Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
      Licenta Bologna
      Linia romana
      Linia maghiara
      Linia germana
      Studii in limba engleza
      Studii in limba franceza
      Masterat Bologna
      Doctorat - scoala doctorala
      IDFR
     L Programare examene
     L ORAR IDFR
     L Optionale IDFR
     L Portal IDFR
     L Anunturi
     L Generalitati
     L Cadrul organizatoric
     L Continut proces invatamant
     L Baza materiala
     L Proceduri pt acreditare
     L Cadrul juridic
     L Echipa manageriala
    L Studenti de la IDFR
     L Personal didactic
     L Resurse financiare
     L Burse
      Program CIMA
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015
vezi si alte aparitii editoriale

Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Studenti de la IDFR

Studentii de la ID

Selectia candidatilor pentru programele de studiu ID se desfãsoarã dupã metodologia de admitere aprobatã de senatele universitare. Admiterea poate fi organizatã de cãtre facultãtile institutiilor de învãtãmânt superior numai pentru specializãrile autorizate provizoriu sau acreditate la forma de învãtãmânt de zi.

Înmatricularea studentilor pentru programele de studiu ID se realizeazã pe baza contractelor de scolarizare. Parcurgerea planului de învãtãmânt se reglementeazã prin contracte anuale de studii semnate între studenti si facultate.

Înscrierea si selectia candidatilor se realizeazã dupã metodologia de admitere aprobatã de senatele universitare, conform reglementãrilor Ministerului Educatiei si Cercetãrii.

Sesiunile de admitere la programele de studiu prin ID se pot desfãsura simultan cu forma de învãtãmânt zi si / sau independent de aceasta.

Pentru înmatricularea candidatilor admisi este obligatorie realizarea unui contract de scolarizare între institutia de învãtãmânt superior si candidat, care va fi semnat de ambele pãrti. O copie a acestuia va fi înmânatã candidatului.

Contractul de scolarizare va specifica cu exactitate specializarea, durata studiilor, diploma obtinutã la absolvire, serviciile oferite, facilitãtile si toate obligatiile de care institutia de învãtãmânt este rãspunzãtoare, drepturile si obligatiile financiare si de studiu ale candidatului, obligativitatea asigurãrii materialelor necesare instruirii individuale, conditiile de retragere si rambursare a taxelor de studiu. În baza acestui contract, candidatul este înmatriculat ca un student plãtitor de taxe la facultatea la care a fost admis.

Continutul contractelor anuale de studii reglementeazã parcurgerea planurilor anuale de învãtãmânt în sistemul de credite transferabile, relevând echivalenta cu forma de învãtãmânt de zi.

Activitatea tutorialã se desfãsoarã pe discipline, în formatii de studiu si individual sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat (tutore).

Evidenta studentilor se va realiza printr-un sistem informatic.Ultima actualizare: 15-04-2009

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta