Prezentare
     Colectiv didactic / Dep.
      Contabilitate
     L Cadre didactice
     L Consiliul departamentului
      Economie politica
      Finante
      Informatica economica
      Limbi moderne si CA
      Management
      Marketing
      Statistica/Previz/Matem
      DSEGA-limba germană
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Jean Monnet
     Grup senatorial FSEGA
     Oferta educationala
     Examen finalizare studii
     International
     Admitere
     Centrul Lingua
     Studenti
     Cercetare
     Parteneri
     Sustenabilitate
 
 

Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, Craig Calhoun, Are capitalismul un viitor?, Comunicare.ro, 2015
vezi si alte aparitii editoriale


Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.52/3/4/5
Fax: +40 264-41.25.70

   
 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Informatii si noutati UBB | FSEGA Online
Contact | Harta Site

ContabilitateDepartamentul de Contabilitate si AuditSesiunea de comunicari stintifice studentesti 5 mai 2017


Discipline optionale oferite pentru toate specializarile


Materiale admitere programe masterat

Suport admitere masterat iulie 2016 AMFFE, DE, EXCA, MCAC

Suport admitere 2016 - MSc Accounting and Organizations

Suport admitere masterat 2016 - GEP


Materiale practica Contabilitate financiara an II

Ghid realizare practica CIG FSEGA 2015 2016

Programa practica - contabilitate financiara CIG FSEGA 2015 2016


Model subiect licenta sesiunea iulie 2016 si februarie 2017

Model subiect licenta CIG RO - iulie 2016 februarie 2017

Model subiect licenta CIG EN - iulie 2016 februarie 2017

Model subiect licenta CIG FR - iulie 2016 februarie 2017


Model foaie examen licenta sesiunea iulie 2016 si februarie 2017

Foaie de examen licenta 2016 RO

Foaie de examen licenta 2016 RO - model subiect rezolvat

Foaie de examen licenta 2016 EN

Foaie de examen licenta 2016 EN - model subiect rezolvat

Foaie de examen licenta 2016 FR

Foaie de examen licenta 2016 FR - model subiect rezolvat


Suport de curs LICENTA

Contab Manageriala - Suport de curs LICENTA CIG 2015


Componenta departamentului
Departamentul de contabilitate si audit are in componenta sa 24 cadre didactice titulare, 21 doctoranzi cu frecventa si un analist. Conducerea departamentului este asigurata de catre directorul departamentului, prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor, acesta fiind sprijinit de catre consiliul departamentului format din patru membrii: prof.univ.dr. Adela Deaconu, conf.univ.dr. Cristina Nistor, conf.univ.dr. Razvan Mustata si lect.univ.dr. Victor Muller.

Cursuri - nivel licenta
In cadrul specializarilor facultatii, departamentul sustine urmatoarele cursuri: Bazele contabilitatii, Contabilitate financiara, Contabilitate manageriala, Contabilitatea institutiilor de credit, Contabilitatea institutiilor publice, Contabilitate aprofundata, Contabilitate aplicata, Control financiar, Control de gestiune, Control si audit financiar, Audit financiar, Teoria si practica situatiilor financiare, Evaluarea afacerilor, Deontologie contabila. Unele dintre aceste cursuri sunt oferite si altor facultati din cadrul Universitatii Babes-Bolyai: Facultatea de Geografie, Facultatea de Litere, Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica.

Cursuri - nivel master
Cursurile sustinunte la nivelul masteratelor din cadrul facultatii sunt: Contabilitate internationala, Contabilitate si control de gestiune, Contabilitate pentru manageri, Contabilitate in asigurari, Contabilitate creativa, Contabilitate de mediu, Contabilitate si audit de mediu, Contabilitatea si auditul operatiunilor de pe piata de capital, Sisteme contabile comparate, Control si audit intern, Evaziune si control fiscal, Combinari de intreprinderi, Fuziuni si achizitii, Auditul sistemelor informatice, Auditul financiar al proiectelor, Auditul institutiilor financiare si de credit, Standarde de audit financiar, Standarde de contabilitate pentru sectorul public, Standarde de raportare financiar-contabila, Standarde internationale de evaluare, Managementul financiar-contabil al proiectelor, Analiza cost-volum-profit, Doctrina si expertiza contabila, Evaluarea bunurilor mobile, Evaluarea proprietatilor imobiliare, Evaluarea activelor financiare, Evaluari in scopuri speciale, Preturi de transfer.

Program licenta
Specializarea la nivel licenta Contabilitate si Informatica de Gestiune (promovata de catre Departamentul de contabilitate si audit) are ca obiectiv pregatirea specialistilor cu studii superioare in domeniul contabilitatii si informaticii de gestiune. Planul de invatamant si programele analitice sunt astfel concepute incat sa dezvolte studentilor un spirit de antreprenoriat care sa-i calauzeasca in activitatea lor dupa terminarea studiilor. Practica in productie aduce un plus de valoare specializarii reusind sa imbine perfect elementele teoretice insusite la cursuri, laboratoare si seminarii cu exigentele mediului economic in care absolventii vor profesa. Prin acest program de studii se asigura pregatirea necesara obtinerii cunostintelor si aptitudinilor pentru un contabil competent, capabil sa faca fata cu succes noilor exigente si provocari in domeniu. Programul asigura si o parte din pregatirea necesara accesului la profesiile liberale de expert contabil, auditor financiar si evaluator. Totodata cunostintele dobandite in cei trei ani de studiu le permit absolventilor licentiati in aceasta specializare sa urmeze cursurile de masterat oferite in specialitate sau in alte domenii de masterat oferite de facultatea noastra. Fondul de cunostinte realizat de absolventii economisti licentiati in domeniul Contabilitate si Informatica de Gestiune este comparabil cu cel al absolventilor licentiati in aceeasi specializare in universitatile din Uniunea Europeana.

Persoanele responsabile la nivelul departamentului de aceasta specializare sunt conf.univ.dr. Gheorghe Fătăcean (CIG Zi – linia romana), lect.univ.dr. Cristina Stefanescu (CIG Zi – cu predare in limba engleza), prof.univ.dr. Adela Deaconu (CIG Zi – cu predare in limba franceza) si lect.univ.dr. Vasile Cardos (CIG ID).

Programe de masterat
Departamentul de contabilitate si audit ofera urmatoarele masterate:
  - Diagnostic si Evaluare - Acest masterat are urmatoarele obiective: intelegerea procesului de globalizare economica si de convergenta a normelor cu aplicabilitate microeconomica, recunoasterea acestuia ca fenomen ireversibil, familiarizarea cu normele de evaluare, contabile, de raportare financiara si de audit regionale si internationale, stapanirea noilor concepte si metodologii pe care se bazeaza elaborarea si interpretarea economica a raportarilor financiar-contabile (valoare justa, valoare actualizata, active financiare), aprofundarea normelor de evaluare (indirect a celor contabile si de audit) aplicabile in Romania in vederea corectei aplicari in practica si a cresterii calitatii rationamentului profesional.
  Acest program de masterat este acreditat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR). Persoana responsabila la nivelul departamentului de aceast masterat este prof.univ.dr. Adela Deaconu
  - Expertiza Contabila si Audit - Acest masterat are urmatoarele obiective: dobandirea cunostintelor necesare accesului la profesiunea contabila liberala, si exercitarea activitatii de expertiza contabila, pornind de la principiile deontologice generale aplicabile in profesia contabila liberala, aprofundarea cunostiintelor de specialitate privind cadrul de referinta al expertizelor contabile, si al activitatii de audit. Familiarizarea cu standardele internationale educationale ale profesionistilor contabili si auditorilor financiari emise de catre IFAC. Disciplinele urmaresc ca structura si fond de timp alocat recomandarile general valabile la nivel international privind programul de formare profesionala al IFAC.
  Acest program de masterat este acreditat de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) precum si de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). Persoana responsabila la nivelul departamentului de aceast masterat este prof.univ.dr. Ioan Popa.
  - Management Contabil, Audit si Control - Acest masterat are urmatoarele obiective: insusirea si/sau aprofundarea conceptelor, a teoriilor, abordarilor si metodologiilor specifice, extinzand cunoasterea din planul national spre cel regional (al Uniunii Europene), respectiv international (prevederile profesionale contabile ale International Accounting Standards Board, alaturi de cele de audit si evaluare), pregatirea profesionala a cursantilor care isi vor putea utiliza cunostintele dobandite pentru elaborarea, analiza si auditul pertinent al situatiilor financiar-contabile ale intreprinderilor si pentru o consultanta financiar-contabila si de gestiune de calitate - toate acestea in contextul procesului de armonizare a legislatiei si a practicii financiar-contabile si de audit la reglementarile europene si internationale. Acest program de masterat este acreditat de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) precum si de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). Persoana responsabila la nivelul departamentului de aceast masterat este prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor.
  - Gestiunea si Evaluarea Proiectelor - Acest masterat are urmatoarele obiective: dobandirea cunostinte necesare privind instrumentele structurale, dezvoltarea capacitatilor de gestionare performanta si evaluare a proiectelor cu finantare nationala si internationala. Masteratul propus vine sa acopere un gol in cadrul ofertei educationale universitare din Romania formand specialisti capabili sa atraga si sa gestioneze fonduri structurale, de coeziune si alte asemenea finantari. Persoana responsabila la nivelul departamentului de aceast masterat este conf.univ.dr. Cristina Nistor.
  - Auditul si Managementul Financiar al Fondurilor Europene. Persoana responsabila la nivelul departamentului de aceast masterat este conf.univ.dr. Irimie Emil Popa.

