Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
      Licenta
      Masterat
      Doctorat
      Executive Education
      Linia romana
      Linia maghiara
      Linia germana
      Studii in limba engleza
      Studii in limba franceza
      IDFR
     L Programare examene
     L ORAR IDFR
     L Optionale IDFR
     L Portal IDFR
     L Anunturi
     L Generalitati
     L Cadrul organizatoric
     L Continut proces invatamant
     L Baza materiala
     L Proceduri pt acreditare
     L Cadrul juridic
     L Echipa manageriala
     L Studenti de la IDFR
    L Personal didactic
     L Resurse financiare
     L Burse
      Program CIMA
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Personal didactic

Personalul didactic pentru ID

Personalul didactic implicat în activitãtile ID din institutiile de învãtãmânt superior este format din coordonatori de disciplinã si tutori care trebuie sã corespundã criteriilor impuse prin Legea Învãtãmântului, Statutul personalului didactic, cât si prin reglementãrile MEC. Acest personal trebuie sã fie instruit în tehnologiile specifice ID.
  • Personalul didactic implicat în activitãtile ID din institutiile de învãtãmânt superior este format din coordonatori de disciplinã si tutori.

  • Coordonatorii de disciplinã din cadrul unui program de studiu ID sunt cadre didactice titulare din institutia de învãtãmânt superior organizatoare si îndeplinesc aceleasi standarde ca la forma de învãtãmânt de zi.

  • Coordonatorul de disciplinã elaboreazã programa analiticã.

  • Coordonatorul de disciplinã formeazã echipa care elaboreazã materialele didactice (manuale de studiu, ghiduri, lucrãri de laborator, culegeri tematice, pagini Web, sisteme expert, materiale multimedia etc.) în formatul specific.

  • Tutorele este cadrul didactic care îndrumã studentul pe parcursul unui program de instruire. Îndrumarea se realizeazã individualizat si în grup, prin întâlniri directe, corespondentã, telefon, postã electronicã sau forme combinate si constã în directionarea studiului si evaluarea periodicã a parcursului academic.

  • Tutorele trebuie sã fie absolvent de studii superioare si este obligat sã participe periodic la programe de pregãtire în domeniul tehnicilor ID organizate în universitate sau de cãtre alte institutii.

  • Tutorii pot fi: cadre didactice universitare titulare sau asociate (specialisti în domeniu, cadre didactice din învãtãmântul preuniversitar în specialitatea disciplinei) care sunt instruite în tehnologia ID.

Responsabilitãtile tutorilor:

- asigurã interfata între studenti, resursele de învãtãmânt si coordonatorul de disciplinã;
- sustine activitãti didactice si de consultantã în conformitate cu programa analiticã a disciplinei.Ultima actualizare: 15-04-2009

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 24-04-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta