Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
      Contabilitate
      Economie politica
      Finante
      Informatica economica
      Limbi moderne si CA
      Management
      Marketing
      Statistica/Previz/Matem
      DSEGA-limba germană
     L Cadre didactice
     L Consiliul departamentului
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Jean Monnet
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
 
 

George Akerlof, Robert J. Shiller , La pescuit de fraieri, Publica, 2016
vezi si alte aparitii editoriale


Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.52/3/4/5
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
FSEGA Online | FSEGA Alumni | Sustenabilitate | Noutati UBB
Contact | Harta Site

DSEGA-limba germană

Dep. Germana - lista posturi

Dep. Germana - Extras proces verbal dep. ref. la lista posturi


Am selectat calitatea și multiculturalismul pentru a ghida activitățile departamentului nostru în cadrul liniei de studiu în limba germană. Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în limba germană s-a înfiinţat în octombrie 2011 cu 9 cadre didactice titulare. Învăţământul economic superior de nivel înalt este asigurat de profesori de prestigiu din ţară şi din străinătate.

De ce o linie de studiu și un Departament de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor in limba germană?

Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în limba germană s-a constituit ca o soluție concretă la cerințele unui mediu economic din ce în ce mai complex în care multiculturalitatea și caracterul internațional sunt aspecte cheie.

Cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice din departament se concretizează în implicarea membrilor în granturi şi proiecte internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole științifice în edituri de prestigiu, în reviste recunoscute ISI, indexate BDI sau CNCSIS, precum şi în participarea la conferinţe internaţionale.


Specializări oferite

Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în limba germană oferă două specializări la nivel licență:

  • Economia firmei
  • Economia și Afaceri internationale.
La nivel de cursuri masterale, programul de studii în limba germană oferă cursurile de Management internațional in limba germană.


Linia de studiu în limba germană

Prima generație de studenți au început studiile în cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în limba germană în anul 2002. Astăzi peste 450 de studenți ai acestei linii au posibilitatea de a-și perfecționa studiile de înaltă calitate alegând una din cele două specializări: Economia Firmei sau Economie și Afaceri internaționale. Studiile pot fi luterior continuate prin programul mastral în limba germană: Management Internațional.

Conținutul specializărilor, procesul de studiu și organizarea studiilor sunt aliniate standardelor europene, precum și cerințelor procesului Bologna, căruia i s-a alăturat Romania.

Formarea academică din cadrul facultății noastre încearcă să-i pregatească pe studenții noștri pentru cererile unei economii mondiale în schimbare. Transformarea economiei centrale într-o economie de piață competitivă, integrarea României în Uniunea Europeană și concurența internațională sporită ca urmare a globalizării economiei mondiale, sunt provocările pentru care absolvenții noștri sunt instruiți.

De aceea dorim să oferim studenților noștri o educație în economie, care necesită cunoștințe teoretice solide, dar și o puternică orientare spre practică. Aceste obiective stau la baza activității Departamentului de Științe Economice în limba germană prin urmărirea unor asecte cheie în activitatea didactică:
  • Compețentele lingvistice sunt o competență cheie în economia mondială. Astfel studenții noștri învață pe lângă limba germană cel puțin încă o limbă străină de largă circulație;
  • Cunoștinte solide în tehnologia informaâiei reprezintă o altă calificare importantă pentru studenții noștri;
  • Primul an de studiu oferă studenților noștri cunoștințe de bază în economie și matematică;
  • Următorii doi ani de studiu oferă studenților posibilitatea de a aprofunda cunoștințele economice
  • Prin cursuri opționale studenții au un grad ridicat de flexibilitate în alegerea materiilor pe care doresc să le studieze în funcție de interesele lor personale și orientarea profesională viitoare;
  • Experiențele practice reprezintă o altă calificare esențială. Specialiști din domeniul economic susțin prelegeri, seminarii studenților liniei germane. De asemenea se organizează vizite în companii, care constituie legătura spre practica în domeniu. Studenții sunt încurajați prin stagii de practică, desfășurate la finalul anilor 2 și 3 de studii să obțină experiența practică în domeniul economic.Ultima actualizare: 23-09-2015

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta