Vezi rezultatele la proba de admitere (Septembrie, 2021)


ATENȚIE! Contestaţiile rezultatelor la proba de admitere (exceptând interviul tematic, unde nu se pot depune contestaţii) pot fi transmise de candidaţi prin e-mail către admitere@econ.ubbcluj.ro, cel târziu până în data de 9 septembrie, ora 12 AM. Contestațiile pot fi făcute exclusiv prin e-mail!


Rezultatele probelor de admitere la programele în limba română


Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii


Afaceri Internaționale


Agrobusiness


Auditul și Managementul Financiar al Fondurilor Europene - Filiera 1 Contabilitate, evaluare și audit


Auditul și Managementul Financiar al Fondurilor Europene - Filiera 2 Management


Bănci și Piețe de Capital


Dezvoltare Regională Durabilă


Diagnostic și Evaluare - Filiera 1 Contabilitate, evaluare și audit


Diagnostic și Evaluare - Filiera 2 Diagnosticul și evaluarea afacerilor - fără candidați


Econometrie și Statistică Aplicată - fără candidați


eBusiness


Expertiză Contabilă și Audit


Finanțe Corporative - Asigurări


Fiscalitate


Gestiunea și Evaluarea Proiectelor - Filiera 1 Contabilitate, evaluare și audit - fără candidați


Gestiunea și Evaluarea Proiectelor - Filiera 2 Management


Management Contabil, Audit și Control


Managementul Dezvoltării Afacerilor


Managementul Resurselor Umane


Sisteme de Asistare a Deciziilor Economice


Strategii și Politici de Marketing


Rezultatele probelor de admitere la programele în limba maghiară


Gestiune Financiară Corporativă | Vállalati pénzügyi menedzsment


Managementul Afacerilor | Vállalkozásmenedzsment


Marketing Digital | Digitális marketing


Rezultatele probelor de admitere la programele în limba germană


Management Internațional | Internationales Management


Rezultatele probelor de admitere la programele în limba engleză


Contabilitate și Organizații / Accounting and Organizations


International Business Management | International Business Management


Managementul Dezvoltării Afacerilor | Entrepreneurship and Business Administration


Modelarea Afacerilor și Calculul Distribuit | Business Modeling and Distributed Computing


Rezultatele probelor de admitere la programele din cadrul extensiilor universitare


Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii - la Reșița


Expertiză contabilă și evaluarea firmei - la Reșița


Managementul Dezvoltării Afacerilor - la Sfântu Gheorghe


Marketing și comunicare în afaceri - la Reșița


Copyright © September, 2021 econ.ubbcluj.ro. All rights reserved. Design: Mihai-Vlad Guță. Implementation: Ovidiu Moisescu & Daniel Mican