Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA


Home
Membri
Programe studiu
Cercetare
Studenti

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor oferă posibilitatea studenţilor de a învăţa în limba maghiară începând cu anul universitar 2000-2001. Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară s-a înfiinţat în octombrie 2011. În prezent departamentul are în componenţă 21 de cadre didactice titulare, 1 doctorand cu frecvenţă precum şi cadre didactice asociate din ţară şi străinătate.

La nivel licenţă, studenţii de la linia maghiară de studiu au posibilitatea de a alege din următoarele specializări: Finanţe şi bănci, Informatică economică, Marketing şi Management. Departamentul oferă pe lângă învăţământul la zi şi forma de învăţământ la distanţă. Absolvenţii au posibilitatea să urmeze următoarele specializări de masterat oferite în limba maghiară: Gestiune financiară corporativă, Managementul afacerilor şi Strategii şi politici de marketing.

Pe lângă disciplinele cuprinse în planul de învăţământ, studenţii au posibilitatea de a participa la cercuri studenţeşti, la concursuri de studii de caz, la tabere de profil, respectiv la alte programe studenţeşti. Prelegerile ţinute de profesori de prestigiu, precum şi de specialişti de înaltă pregătire din ţară şi din străinătate aduc un plus de valoare procesului educaţional.

Cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice din departament, membrii în granturi şi proiecte internaţionale, se concretizează în cărţi de specialitate, studii şi articole publicate la edituri de prestigiu, în reviste recunoscute ISI, indexate BDI.
Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară are legături strânse de colaborare cu parteneri/universităţi din străinătate – Budapest Business School (Ungaria), Universitatea Central Europeană din Budapesta (Ungaria), Universitatea din Pecs (Ungaria), Universitatea Corvinus din Budapesta (Ungaria)ş.a.


A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar a 2000-2001-es tanévtől kezdődően biztosít magyar nyelvű közgazdász képzést. A szervezetileg is különálló Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet 2011 októberében jött létre 21 főállású oktatóval. A magas színvonalú közgazdász képzést helyi és külföldi neves oktatók biztosítják.

Alapképzésen négy szakirányon kezdhetik meg tanulmányaikat a hallgatók: Gazdasági informatika, Marketing, Menedzsment és Pénzügy és bank. Az érdeklődőknek három magyar nyelvű közgazdasági mesteri képzést biztosítunk: Marketing stratégiák és politikák, Vállalati pénzügyi menedzsment, Vállalkozásmenedzsment. Intézetünk a nappali képzés mellett a hallgatóknak távoktatásos képzést is nyújt.

Az egyetemi kötelező tanterv mellett szakkollégiumi tevékenységek, esettanulmány versenyek, tudományos diákköri konferenciák, szakmai táborok, diákprogramok, meghívott neves hazai és külföldi gyakorló közgadászok és egyetemi oktatók előadásai szinesítik tevékenységeinket. Az elmúlt évtized munkájának eredményeit mutatják diákjaink elméleti és gyakorlati jellegű, hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló eredményei.

Intézetünk tagjai számos szakterületet lefedő kutatómunkát is folytatnak. Több nemzetközi kutatási projekt tagjaiként eredményeiket tudományos publikációik, nemzetközi konferenciákon tartott előadásaik támasztják alá.

Intézetünk nemzetközi kapcsolatai lehetőséget biztosítanak hallgatóink számára a külföldi közgazdasági egyetemek oktatási programjain való részvételre.


Anunturi / Noutati


Evenimentele departamentuluiAti sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 29-05-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta