Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
      Contabilitate
      Economie politica
      Finante
     L Cadre didactice
     L Consiliul departamentului
      Informatica economica
      Limbi moderne si CA
      Management
      Marketing
      Statistica/Previz/Matem
      DSEGA-limba germană
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Jean Monnet
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
 
 

George Akerlof, Robert J. Shiller , La pescuit de fraieri, Publica, 2016
vezi si alte aparitii editoriale


Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.52/3/4/5
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
FSEGA Online | FSEGA Alumni | Sustenabilitate | Noutati UBB
Contact | Harta Site

Finante

Departamentul de finante organizeaza Conferinta Internationala "Financial World: Present and Outlooks", 22-23 Noiembrie 2013

Departamentul de FinanţeMateriale admitere programe de masterat 2017

Modele de subiecte pentru admiterea la masterat 2016


Profesor 5 - Departamentul de Finante
Conferentiar 16 - Departamentul de Finante
Conferentiar 18 - Departamentul de Finante
Lector 33 - Departamentul de Finante


Departamentul de Finanţe are în componenţa sa 20 cadre didactice titularizate, 20 doctoranzi cu frecvenţă precum şi cadre didactice asociate din ţară şi din străinătate.
Cadre Didactice

Departamentul asigură susţinerea activităţilor didactice pentru următoarele discipline:

 • la nivel licenţă:
  Finanţe publice, Finanţele întreprinderii, Tehnică bancară, Management financiar-bancar, Asigurări, Asigurări internaţionale, Pieţe financiare, Buget şi trezorerie publică, Preţuri şi concurenţă, Finanţe internaţionale, Instituţii şi mecanisme monetare, Gestiunea portofoliului, Gestiunea riscurilor, Investiţii directe şi finanţarea lor, Analiză financiară, Plasamente de capital, Asigurări şi protecţie socială, Inflaţie şi sisteme monetare ş.a.

 • la nivel de masterat:
  Performanţe şi riscuri în bănci, Armonizări fiscale, Politici monetare, Echilibru financiar şi trezoreria entităţilor, Derivate financiare, Analiza financiară în bănci, Gestiunea riscurilor, Plasamente de capital, Evaluarea derivatelor financiare, Managementul riscurilor bancare, Finanţe empirice, Tehnici de gestiune a riscului în instituţiile de credit, Banking internaţional, Finanţări externe private, Economia asigurărilor, Reasigurarea şi tehnici alternative de transfer a riscului, Strategii fiscale, Gestiune financiară, Convenţii de evitare a dublei impuneri, Fiscalitate directă, Competiţie şi paradisuri fiscal, Fiscalitate indirectă, Fiscalitatea companiilor multinaţionale, Fiscalitate şi economia întreprinderii, etc.

  Aceste discipline sunt oferite studenţilor prin planul de învăţământ în cadrul următoarelor masterate:
  • Bănci şi pieţe de capital
  • Finanţe corporative-asigurări
  • Fiscalitate

  Departamentul de Finanţe asigură desfăşurarea cursurilor la şcoala doctorală pentru trei discipline: Analiza financiară și cercetări cantitative în finanțe, Managementul riscului în asigurări și implicațiile de natură fiscală, Strategii și politici privind managementul riscurilor bancare. Conducerea de doctorat, în domeniul Finanţe se face sub îndrumarea: prof. univ. dr. Constantin Tulai, prof. univ. dr. Ioan E. Nistor, prof. univ.dr. Ioan Trenca, prof. univ.dr. Ioan Bătrâncea, prof.univ.dr. Cristina Ciumaş.

  Domeniile principale ale activităţii de cercetare ştiinţifică sunt: bancasigurarea; convergenţa pieţei de asigurare cu piaţa de capital; managementul investiţiilor financiare; managementul riscurilor bancare; mutaţiile din domeniul distribuţiei produselor de asigurare; politica BNR şi integrarea economico-financiară europeană; posibilităţile de finanţare şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii; problematica plasamentelor în valori mobiliare; problemele fiscalităţii şi armonizării fiscale în condiţiile integrării europene; standingul financiar al firmei; tehnica şi gestiunea derivatelor financiare, finanțe comportamentale.

  În ultimii ani membrii colectivului departamentului au derulat și respectiv sunt în curs de derulare, următoarele proiecte şi granturi:
  • CNCSIS - “Elaborarea şi execuţia tabloului de trezorerie al firmei. Echilibrul financiar al firmei”;
  • CNCSIS - “Gestiunea riscului în bănci şi pentru plasamentele efectuate pe pieţele de capital” ;
  • CNCSIS - “Impozitele şi implicaţiile lor asupra vieţii economico-sociale;
  • CNCSIS - “Banca, partener de afaceri”;
  • Banca Mondială, ”Implementarea şi dezvoltarea tranzacţiilor cu contracte futures şi cu contracte de opţiuni pe pieţele bursiere din România”;
  • CNCSIS - “Eficienţa informaţională a pieţei româneşti de capital ;
  • CNCSIS - “Fiscalitate comparată şi armonizări fiscale“;
  • CNCSIS - “Impactul integrării în UE asupra politicii naţionale a investiţiilor străine directe“;
  • CNCSIS - ”Reforma sistemului asigurărilor sociale din România în vederea aderării la UE”,
  • CNCSIS – Asigurările agricole – Instrument al managementului de risc şi de politică agricolă,
  • CEEX - Monitorizarea Globală a Antreprenoriatului în România,
  • CNCSIS - Estimarea cererii de asigurări de viaţă – Factori de influenţă şi metodologie. Aplicaţii pe piaţa românească.
  • Program IDEI, Subprogram “Workshop-uri Exploratorii”, PN-II-WE-2012-4-163, Valoarea grant: 30.000 lei; Redefinirea arhitecturii şi a guvernanţei politicii fiscale pentru stimularea creşterii economice.Proiectul a fost castigat prin competitie in 2012, urmand a se derula in 2013.

  S-a derulat Contractul POSDRU 7/2.1/S/1 - CONVERGENŢA PREGĂTIRII UNIVERSITARE CU VIAŢA ACTIVĂ, Manager general, prof. univ. dr. Cristina Ciumaş, având în echipa de implementare şi membrii din departamentul de Finanţe: prof.univ.dr. Ioan Nistor, prof.univ.dr. Cristina Ciumaş, prof.univ.dr. Ioan Trenca, conf.univ.dr. Viorel Lăcătuș, conf.univ.dr. Fănuța Pop, lect.univ.dr. Monica Achim, lect.univ.dr. Angela Filip, lect.univ.dr. Adrian Zoicaş, lect. univ.dr. Viorela Văidean, asist.univ.dr. Ionuț Cuceu, asist.univ.dr. Miruna Pochea

  În ultimii cinci ani au văzut lumina tiparului peste 30 cărţi şi numeroase articole şi studii publicate în diferite reviste şi volume colective de specialitate, din ţară şi străinătate.

  Cadrele didactice din departament au efectuat stagii de cercetare la Universităţi de prestigiu din Franţa, Italia, Anglia, S.U.A., Ungaria, Bulgaria, Grecia, Germania, ş.a.

  Departamentul de Finanţe are legături strânse de colaborare cu parteneri din ţară - ASE Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Universitatea din Sibiu, ş.a. precum şi din străinătate – Universităţi din Clermont Ferrand, Toulouse, Rouen, Lille, CAEN şi Orleans (Franţa), Harvard Business School (SUA) şi Nottingham Trent University (Anglia), Universitatea Karlsruhe (Germania), Universitatea Berlin (Germania), Universitatea Central Europeană din Budapesta (Ungaria), Universitatea din Pecs (Ungaria), Universitatea Corvinus din Budapesta (Ungaria)ş.a.


  Pliant prezentare - departamentul de finanţe

  Extras regulament intern - referate, lucrari practica


  Programe analitice de practica

  Programe analitice pentru practica studentilor, an universitar 2013-2014


  Licenta - Pentru specializarea Finante si banci, linia romana respectiv linia engleza," sesiunea iulie 2014, februarie 2015 denumirea probei scrise (proba I - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate) este FINANTE, iar tematica aferenta acestei probe este reprezentata de:
  1. proba obligatorie "Finantele intreprinderii"
  2. o disciplina la alegere din trei:
      a. Asigurari
      b. Finante publice
      c. Management financiar

  Material suport examen licenta 2017 - FB romana

  Material suport examen licenta 2017 - FB engleza  Ultima actualizare: 13-04-2017

  Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
  Va rugam mult sa ne contactati.

 •        Copyright © 10.2013 FSEGA
         webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta