Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA


Home
Membri
Programe studiu
Cercetare
Studenti

Istoricul Departamentului de Finanțe

Prima instituţie de învăţământ economic superior în limba română din Transilvania s-a născut la Cluj în anul 1920 sub titulatura de Academia Comercială. La scurt timp, numele a fost schimbat în Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (AISCI).

Scopul înfiinţării acestui lăcaş trebuia să fie „înzestrarea studenţilor cu cunoştinţe de cultură generală, economică şi profesională în aşa măsură ca, după un studiu de practică relativ scurt, să poată îndeplini funcţii de conducere şi să devină îndrumător la chestiuni de economie naţională”.

Chiar de la început discipline din domeniul financiar-bancar precum Ştiinţa financiară, Monedă, credit, schimb şi studiul băncilor sau Teoria şi tehnica asigurărilor ofereau pregătirea fundamentală şi de specialitate a viitorilor specialişti din mediul financiar şi bancar românesc.

AISCI a funcţionat la Cluj până în anul 1940, când ca urmare a Dictatului de la Viena, a trebuit să se refugieze la Braşov, iar in 1948, ca urmare a reformei învăţământului de către regimul comunist, şi-a încetat existenţa. Lichidarea învăţământului economic superior în Transilvania s-a dovedit o gravă eroare ce a fost reparată prin reînfiinţarea în cadrul Universităţii clujene în anul 1961 a Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Predarea disciplinelor din domeniul Finanţe şi Bănci a început o dată cu al doilea an de studii, în 1962, cu disciplina Finanţe şi credit. Din 1963 s-a creat Catedra de Economie Generală în cadrul căreia au fost incluse şi disciplinele din domeniul Finanţe precum Finanţe capitaliste sau Buget.

De un real folos a fost de la început, în lipsa titularilor, sprijinul acordat de o serie de specialişti care îşi desfăşurau activitatea de bază în conducerea unor instituţii financiar-bancare sau de învăţământ şi cercetare precum Aurel Giurgiu, Aurel Loşonţi, Gheorghe Potolea, Liviu Henegaru, Nicu Popescu, Vasile Ungureanu, Gheorghe Tărău, Aurel Răduţiu precum şi a numeroşi profesori de la Institutul Agronomic, deveniţi apoi titulari prin revenirea secţiei de Economie Agrară la facultatea noastră.

Din anul 1969 s-a creat Catedra de Finanţe în cadrul căreia au fost prinse şi disciplinele de Drept şi Istoria economiei naţionale, prof. univ. dr. Vladimir Diculescu fiind primul şef al Catedrei de Finanţe.

Începând cu anul 1977 catedrele de Finanţe şi Contabilitate s-au unificat sub conducerea prof. univ. dr. Aurel Giurgiu. În perioada 1985-1990, la şefia Catedrei de Finanţe-Contabilitate a fost aleasă prof. univ. dr. Maria Popescu.

Din ianuarie 1990, Finanţele s-au separat de Contabilitate, fiind ales şef al Catedrei de Finanţe prof. univ. dr. Aurel Giurgiu, care a condus catedra până în 1996. El a fost urmat la conducerea catedrei în perioada 1996-2004 de către prof. univ. dr. Constantin Tulai. Pentru următorul mandat, în perioada 2004-2008, la şefia catedrei de Finanţe fiind ales prof. univ. dr. Ioan Nistor. Din anul 2008 şi până în prezent, la conducerea catedrei, actual Departament de Finanţe, a fost aleasă Prof. univ. dr. Cristina Ciumaş.

Disciplina de Finanţe face parte şi astăzi din disciplinele fundamentale, regăsindu-se în curricula tuturor specializărilor, urmată fiind de cele de profil financiar-bancar obligatorii, opţionale şi facultative ce profilează diferitele specializări.

Specializarea Finanţe-Bănci pregăteşte profesionişti pentru domeniul financiar-bancar, de asigurări, din unităţile economice, din instituţiile statului, pieţei de capital şi aparatul fiscal şi de control financiar.

În prezent Departamentul de Finanţe asigură pregătirea teoretică şi calificarea practică a viitorilor experţi în domeniul financiar şi bancar în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii şi a standardelor de calitate internaţionale, atât la nivelul studiilor de licenţă sau masterat cât şi prin intermediul şcolii doctorale.


Departamentul de Finanţe are în componenţa sa 19 cadre didactice titularizate: 4 profesori universitari; 11 conferențiari și 4 lectori universitari precum şi cadre didactice asociate.

Oferta educațională aflată sub patronajul departamentului cuprinde:
I) 2 programe nivel licență: Finanțe și Bănci - linia română și Finanțe și Bănci - linia engleză;
II) 3 programe masterale:
a) Bănci şi pieţe de capital;
b) Finanţe corporative-Asigurări;
c) Fiscalitate.

Cadrele didactice din departament au efectuat stagii de cercetare la Universităţi de prestigiu din Franţa, Italia, Anglia, S.U.A., Ungaria, Bulgaria, Grecia, Germania, ş.a.

Departamentul de Finanţe are legături strânse de colaborare cu parteneri din ţară - ASE Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea, Universitatea din Sibiu, ş.a. precum şi din străinătate – Universităţi din Clermont Ferrand, Toulouse, Rouen, Lille, CAEN şi Orleans (Franţa), Harvard Business School (SUA) şi Nottingham Trent University (Anglia), Universitatea Karlsruhe (Germania), Universitatea Berlin (Germania), Universitatea din Pecs (Ungaria), Universitatea Corvinus din Budapesta (Ungaria) ş.a.

Anunturi / Noutati


Evenimentele departamentuluiAti sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 29-05-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta