Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
      Contabilitate
     L Cadre didactice
    L Consiliul departamentului
      Economie politica
      Finante
      Informatica economica
      Limbi moderne si CA
      Management
      Marketing
      Stat-Prev-Mate
      DSEGA-limba germană
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Administrarea Af.-Resita
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Monica Violeta Achim (Editor), Economic and Financial Crime, Sustainability and Good Governance, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB | Info COVID-19
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Consiliul departamentului

Director departament

Conf.univ.dr. Alexandra Muțiu

 • Conducerea operativă a departamentului, în colaborare cu membri Consiliului Departamentului;
 • Stabilirea și implementarea strategiei academice a departamentului, în acord cu documentele suport existente la nivelul universității, respectiv a facultății;
 • Recrutarea, selecţia, evaluarea și asigurarea necesarului de resursă umană la nivelul departamentului;
 • Incheierea acordurilor cu alte facultăţi, universităţi și organisme academice, respectiv organisme profesionale naţionale şi internaţionale;
 • Asigurarea unui mediu academic adecvat pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare;
 • Asigurarea utilizării și administrării optime a bunurilor care fac parte din evidența operativă a departamentului;
 • Întocmirea statului de funcții al departamentului, împreună cu documentele asimilate;
 • Coordonează activitățile aferente programului de asigurare a calității, la nivelul departamentului.


Consiliul Departamentului - Atribuții și responsabilități

Prof.univ.dr. Adela Deaconu
 • Coordonarea activităților pentru programele de studii ID/FR;
 • Actualizare planuri de învățământ, competențe, sylabusuri și alte documente asimilate;
 • Organizare de activități la nivelul departamentului privind dezvoltarea activității didactice;
 • Coordonarea relațiilor departamentului cu absolvenții, mediul de afaceri și organismele profesionale;
 • Organizare seminarii științifice cu membrii departamentului şi doctoranzi;
 • Informare departament cu privire la conferinte, call for papers in jurnale.

Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață
 • Acreditări internaționale aferente programelor de studii;
 • Coordonarea conferinței internaționale a departamentului;
 • Gestionarea și dezvoltarea relațiilor internaționale științifice și didactice;
 • Accesarea finanțărilor naționale și internaționale;
 • Elaborarea planurilor strategice, operationale, de cercetare științifică și de asigurarea calității la nivelul departamentului;
 • Actualizarea și promovarea ofertei educaționale a departamentului nivel licență, masterat, doctorat.

Conf.univ.dr. Victor Müller
 • Informatizarea activităților curente;
 • Asigurarea raportărilor privind cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice, managementul cercetării;
 • Actualizarea site-ului departamentului și mediilor de comunicare social media;
 • Organizarea examenelor de finalizare a studiilor si a celor de admitere la programele de masterat.

Lect.univ.dr. Vasile Cardoș
 • Coordonarea tutoriatului studenților;
 • Coordonarea interasistenței și a orarului cadrelor didactice;
 • Coordonarea activității de cercetare științifică a studenților;
 • Acreditarea națională a programelor de studii;
 • Organizarea practicii studenților.


Ultima actualizare: 14-04-2016

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 04-12-2023 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta