Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Joanna Dyczkowska , Andrea Szirmai Madarasine & Adriana Tiron-Tud or, Development of Integrated Reporting in the SME Sector, Case Studies from European Countries, Springer, 2021
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB | Info COVID-19
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Conf.univ.dr.habil. Cristina Silvia NISTOR
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
Int: 5842
Birou: 222
E-mail: cristina.nistor

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 09-09-1975
Nationalitate: romana
Experienta Profesionala: Octombrie 2012- Prezent, Conferentiar universitar, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate si Audit.
Activitati didactice la formele de invatamant ZI , ID, FR. Discipline predate: Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Contabilitatea institutiilor publice, Standarde internationale de contabilitate pentru sectorul public, Evaluarea proiectelor.
Indrumare Lucrari de Licenta la disciplinele: Contabilitate financiara, Contabilitatea institutiilor publice, Standarde internationale de contabilitate pentru sectorul public, Evaluarea proiectelor.
Membru in Consiliul Departamentului de Contabilitate si Audit.

Octombrie 2004 - Septembrie 2012, Lector universitar, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Catedra de Contabilitate
Activitati didactice la formele de invatamant ZI si ID. Discipline predate: Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Contabilitate publica. Indrumare Lucrari de Licenta la disciplinele: Contabilitate financiara si Contabilitate publica.

Octombrie 2000 - Septembrie 2004, Asistent universitar, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Catedra de Contabilitate
Activitati didactice la formele de invatamant ZI si FR. Discipline predate: Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Contabilitate de gestiune, Contabilitate publica.

Octombrie 1998 - Septembrie 2000, Preparator universitar, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Catedra de Contabilitate
Activitati didactice la formele de invatamant ZI si FR. Discipline predate: Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Contabilitate de gestiune.
Educatie Formare: Noiembrie1999 - Mai 2005, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Doctor domeniul fundamental Stiinte Economice, domeniul Contabilitate

Octombrie 1998 - Iunie 1999, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Diploma de studii aprofundate, profilul Economic, domeniul Management Contabil si Audit

Octombrie 1994 - Iunie 1998, Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Licentiat in Economie, profilul Economic, modulul Gestiune, Contabilitate si Control Financiar, specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune

Septembrie 1990 - Iunie 1994, Liceul teoretic "Nicolae Balcescu", profilul Matematica Fizica, Diploma de bacalaureat
Limba materna: Romana
Limbi Straine: Engleza - citit / scris/ vorbit
Franceza - citit / scris / vorbit
Aptitudini organizatorice: Director proiect UEFISCDI „Strategie națională de îmbunătățire a raportărilor din sectorul public în contextul tendințelor internaționale”, contract PN-II-RU-TE-2014-4-0265, valoare 525.981 lei, perioada 2015-2017.

Membru in proiectele:
Membru in Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, titlul proiectului „Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune” Contract POSDRU/86/1.2/S/64076, manager general proiect Razvan Nistor, valoare 11.438.840,30 lei , perioada 2010-2013, rol expert pe termen scurt.

Membru in Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.2 Învăţământ superior de calitate, Titlul proiectului „Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri” , Contract POSDRU/86/1.2/S/53849, manager general proiect Dumitru Matis, 2011-2013, valoare 4.791.147 Lei, perioada: 2010-2012, rol expert pe termen lung.

Membru in Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Titlul proiectului „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă” Beneficiar: Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca Contract POSDRU/7/2.1/S/1, manager proiect prof. Univ. Cristina Ciumas. 2009-2011, rol de Expert Formator.

Membru in Contract naţional, nr. înregistrare 309/ 29.09.2009, finanţat de mediul de afaceri, director de proiect Deaconu Adela, titlul proiectului: Soluţii de gestiune previzională implementate în domeniul serviciilor software, Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca, valoare: 11.500 lei, perioadă: 2009-2011

Contract naţional – Director contract - nr. înregistrare 31601/ 7.10.2009, finantat de mediul de afaceri, cu titlul Studiu privind influenta tranzactiilor si a operatiunilor economice asupra imbunatatirii pozitiei si a performantei financiare , Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca, valoare12.000 Euro, durata 2009-2011

Membru in Grantul CNCSIS tip A, cod CNCSIS 210, cu titlul Reforma sistemului asigurarilor sociale din Romania in vederea aderarii la Uniunea Europeana, director Ioan E. Nistor, tema nr.38 - Monitorizarea solutiilor propuse si adaptarea lor la contextul economic national si european, nr contract 85 GR/23.05.2005, valoare 9.200, an 2007

Membru in Grantul CNCSIS tip A, cod CNCSIS 210, cu titlul Reforma sistemului asigurarilor sociale din Romania in vederea aderarii la Uniunea Europeana, director Ioan E. Nistor, tema nr.43 - Reforma sistemului asigurarilor sociale, nr contract 148 GR/23.05.2005, valoare 9.200, an 2006

Membru in Grantul de tip A, cod CNCSIS 1386, director Deaconu Adela, finanţat de Guvernul României, cu titlul Propunere privind standarde contabile adaptate întreprinderilor mici şi mijlocii, valoare 25.300 lei, 2006-2007

Membru in Grantul CNCSIS tip A, cod CNCSIS 210, cu titlul Reforma sistemului asigurarilor sociale din Romania in vederea aderarii la Uniunea Europeana, director Ioan E. Nistor, tema nr.18 - Analiza critica la zi a situatiei in Romania si identificarea demersului comunitar in cadrul uniunii Europene, nr. contract 27687/14.03.2005, valoare 9.200 RON, an 2005

Membru în contractul de cercetare nr. 2090 cu tema „Studiu privind tendinţele evoluţiei pieţei imobiliare în judeţul Cluj”, director valoarea contractului 12.000 RON.

Membru in Grantul T132 cu titlul Posibilităţi de implementare a tablourilor de flux – componente ale conturilor anuale – in România, cod CNCSIS 132, director Adela Deaconu, in perioada 2000-2002, valoare 63.350 USD, finanţat de Banca Mondiala si Guvernul României, instituţie participantă Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Alte competente: Organizator al Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Valenţele contabilităţii într-o economie emergentă”, Departamentul de Contabilitate si Audit, ediția 2013, 2014, 2015, 2017

Membru al echipei de organizare a Workshop-ului nr. 3 în cadrul proiectului „Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri”, Contract POSDRU/86/1.2/S/53849, 25 ianuarie 2013

Membru al echipei de organizare a Workshop-ului nr. 2 în cadrul proiectului „Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri”, Contract POSDRU/86/1.2/S/53849, 30 martie 2012

Membru al echipei de organizare a Workshop-ului nr. 1 în cadrul proiectului „Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri”, Contract POSDRU/86/1.2/S/53849, 30 iunie 2011
Contributie in organizarea Conferintei Internationale 3rd Audit and Accounting Convergence, Babes Bolyai University, Cluj Napoca, 2008

Membru al echipei de organizare a mesei rotunde cu tema - PIC 2008, Piata Informatiei Contabile- de la teorie la practica-seminarii, mese rotunde, cercuri stiintifice studentesti , Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea afacerilor, Cluj Napoca, 25 martie,2008

Membru al echipei de organizare a mesei rotunde cu tema – Controlul si auditul financiar in contextul integrarii Europene a Romaniei, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea afacerilor, Cluj Napoca, 26 iunie 2007

Membru al echipei de organizare a mesei rotunde cu tema – Consultanta economica si mediul de afaceri din Transilvania, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Cluj Napoca, 7 decembrie, 2006

Formator atestat CNFPA

Participare curs de instruire in domeniul CNCIS sustinut de lectori UECNCFPA, 28-30 aprilie 2011, cluj Napoca, desfasurat in cadrul proiectului Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri , Contract POSDRU/86/1.2/S/53849

Participare curs în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării destinat experţilor – lectori ai proiectului , desfasurat in cadrul proiectului Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri , Contract POSDRU/86/1.2/S/53849

Participare cursuri de formare profesionala in vederea sporirii competenţeleor de elaborare şi evaluare a programelor universitare care să susţină învăţământul orientat spre competenţe, desfasurat in cadrul proiectului Întărirea Învăţământului Superior Orientat spre Competenţe, contract POSDRU /86/1.2/S/6028

Documentare la Budapest Corvinus University, Financial Accounting Department, iulie – august, 2006

Documentare in cadrul grantului BM T132 la Swiss Organization for Faciliting Investments, Zurich, Elvetia, iunie 2002
Permis Conducere: B
Informatii suplimentare: Corpul expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (membru expert contabil din ianuarie 2007)

Academia de Stiinte si Tehnici Contabile si Financiare, infiintata de CECCAR (inscrisa din 2012)

Ultima actualizare: 2022-03-11  


       Copyright © 10.2013 FSEGA
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta