Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
      Contabilitate
      Economie politica
      Finante
      Informatica economica
     L Cadre didactice
     L Consiliul departamentului
      Limbi moderne si CA
      Management
      Marketing
      Statistica/Previz/Matem
      DSEGA-limba germană
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Jean Monnet
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
 
 

George Akerlof, Robert J. Shiller , La pescuit de fraieri, Publica, 2016
vezi si alte aparitii editoriale


Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.52/3/4/5
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
FSEGA Online | FSEGA Alumni | Sustenabilitate | Noutati UBB
Contact | Harta Site

Informatica economica
Departamentul de Informatica Economica


Prezentarea optionalelor de informatica - martie 2015

Prezentarea sectiei IE 2011
Prezentarea masteratelor domeniul IE 2011
Ghidul lucrărilor de licență și disertație (nivel licență și masterat) cu specific de Informatică Economică


Date de contact: Cladirea FSEGA sala 453

Tehniciene:
  Bercean Mariana
  Crisan Mariana

Email:catie at econ.ubbcluj.ro

PREZENTAREA CATEDREI DE INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Secţia de Informatică Economică pregăteşte economişti cu background informatic superior. Absolvenţii acestei specializări pot activa, în primul rand, ca manageri de diverse nivele şi specializări în domeniul informatic în cadrul firmelor care utilizează extensiv mijloace informatice. Pe de altă parte, bagajul de discipline de ştiinţe economice este suficient pentru ocuparea de poziţii manageriale în orice alt departament al unei firme.

Nivelul de specializare licenţă Informatica Economica este continuat de două masterate de tip informatic denumite Sisteme de Asistare a Deciziilor Economice, respective E-Business care funcţionează din anul 2007 si se întind pe o durata de doi ani. Oricare din aceste masterate poate fi continuat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca cu un doctorat la specialitatea Informatica Economica, având în vedere că în cadrul facultăţii există un IOSUD de Informatică economică. In felul acesta se asigura principiul licenta-masterat-doctorat.

Prin tematica propusă specializarea Informatica Economica işi aduce aportul la realizarea unei părţi din cadrul misiunii Universităţii Babeş-Balyai, şi anume aceea de a contribui la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural, politic, printr-o implicare în realitate, în acord cu nevoile comunităţii. Pe de alta parte misiunea specializarii este de a adapta invatamantul superior economic clujean la standardele europene impuse de actualul mediu concurential, acoperirea nevoii stringente de specialisti care dispun de cunostinte, competente si abilitati informatice si organizationale.

Domeniile principale spre care este focalizată munca didactică sunt: Utilizarea bazelor de date în economie, Proiectarea şi managementul sistemelor informaţionale, Utilizarea Internet-ului în afaceri şi comerţ electronic, Grafică şi reclamă pe Internet, Data mining, Sisteme suport de decizie şi al executivului, Sisteme de instruire în domeniul economic, Inteligenţa artificială (inclusiv teoria şi practica agenţilor inteligenţi), Sisteme colaborative.

Din punct de vedere al cercetării, catedra excelează în atragerea de surse de finanțare pentru activitatea de cercetare. Astfel, pentru anul 2010, catedra de Informatică Economică este implicată în coordonarea a 12 echipe de cercetare în proiecte naționale din care 7 granturi IDEI finanțate de CNCSIS și 5 granturi de tip Parteneriate finanțate de CNMP, din care la 2 dintre ele suntem manageri de proiect. Conform contractelor actuale, valoarea totală a finațării atrase în aceste proiecte doar pentru anul 2010 se ridică la aproape 5 mil RON. Numai în anul 2009, există raportate 46 de participări individuale ale membrilor catedrei în proiecte de cercetare.

Cea mai mare parte a cadrelor didactice din catedră au efectuat stagii de 1, 3 sau 9 luni la Universităţi de mare prestigiu din Franta, Anglia, SUA, Canada, Belgia, Germania, Polonia, China, Cehia si Ungaria. Avem în catedra bursieri Fulbright (grant de cercetare post doctorală), bursieri ai Uniunii Europene în cadrul programului FP7, bursieri ai statului olandez (pentru masterat). Avem foarte bune legături de colaborare cu parteneri din ţară (ASE Bucuresti, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, din Constanţa, Universitatea din Craiova şi Universitatea din Sibiu), şi din străinătate (Universităţi precum Rutgers State University of NJ, University of Massachussetts – Amherst, McGill Montreal, „Paul Sabatier”, Aix-en-Provence III din Aix-en-Provence, Trent - Nottingham, Univ. din Budapesta şi Pecs).

Membrii catedrei participa în proiecte europene şi fac parte din comitetele unor conferinţe internaţionale din ţară şi străinătate (ECIS – European Conference on Information Systems, de exemplu, editia 8-a, 1998, Aix-en-Provence, INFOSOC, organizat bianual de ASE Bucureşti, ISIS, organizat anual de Universitatea din Iaşi), sunt prezenti în bazele de date cu specialiştii la nivel mondial sau european în domeniu (gestionate de Harvard Business School, respectiv, Copenhagen Business School), fac parte din consiliile de conducere ale unor organisme naţionale (Consiliul Ştiinţific al INFOSOC – Proiectul guvernamental pentru Societate Informaţională), sunt membrii în colectivele redacţionale ale unor reviste de specialitate (Informatica Economică, editată de ASE Bucureşti, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Seria Oeconomica) şi sunt evaluatori CNCSIS.

ISTORIC CATEDRA DE INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Catedra de Informatică Economică a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii “Babeş Bolyai” din Cluj Napoca a fost înfiinţată în anul 1990. Ea a avut la bază două colective şi anume:
 • Colectivul de Informatică, înfiinţat în anul 1969, pe lângă Catedra de contabilitate, din care făceau parte profesorii: Dan Racoviţan, Nicolae Ghişoiu, Andrei Balogh şi din 1970 conf. Dr. Alexandru Rusu
 • Colectivul similar, înfiinţat puţin mai târziu, pe lângă Catedra de Matematică, format din profesorii Eugen Kolozsi şi Rodica Avram-Niţchi.

  Colectivele respective au fost reunite şi au fost găzduite până în 1990 de diferite catedre, cum au fost cele de mai sus sau cea de Analiză, Statistică şi Informatică.
  Având în vedere ponderea crescută a informaticii în procesul de învăţământ din facultate, în 1990, sub conducerea prof. Dr. Dan Racoviţan, colectivul mai sus amintit s-a transformat în catedră.
  Prof. dr. Dan Racoviţan a fost ales prodecan în 1993 şi respectiv decan în anii 1996 şi 2000. Şefi de catedră au fost alesi: în 1993, 1996, 2000, 2004 şi 2008 prof. Dr. Ştefan Niţchi, iar în anul 2009 conf. Dr. Gheorghe Cosmin Silaghi.

  Astăzi catedra de Informatică Economică este una dintre catedrele cu cea mai mare pondere în procesul educativ şi de cercetare din facultate. Ea are în componenţa sa 23 cadre didactice proprii, un inginer de sistem şi 5 tehnicieni. În catedra noastră îşi desfăşoară activitatea 3 conducători de doctorat, care conduc 42 de doctoranzi, din care 11 la zi şi 31 la fără frecvenţă.

 • Programa de practică “Grafică şi programare pe internet”
 • Programa de practică “Baze de date”  Ultima actualizare: 12-10-2015

  Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
  Va rugam mult sa ne contactati.

 •        Copyright © 10.2013 FSEGA
         webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta