Regulamente / Informații utile (Septembrie, 2021)


Repartizarea numărului de locuri la admitere pentru programele de masterat - sesiunea Septembrie 2021 (ultima actualizare: 3 sep 2021)


Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere, nivel masterat, pentru anul univ. 2021-2022


Anexe la regulament: Anexa 1, Anexa 2Echivalarea certificatelor lingvistice pentru sesiunile de admitere 2021


Examen pentru obținerea certificatului lingvistic la Centrul Lingua pentru sesiunea de admitere Septembrie 2021


Declarație participare examen certificat lingvistic la Centrul Lingua pentru sesiunea de admitere Septembrie 2021


Documente template aferente probelor de admitere


ATENȚIE! Documentul aferent probei de admitere (eseu sau proiect, după caz) trebuie redactat în limba de predare a programului de studii la care vrei să te înscrii.Format și instrucțiuni eseu admitere master - limba română


Format și instrucțiuni eseu admitere master - limba maghiară


Format și instrucțiuni eseu admitere master - limba germană


Format și instrucțiuni eseu admitere master - limba engleză


Format și instrucțiuni proiect de dezvoltare aplicație informatică admitere master - limba română


Format și instrucțiuni proiect de dezvoltare aplicație informatică admitere master - limba engleză


Format și instrucțiuni proiect de cercetare admitere master - limba engleză


Informații privind probele de admitere la programele în limba română


Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii


Afaceri Internaționale


Agrobusiness


Auditul și Managementul Financiar al Fondurilor Europene - Filiera 1 Contabilitate, evaluare și audit | Filiera 2 Management


Bănci și Piețe de Capital


Dezvoltare Regională Durabilă


Diagnostic și Evaluare - Filiera 1 Contabilitate, evaluare și audit | Filiera 2 Diagnosticul și evaluarea afacerilor


eBusiness


Econometrie și Statistică Aplicată


Expertiză Contabilă și Audit


Finanțe Corporative - Asigurări


Fiscalitate


Gestiunea și Evaluarea Proiectelor - Filiera 1 Contabilitate, evaluare și audit | Filiera 2 Management


Management Contabil, Audit și Control


Managementul Dezvoltării Afacerilor


Managementul Resurselor Umane


Sisteme de Asistare a Deciziilor Economice


Strategii și Politici de Marketing


Informații privind probele de admitere la programele în limba maghiară


Gestiune Financiară Corporativă | Vállalati pénzügyi menedzsment


Managmentul Afacerilor | Vállalkozásmenedzsment


Marketing Digital | Digitális marketing


Informații privind probele de admitere la programele în limba germană


Management Internațional | Internationales Management


Informații privind probele de admitere la programele în limba engleză


Contabilitate și Organizații / Accounting and Organizations


International Business Management (versiune în română) | International Business Management (English version)


Managementul Dezvoltării Afacerilor | Entrepreneurship and Business Administration


Modelarea Afacerilor și Calculul Distribuit | Business Modeling and Distributed Computing


Informații privind probele de admitere la programele din cadrul extensiilor universitare


Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii - la Reșița


Expertiză contabilă și evaluarea firmei - la Reșița


Managementul Dezvoltării Afacerilor - la Sfântu Gheorghe


Marketing și comunicare în afaceri - la Reșița


Copyright © September, 2021 econ.ubbcluj.ro. All rights reserved. Design: Mihai-Vlad Guță. Implementation: Ovidiu Moisescu & Daniel Mican