Doctorate
Departamentul de contabilitate si audit are 2 conducatori de doctorate (prof.univ.dr. Dumitru Matis si prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor) si sustine in cadrul scolii doctorale a facultatii urmatoarele discipline: Audit si control de gestiune, respectiv Raportari financiare specific in sectorul public.

Tematici prioritare de cercetare
Activitatile prioritare de cercetare stiintifica la nivelul departamentului sunt: Armonizarea contabilitatii romanesti cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, Perfectionarea sistemului contabil romanesc in domeniul asigurarilor si institutiilor de credit, Perfectionarea sistemului contabil romanesc in domeniul pietelor de capital, Implementarea si dezvoltarea contabilitatii manageriale, Problematica auditului si managementului financiar al proiectelor, Evaluare, problematica valorii juste, Raportarile de mediu si responsabilitatea sociala, Imbunatatirea auditului intern in cadru societatilor comerciale romanesti, Noua viziune tripartita asupra functiei de audit, Auditul sistemelor informationale. De asemenea departamentul este implicat in activitati de cercetare interdepartamentale (Guvernanta in societatea bazata pe cunoastere) precum si in activitati de cercetare inter-universitara (Aplicarea unui sistem de competente coerent cu cel european la nivelul masteratelor in domeniul analizei economice si evaluarii de active si afaceri, Performanta si excelenta in cercetarea postdoctorala in domeniul stiintelor economice din Romania, Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerintele pietei muncii din Romania in domeniul proiectelor finantate din fondurile structurale si de coeziune). Totodata departamentul desfasoara activitati de cercetare cu caracter national (Perfectionarea managementului financiar contabil al institutiilor publice din Romania, Armonizarea sistemului contabil romanesc in domeniul institutiilor publice cu standardele internationale de contabilitate, Perfectionarea in educatie, tehnici si metode de predare) precum si cu caracter international (Governance in Knowledge-Based Society).

Manifestari stiintifice
Departamentul de contabilitate şi audit organizeaza la fiecare doi ani Conferinta internationala "Audit and Accounting Convergence" care in septembrie 2015 va ajunge la cea de a saptea editie si va include un Curs Doctoral, Conferinta AAC si Colloquiumul Doctoral TIARD. (Pentru mai multe detalii vizitati linkul).

De asemenea, in decursul timpului departamentul de contabilitate şi audit s-a implicat activ in manifestariile stiintifice internationale organizate la nivelul facultatii, aminitind aici The Impact of European Integration on the National Economy (2005) si Strategic Leadership in the Context of Globalization and Regionalization (2006).

Relatii de colaborare
Departamentul de contabilitate şi audit a dezvoltat parteneriate cu:
- Institutii nationale si internationale de invatamant: Academia de Studii Economice Bucuresti, Universitatea de Vest din Timisoara, Universitatea Al. I. Cuza din Iasi, Conservatoire National des Arts et Metiers Paris, Faculte Economie-Gestion Clermont-Ferrand, Nottingham Trent University, Prague University of Economics, Corvinus University of Budapest, Budapest Business School.
- Organisme profesionale nationale si internationale: CECCAR,CAFR, ANEVAR, ACCA, IAAER
- Cabinete profesionale nationale si internationale

Activitati cu studentii
O atentie deosebita se acorda formarii viitorilor economisti specializati in domeniul contabilitatii prin organizarea unor manifestari dedicate studentilor:
- sesiuni si cercuri stiintifice studentesti, din anul 2004;
- seminarul Luca Paciolo, din anul 2005;
- olimpiada locala si/sau nationala de contabilitate, din anul 2007;
- prezentari ale firmelor pentru informarea si recrutarea studentilor de catre mediul de afaceri.
- seminare tehnice organizate impreuna cu PwC, KPMG si ACCA.Ultima actualizare: 19-03-2017

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta