi pe acelea care răspund cel mai bine dorințelor/nevoilor tale de formare. Ai de ales între regim bugetat/regim cu taxă, învățământ cu frecvență/învățământ la distanță (disponibil doar în regim cu taxă) și mai multe linii de studiu în limba română, germană, maghiară, engleză și franceză. Să ai în vedere faptul că eseul trebuie elaborat în limba de predare a programului/programelor de studiu pentru care optezi. Dacă optezi pentru mai multe linii de studiu trebuie să depui un eseu în fiecare limbă aferentă. Recomandare noastră generală este ca fiecare candidat să aleagă mai multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă (se pot alege toate) pentru a crește șansele de a fi admis/ă la una din specializările facultății noastre.

8. Cum să îmi cresc șansele de a fi admis/ă la o anumită specializare?

Dacă obiectivul tău este să îți maximizezi șansele de a fi admis/ă în regim bugetat și ai câteva programe de studiu/specializări preferate, îți recomandăm să alegi întâi acele specializări în regim bugetat și apoi aceleași specializări în regim cu taxă. Un exemplu de completare ai mai jos.

Dacă obiectivul tău este să îți maximizezi șansele de a fi admis/ă la o anumită specializare X în regim bugetat sau în regim cu taxă, îți recomandăm să alegi opțiunile tale precum în exemplul de mai jos, în funcție de media pe care o ai.

Recomandare noastră generală este ca fiecare candidat să aleagă mai multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă (se pot alege toate) pentru a crește șansele de a fi admis/ă la una din specializările facultății noastre.

9. Care este diferența dintre IF (Zi) și ID? Această precizare va fi trecută pe diplomă?

Planul de învățământ este identic la învățământul cu frecvență (IF) și cel la distanță (ID), adică se studiază aceleași discipline. Doar pe suplimentul la diplomă, la absolvire, se precizează forma de învățământ absolvită. La învățământul cu frecvență activitățile didactice (cursuri, seminare, laboratoare) se desfășoară de luni până vineri, în vreme ce la învățământul la distanță activitățile didactice se desfășoară în mod intensiv în câteva weekenduri în fiecare semestru

10. Ce reduceri/scutiri de taxă există?

Dacă te regăsești într-una din următoarele situații, poți să beneficiezi de scutirea totală sau parțială la plata taxei de admitere:
 • Copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din învățământul universitar și preuniversitar beneficiază de scutirea de la plata taxei de înscriere (150 lei), achitând doar taxa de procesare (50 lei), în baza unei adeverințe în original
 • Copiii din centrele de plasament și orfanii de ambii părinți beneficiază de scutire de taxa de admitere și de procesare în baza unor acte doveditoare.
 • Copii orfani de ambii părinți beneficiază de scutirea de taxa de școlarizare în baza actelor doveditoare.
 • Studenții care își achită integral taxa de școlarizare la confirmarea locului beneficiază de o reducere de 10% din taxa de școlarizare.
 • Absolvenții și studenții UBB care urmează un al doilea program de studii la FSEGA obțin o reducere de 25% / 50% din taxa anuală de școlarizare, pe bază de cerere.
 • Membrii aceleiași familii (soți, părinți, copii, frați/surori) în calitate de studenți ai FSEGA beneficiază de o reducere de 25% din taxa de școlarizare pe bază de cerere.
 • Angajații UBB beneficiază de o reducere de 50% din taxa anuală de școlarizare, în anumite condiții.

11. Dacă am fost admis, dar doresc să particip la redistribuire pentru a ocupa un loc la altă specializare sau la buget (dacă acestea se regăsesc mai sus în lista mea de opțiuni), trebuie să mai confirm locul obținut inițial?

Este absolut obligatoriu să confirmi locul obținut inițial, altfel vei fi eliminat din procesul de admitere și vei pierde și locul obținut inițial. Dacă după redistribuire obții un loc la buget, pe baza unei cereri, ți se va restitui taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului inițial (dacă acesta a fost în regim cu taxă).

12. Dacă vreau să mă transfer de la IF la ID, cum procedez? Dar de la ID la IF?

De la învățământul cu frecvență te poți transfera la învățământul la distanță (ID) și vice-versa pe baza unei cereri (depuse la începutul lunii septembrie înainte de începerea anului 2 sau 3 de studii) în limita capacității de școlarizare și după achitarea unei taxe de transfer. În anul 1 de studii nu sunt permise aceste transferuri.

13. Ce trebuie să fac pentru a încerca să obțin un loc de cazare în căminele universității în primul an de studiu ?

La finalul lunii august și începutul lunii septembrie (2021) trebuie să depui o cerere de cazare on-line pe website-ul facultății (https://econ.ubbcluj.ro/) la secțiunea "Studenți - Cazare" UBB - FSEGA oferă studenților un număr limitat de camere cu 2-5 locuri în cămine studențești la tarife care variază între 100 și 220 lei/student/lună.

Întrebări frecvente MASTERAT

1. Cum mă pot înscrie online și cât durează acest proces?

Pașii care trebuie urmați pentru înscrierea online pot fi consultați pe pagina web a FSEGA în secțiunea Înscrie-te. Întregul demers începe cu crearea contului în aplicația AcademicInfo, apoi continua cu încărcarea documentelor (pe care ar trebui să le ai scanate) și se finalizează prin achitarea online a taxei de admitere. Astfel, poți parcurge procesul de înscriere online în 15 minute (“sfertul academic”). Rămâne doar să verifici din când în când în contul personal statusul înscrierii (în urma procesării documentelor de către comisia de admitere).

2. Trebuie să vin la sediul FSEGA pentru înscriere/confirmare?

Admiterea se realizează exclusive online (înscriere și confirmare), urmând ca la începerea anului universitar candidații să depună la secretariatele facultății toate documentele încărcate online cu ocazia înscrierii și confirmării. Candidaţii admiși care NU confirmă locurile atribuite în termenele prevăzute în graficul admiterii, pierd definitiv locurile respective și dreptul de a participa la redistribuire, fiind eliminaţi din procesul de admitere. Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

3. Ce pot face dacă am greșit unele câmpuri în Fișa de înscriere sau în Fișa cu opțiunile candidatului, le pot corecta?

Datele completate cu ocazia înscrierii online pot fi modificate oricând până la preluarea lor de către echipa de admitere, în același mod în care au fost completate inițial. Însă orice modificare a acestor date după preluarea informațiilor de către comisia de admitere a FSEGA în programul de admitere al UBB în vederea înscrierii va putea avea efect doar dacă vei comunica respectiva modificare comisiei de admitere (aici), în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere și perioadei de culegere și înregistrare a observațiilor.

În ceea ce privește informațiile legate de opțiunile candidatului, acestea pot fi modificate până în momentul în care ai acționat butonul Trimite dosar.

Modificări ulterioare (și doar până la etapa de culegere și înregistrare a observațiilor) se pot face în cazuri excepționale doar cu acordul comisiei de admitere pe care o poți contacta (aici) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere și perioadei de culegere și înregistrare a observațiilor.

4. Ce pot face daca doresc să încarc alte documente?

În contul creat de tine în aplicația AcademicInfo poți înlocui documente (inclusiv eseul) deja încărcate (ștergând versiunea veche a documentului și încărcând versiunea noua a acestuia) până în momentul în care ai acționat butonul Trimite dosar

Documente noi pot fi încărcate oricând în intervalul perioadei de înscriere. Documente încărcate după preluarea informațiilor de către comisia de admitere a FSEGA în programul de admitere al UBB în vederea înscrierii vor putea fi luate în considerare doar dacă vei anunța comisia de admitere (aici) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere și perioadei de culegere și înregistrare a observațiilor.

5. Cum știu că mă regăsesc în lista candidaților la FSEGA?/ Cum știu că am finalizat procesul de înscriere online?

Înscrierea on-line în cadrul procesului de admitere 2021 a FSEGA este considerată finalizată cu succes doar dacă în contul tău (pe care l-ai creat în aplicația AcademicInfo) sunt afișate informațiile introduse de comisia de admitere, primind astfel Numărul legitimației de concurs. Poți verifica progresul procesului de înscriere online în contul tău creat în aplicația AcademicInfo, prin accesarea butonului Status înscriere dosar.

În situația în care în contul tău (creat în aplicația AcademicInfo) este afișat mesajul Dosar respins de comisia de admitere, te rugăm să verifici e-mailul pentru detalii și eventual să contactezi comisia de admitere (aici) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere .

De regulă, comisia de admitere procesează documentele în aceeași zi în care au fost încărcate sau în ziua următoare, dacă au fost încărcate după programul de înscriere al unei zile, exceptând ultima zi de înscriere procesarea documentelor se va finaliza, în măsura posibilităților, până la ora 14:00. Dacă în situația puțin probabilă, ținând cont de aceste precizări, constați că se întârzie procesarea documentelor, te rugăm să contactezi comisia de admitere (aici) în intervalul programului de lucru aferent perioadei de înscriere.

6. Cum să îmi stabilesc opțiunile?

Te rugăm să analizezi cu atenție programele de studiu/specializările de master oferite de facultate și să le alegi pe acelea care răspund cel mai bine dorințelor/nevoilor tale de formare. Există în oferta noastră masterate între care poţi glisa dacă susții o probă de admitere comună (menționată în Regulamentul de admitere). Aceste programe sunt:
 • AATCS, AATCS FR (eseu comun);
 • AI, DRD (interviu comun);
 • AB, MDA, MRU, MDA FR, MRU FR (eseu comun);
 • AMFFE (filiera 1), DE (filiera 1), EXCA, GEP (filiera 1), MCAC, EXCA FR, MCAC FR (eseu comun);
 • AMFFE (filiera 2), GEP (filiera 2)(eseu comun);
 • BPC, FCA, FISC (eseu comun);
 • EB, SADE (proba comună - interviu tematic pe baza proiectului de dezvoltare de aplicație informatică);
 • IBM, MDAE (eseu comun);
 • SPMK, SPMK FR (eseu comun).
Dacă însă dorești să dai admitere la două programe de studiu/specializări care nu au probă comună, ai nevoie de două legitimații de concurs.

7. Cum să îmi cresc șansele de a fi admis/ă la o anumită specializare?

Dacă obiectivul tău este să îți maximizezi șansele de a fi admis/ă în regim bugetat și ai câteva programe de studiu/specializări preferate, îți recomandăm să alegi întâi acele specializări în regim bugetat și apoi aceleași specializări în regim cu taxă. Un exemplu de completare ai mai jos.

Dacă obiectivul tău este să îți maximizezi șansele de a fi admis/ă la o anumită specializare X în regim bugetat sau în regim cu taxă, îți recomandăm să alegi opțiunile tale precum în exemplul de mai jos, în funcție de media pe care o ai.

Recomandare noastră generală este ca fiecare candidat să aleagă mai multe opțiuni în regim bugetat sau cu taxă (se pot alege toate specializările între care se poate glisa) pentru a crește șansele de a fi admis/ă la una din specializările facultății noastre.

8. Care este diferența dintre IF (Zi) și IFR? Această precizare va fi trecută pe diplomă?

Planul de învățământ este identic la învățământul cu frecvență (IF) și cel frecvență redusă (IFR), adică se studiază aceleași discipline. Doar pe suplimentul la diplomă, la absolvire, se precizează forma de învățământ absolvită. La învățământul cu frecvență activitățile didactice (cursuri, seminare, laboratoare) se desfășoară de luni până vineri, în vreme ce la învățământul cu frecvență redusă activitățile didactice se desfășoară în mod intensiv în câteva weekenduri în fiecare semestru.

9. Ce reduceri/scutiri de taxă există?

Dacă te regăsești într-una din următoarele situații, poți să beneficiezi de scutirea totală sau parțială la plata taxei de admitere:
 • Copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din învățământul universitar și preuniversitar beneficiază de scutirea de la plata taxei de înscriere (150 lei), achitând doar taxa de procesare (50 lei), în baza unei adeverințe în original
 • Copiii din centrele de plasament și orfanii de ambii părinți beneficiază de scutire de taxa de admitere și de procesare în baza unor acte doveditoare.
 • Copii orfani de ambii părinți beneficiază de scutirea de taxa de școlarizare în baza actelor doveditoare.
 • Studenții care își achită integral taxa de școlarizare la confirmarea locului beneficiază de o reducere de 10% din taxa de școlarizare.
 • Absolvenții și studenții UBB care urmează un al doilea program de studii la FSEGA obțin o reducere de 25% / 50% din taxa anuală de școlarizare, pe bază de cerere.
 • Membrii aceleiași familii (soți, părinți, copii, frați/surori) în calitate de studenți ai FSEGA beneficiază de o reducere de 25% din taxa de școlarizare pe bază de cerere.
 • Angajații UBB beneficiază de o reducere de 50% din taxa anuală de școlarizare, în anumite condiții.

10. Dacă am fost admis, dar doresc să particip la redistribuire pentru a ocupa un loc la altă specializare sau la buget (dacă acestea se regăsesc mai sus în lista mea de opțiuni), trebuie să mai confirm locul obținut inițial?

Este absolut obligatoriu să confirmi locul obținut inițial în aplicația AcademicInfo, altfel vei fi eliminat din procesul de admitere și vei pierde și locul obținut inițial. Dacă după redistribuire obții un loc la buget, pe baza unei cereri, ți se va restitui taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului inițial (dacă acesta a fost în regim cu taxă).

11. Ce să fac dacă mă regăsesc în lista de așteptare?

Dacă ești pe lista candidaților "în așteptare" (adică nu ți-a fost atribuit un loc), pentru a participa la redistribuire în vederea ocupării unui loc rămas disponibil, în contul tău (pe care l-au creat în aplicația AcademicInfo) trebuie să selectezi opțiunea Redistribuire.

12. Dacă am confirmat locul după prima distribuire, trebuie să confirm locul și după redistribuire indiferent dacă am glisat sau nu la o altă opțiune/specializare?

Dacă în urma redistribuirii nu ai glisat la o altă opțiune nu trebuie să reconfirmi locul obținut inițial. Dacă la redistribuire ai glisat la o altă opțiune, trebuie să confirmi noul loc obținut (în contul tău din aplicația AcademicInfo), încărcând cu această ocazie un nou contract de studiu aferent specializării la care ai glisat. În situația în care ai glisat de la un loc bugetat la un loc cu taxă (la un alt program de studiu situat mai sus în lista ta de opțiuni) trebuie de asemenea să achiți prima rată din taxa de școlarizare.

13. Dacă vreau să mă transfer de la IF la IFR, cum procedez? Dar de la IFR la IF?

De la învățământul cu frecvență te poți transfera la învățământul cu frecvență redusă și vice-versa pe baza unei cereri (depuse la începutul lunii septembrie înainte de începerea anului 2 de studii) în limita capacității de școlarizare și după achitarea unei taxe de transfer. În anul 1 de studii nu sunt permise aceste transferuri.

14. Ce trebuie să fac pentru a încerca să obțin un loc de cazare în căminele universității în primul an de studiu ?

La finalul lunii august și începutul lunii septembrie (2021) trebuie să depui o cerere de cazare on-line pe website-ul facultății (https://econ.ubbcluj.ro/) la secțiunea "Studenți - Cazare" UBB - FSEGA oferă studenților un număr limitat de camere cu 2-5 locuri în cămine studențești la tarife care variază între 100 și 220 lei/student/lună.

15. Mă pot înscrie la un program de masterat dacă nu deţin un certificat de competenţă lingvistică corespunzător?

Pentru înscrierea la orice program de masterat al FSEGA este obligatoriu să deții un Certificat/Atestat de competență lingvistică (într-o limbă de circulație internațională) acceptat de comisia de admitere a FSEGA. Pentru programele de studii într-o limbă de circulație internațională sunt acceptate exclusiv certificate/atestate în limba de predare a programului respectiv. Certificatele de competență lingvistică/Atestatele lingvistice acceptate de către comisia de admitere a facultății sunt cele prezentate în Anexa la Regulamentul de Admitere UBB. Dacă nu deții un astfel de Certificat/Atestat poți susține un examen online pentru obținerea Certificatului de competență lingvistică LINGUA, după plata taxei de 250 lei. Pentru detalii, consultă documentul referitor la examenul de competență lingvistica de la acest LINK.
Copyright © September, 2021 econ.ubbcluj.ro. All rights reserved. Design: Mihai-Vlad Guță. Implementation: Ovidiu Moisescu & Daniel Mican