Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
      Contabilitate
     L Cadre didactice
    L Consiliul departamentului
      Economie politica
      Finante
      Informatica economica
      Limbi moderne si CA
      Management
      Marketing
      Stat-Prev-Mate
      DSEGA-limba germană
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Administrarea Af.-Resita
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Consiliul departamentului

Director departament

Conf.univ.dr. Alexandra Muțiu

 • Conducerea operativă a departamentului, în colaborare cu membri Consiliului Departamentului;
 • Stabilirea și implementarea strategiei academice a departamentului, în acord cu documentele suport existente la nivelul universității, respectiv a facultății;
 • Recrutarea, selecţia, evaluarea și asigurarea necesarului de resursă umană la nivelul departamentului;
 • Incheierea acordurilor cu alte facultăţi, universităţi și organisme academice, respectiv organisme profesionale naţionale şi internaţionale;
 • Asigurarea unui mediu academic adecvat pentru desfășurarea activităților didactice și de cercetare;
 • Asigurarea utilizării și administrării optime a bunurilor care fac parte din evidența operativă a departamentului;
 • Întocmirea statului de funcții al departamentului, împreună cu documentele asimilate;
 • Coordonează activitățile aferente programului de asigurare a calității, la nivelul departamentului.


Consiliul Departamentului - Atribuții și responsabilități

Prof.univ.dr. Adela Deaconu
 • Coordonarea activităților pentru programele de studii ID/FR;
 • Actualizare planuri de învățământ, competențe, sylabusuri și alte documente asimilate;
 • Organizare de activități la nivelul departamentului privind dezvoltarea activității didactice;
 • Coordonarea relațiilor departamentului cu absolvenții, mediul de afaceri și organismele profesionale;
 • Organizare seminarii științifice cu membrii departamentului şi doctoranzi;
 • Informare departament cu privire la conferinte, call for papers in jurnale.

Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustață
 • Acreditări internaționale aferente programelor de studii;
 • Coordonarea conferinței internaționale a departamentului;
 • Gestionarea și dezvoltarea relațiilor internaționale științifice și didactice;
 • Accesarea finanțărilor naționale și internaționale;
 • Elaborarea planurilor strategice, operationale, de cercetare științifică și de asigurarea calității la nivelul departamentului;
 • Actualizarea și promovarea ofertei educaționale a departamentului nivel licență, masterat, doctorat.

Conf.univ.dr. Victor Müller
 • Informatizarea activităților curente;
 • Asigurarea raportărilor privind cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice, managementul cercetării;
 • Actualizarea site-ului departamentului și mediilor de comunicare social media;
 • Organizarea examenelor de finalizare a studiilor si a celor de admitere la programele de masterat.

Lect.univ.dr. Vasile Cardoș
 • Coordonarea tutoriatului studenților;
 • Coordonarea interasistenței și a orarului cadrelor didactice;
 • Coordonarea activității de cercetare științifică a studenților;
 • Acreditarea națională a programelor de studii;
 • Organizarea practicii studenților.


Ultima actualizare: 14-04-2016

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 29-05-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta