Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gheorghe Cosmin Silaghi, Robert Andrei Buchmann, Virginia Niculescu, Gabriela Czibula, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider (Editors), Advances in Information Systems Development: AI for IS Development and Operations, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Conf.univ.dr. Mirela Minica
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
E-mail: mirela.minica

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 06-04-1964
Nationalitate: roman
Experienta Profesionala: Perioada 28 sept.2020 - în prezent
Locul Reşiţa
Instituţia Universitatea”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor
Funcţia conferenţiar universitar
Descriere Titular al disciplinelor: Microeconomie, Macroeconomie, Micoeconomie aplicata, Economie europeana, Mediul de afaceri european, Economie și politici publice.

Perioada 28 sept.2020 - în prezent
Locul Reşiţa
Instituţia Universitatea”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul de Pregătire a Personalului Didcatic
Funcţia conferenţiar universitar
Descriere Cadru didactic asociat la disciplinele: Managementul organizației școlare, Cultură organizațională, Didactica specialității


Perioada Octombrie 2000- 25 sept.2020
Locul Reşiţa
Instituţia Universitatea”Eftimie Murgu”, Facultatea de Ştiinţe Economice
Funcţia conferenţiar universitar
Descriere Titular al disciplinelor: Microeconomie, Macroeconomie,Micoeconomie aplicata, Economie europeana, Mediul de afaceri european.

Perioada Mai, 1990 - septembrie, 2000
Locul Reşiţa
Instituţia Renel –filiala Caraş Severin (Regia de furnizare a energiei electrice)
Funcţia Economist Centru de Distribuţie
Descriere Conducerea activităţii de contabilitate abonaţi, evidenţa creanţe
agenţi economici

Perioada Septembrie, 1997 –septembrie, 2000
Locul Reşiţa
Instituţia Universitatea”Eftimie Murgu”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
Funcţia Lector universitar – cadru didactic asociat
Descriere Titular disciplina Logistica mărfurilor, seminarii Microeconomie şi Macroeconomie

Perioada Octombrie, 1986 – Aprilie, 1990
Locul Sinaia
Instituţia Intreprinderea Mecanică Fină
Funcţia Economist
Descriere Stagiar

Educatie Formare: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Ministerul Educației Naționale
Asociația Română pentru Calitate București
11-12.2019
Certificat de absolvire pentru ocupaţia Auditor în domeniul calității

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Ministerul Educației Naționale
SC New Hope srl Reşiţa
10-11.2018
Certificat de absolvire pentru ocupaţia
Evaluator competenţe profesionale

UNSW Sidney, Australia
06-07. 2018
Certificat absolvire curs online
Introduction to Educational Design in Higher Education

Universitatea de Vest din Timişoara
2015
Certificat de atestare a competenţelor specifice programului
Cercetare ştiinţifică avansată (pentru Ştiinţele Educaţiei)

Universitatea de Vest din Timişoara
2015
Certificat de atestare a competenţelor specifice programului Didactică şi psihopedagogie universitară

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Ministerul Educației Naționale
Asociaţia Phoenix Bucureşti
Ianuarie-februarie 2015
Certificat de absolvire pentru ocupația
Consilier pentru dezvoltare personală

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice
Ministerul Educației Naționale
SC GTC AGORA SRL București
ianuarie – februarie 2014
Certificat de absolvire pentru ocupația
Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene

Institutul European de Cursuri prin Corespondență EUROCOR
august – octombrie 2013
Certificat de absolvire a cursului Logistică

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
SC Start Educational SRL Drobeta Turnu Severin
aprilie 2013
Certificat de absolvire pentru ocupația Formator

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Asociatia Auto-Plus Dr.Tr. Severin
martie 2013
Certificat de absolvire pentru ocupația
Manager de proiect

Academia Britanică de Afaceri și Comunicare
septembrie-decembrie 2011
Cerfificat de absolvire a cursurilor: Comunicare în afaceri, Leadership și comunicare managerială, Relații publice în afaceri, Dezvoltare personală. Dezvoltarea relațiilor interumane

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
Academia de Studii Economice București
iunie 2009
Certificat de absolvire cursuri de formare continuă în specializarea Management universitar

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de șanse
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
SC Expert Consulting srl Timișoara
mai-septembrie 2007
Certificat de absolvire program de perfecționare
Management

Ministerul Educației Naționale,
Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa,
Departamentul de Pregătire a cadrelor didactice
1998-2000
Certificat de absolvire pentru încadrarea în învățământ

Ministerul Educației Naționale,
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Ştiinţe Economice
septembrie 1987 – noiembrie 2000
Titlul științific de Doctor în domeniul Economie

Ministerul Învățământului,
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Ştiinţe Economice
Specializarea Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor
septembrie 1982 - septembrie 1986
Diplomă de licență în profilul economic
Limba materna: româna
Limbi Straine: limba franceză: citit: B2, scris: B1; vorbit: B1
limba engleză: citit: B1, scris, vorbit: A2
Aptitudini sociale: Competenţe sociale în domeniul acţiunilor comunitare de strângere de fonduri pentru
grupuri dezavantajate, colaborări cu fundaţii şi asociații, educaţie a tinerilor pentru
prevenirea factorilor de risc.
Preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor Caraş-Severin
Membru în Consiliul de Administraţie - Coordonator ştiinţific în cadrul Fundaţiei
ACTIVITY pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă Reşiţa
Membru Asociaţia Nevoparudimos Reşiţa
Membru Junior Achievement România
Voluntar Fundaţia Comunitară Banatul Montan, Caraş-Severin
Aptitudini organizatorice: Director de studii Marketing Învățământ la Distanță (2020-în prezent)
Director al Departamentului de Învățământ la Distanță (2020)
Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice (2017-2020)
Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice (2012-2020)
Membru în Senatul UEMR (2004-2008) (2012-2020)
Preşedinte al Comisiei permanente a Senatului UEMR pentru relaţia cu studenţii şi parteneriate (2016-2020)
Coordonator al programului de studii de licenţă Marketing şi a programului de master Marketing şi comunicare în afaceri (2016-2020).
Membru în Consiliul Director al Asociației - Consorţiul Regional pentru Învăţământ şi Ocupare Vest - CRIO Vest (2015-prezent)
Cancelar – responsabil cu organizarea cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice şi a studenţilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative din Reşiţa (2002-2008),
Redactor şef (2004-2008) şi membru în comitete redacţionale şi ştiinţifice a unor publicaţii
(2012-2020)
Aptitudini tehnice: -
Aptitudini calculator: Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, sistem de operare Windows, procesare de texte, utilizator Internet.
Aptitudini artistice: literatură, design interior.
Alte competente: Competenţe de comunicare, management, analiză economico-socială, didactice și de cercetare dobândite prin absolvirea următoarelor cursuri de specializare:
- Proiect:,,UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată”, Cod Proiect: POSDRU/157/1.3/S/135590, Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara / Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, membru grup ţintă, 2015
- Managementul proiectelor, Universitatea de Vest Timişoara, 2005
- Diagnosticul şi evaluarea afacerilor, Universitatea de Vest Timişoara, 2003
- Lumea afacerilor, Junior Achievement Bucureşti, 2003
- Piaţa de capital, Junior Achievement Bucureşti, 2003

Competenţe de predare-evaluare şi management de proiect:
- Proiect „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” – POCU/320/6/21/121030 (2020-2021), membru grup țintă, expert formare studenți la disciplina “Munca în echipă”
- Proiect “Becoming an Economist – A Sustainable Transformation! (BEST)” finanțat prin Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE) AG247/SGU/NC/II, (2019-2020) membru în echipa de implementare
- Proiectul „Managementul capitalului intelectual din cadrul Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita”, proiect FSS finanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, manager de proiect, valoare 795,911 lei, (oct-dec.2019)
- Sc Euro Jobs Petroșani, Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Titlul proiectului: Unii reacționează. Liderii anticipează!, Cod: MySMIS 117362, lector Management strategic, 2019
- Ministerul Educaţiei Naţionale, CNFIS-FDI-2019-0612, UEMR – pol de educație și consiliere pentru studenții și absolvenții de liceu din mediile defavorizate, membru echipa de implementare, 2019
- Ministerul Educaţiei Naţionale, proiect activități extracurriculare, Proiectul educaţional în parteneriat Festivalul Judeţean dedicat Zilei Europei 8-9 mai 2019 – ediţia a IV-a “Dezbat Europa”, 5650 lei, coordonator
- Ministerul Educaţiei Naţionale, Proiect educaţional în parteneriat “Caravana educaţiei economice. Cum să-mi dezvolt inteligenţa economică?! (IQ-EC), coordonator, 2018
- Ministerul Educaţiei Naţionale, proiect activități extracurriculare, Proiect educaţional în parteneriat Festival dedicat Zilei Europei ediția a-III-a . 9-11 mai 2018 ,,România de 11 ani membră a Uniunii Europene: realități și provocări – 8880 lei, coordonator
- Proiectul START ANTREPRENORIAL ÎN REGIUNEA VEST, Contract nr. POCU/82/3/7/105846, Benficiar Asociaţia PROVILEGIO Bucureşti, formator program Competenţe antreprenoriale, (nov.- dec.2018)
- Ministerul Educaţiei Naţionale, proiect FSS, „Implementarea strategiei de predare-învăţare-evaluare RESPECT în cadrul Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita”, manager de proiect, valoare 817.744 lei, (sept-dec.2018)
- Proiect ERASMUS+, Beneficiar AGER CS, “Becoming Entrepreneur - a sustainable transformation (BEST)”2018-1-RO01-KA105-049016, manager de proiect, (09 – 18 September 2018)
- Proiect Interreg – IPA CBC (eMSRORS24)“Challenge and opportunity for tourism development in our common country” beneficiar Fundaţia ACTIVITY pentru resurse umane şi dezvoltare durabilă Reşiţa, 2017-2018, trainer, cursuri de formare în domeniul turismului pentru un număr de 20 studenți
- Ministerul Educaţiei Naţionale, proiect activități extracurriculare, Proiect educaţional în parteneriat Ziua Economistului 23 noiembrie 2017, proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, coordonator
- Ministerul Educaţiei Naţionale, proiect activități extracurriculare, Proiect educaţional în parteneriat Festivalul Judeţean dedicat Zilei Europei – ediţia a II-a, “România 10 ani în UE”, 9 Mai 2017, coordonator
- Nevo Parudimos Association, “Learned in Activity”, Proiect ERASMUS +, 2017, expert educaţional
- Ministerul Educaţiei Naţionale, proiect activități extracurriculare, Proiect educational în parteneriat: Festivalul Judeţean dedicat Zilei Europei 9 Mai 2016
“66 de ani de evoluţie către idealul de integrare europeană”, coordonator
- Proiect educaţional în parteneriat Ziua Economistului 23 Noiembrie 2016, coordonator
- Proiectul educațional RESPECT implementat în anul universitar 2015-2016 la Facultatea de Ştiinţe Economice la disciplinele Microeconomie şi Macroeconomie, coordonator
- Proiectul educațional al Asociației Facultăților de Economie din România, Şcoala de vară AFER „Antreprenoriat şi Europa 2020 – împreună pentru o economie sustenabilă”, Suceava, august 2015, responsabil ştiinţific
- Proiectul educațional al Asociației Facultăților de Economie din România, Şcoala de vară „RESPECT” cu tema: Regionalizarea – premisă pentru dezvoltarea durabilă şi echilibrată a României, Orșova, 9-17 septembrie 2014, director ştiinţific, tutor
- Universitatea de Vest Timisoara DPPD, “Profesionalizarea carierei didactice – noi competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Caras-Severin si Mehedinti”, POSDRU/87/1.3/S/62421, Modulul Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe - formator pentru Managementul educațional centrat pe formarea competențelor (2012-2013).
- Membru în comisia de jurizare a lucrărilor prezentate în cadrul Olimpiadei Studenţilor Economişti în formare – Asociaţia Facultăţilor de Economie din România – AFER, 2011 – Universitatea “Vasile Alecsandri Bacău”, 2012 - Universitatea “1 Decembrie 1918 Alba Iulia”, 2013 – Universitatea din Craiova, 2014 – Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, 2015 – Universitatea București.
- Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Programul de formare continuă Consiliere şi orientare acreditat CNFP – formator pentru Selfmanagement, Planificarea activităților, Tehnici de comunicare. (2010-2011)
- Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița, “Consiliere Integrativă Educațională – Aici și Acum”, POSDRU/ 19/1.3/G/30954, manager financiar, formator, valoare 541,051 lei (2010-2011)
- Membru în comisia de jurizare a lucrărilor prezentate în cadrul Olimpiadei Studenţilor Economişti în formare – Asociaţia Facultăţilor de Economie din România – AFER, 2011 – Universitatea “Vasile Alecsandri Bacău”, 2012 - Universitatea “1 Decembrie 1918 Alba Iulia”, 2013 – Universitatea din Craiova, 2014 – Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, 2015 – Universitatea București.
- Fundatia Post-privatizare București “Investitori in oameni – parteneriat transnational pentru cresterea interesului angajatorilor in dezvoltarea resurselor umane si pentru cresterea responsabilitatii sociale a întreprinderii”, promotor (2008-2009).
- Proiectul educațional al Asociației Facultăților de Economie din România,
Olimpiada Națională a Studenților Economiști, Secțiunea Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Reșița, 7 – 9 mai 2010, coordonator
- Responsabil local programe învățământ la distanță Institutul Bancar Român.
- Manager proiect NEXTCITY S.A. Reșița.
- Persoană Fizică Autorizată în domeniul Consultanță în afaceri și management,
Alte forme de învățământ.
Permis Conducere: categoria B
Informatii suplimentare: Persoane de contact: conf.univ.dr. Andrade Bichescu(Director CU UBB Reșița)
Referinţe: prof.univ.dr. Christina Marta Suciu (ASE Bucuresti)
prof.univ.dr. Carmen Năstase (Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava

Ultima actualizare: 2023-12-05  


       Copyright © 22-02-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta