Home | Contact    
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor - Universitatea Babeş-Bolyai

Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591, Cluj Napoca, Romania Tel: +40.264 41 86 52/3/4/5
Fax: +40.264 41 25 70

Oeconomicus Napocensis 2016

Oeconomicus Napocensis 2015

Oeconomicus Napocensis 2014

Economicus Napocensis 2013

Avantaje admitere FSEGA 2017

Candidații care s-au prezentat la Concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor in anii 2016 sau 2017 beneficiaza de un punctaj, care se adauga la media generala de bacalaureat. Acest punctaj reprezintă 10% din nota obtinuta la concurs. Nota maxima la concurs este 10, iar nota minimă pentru acordarea punctajului este 5.

Candidaţii care au obţinut minim nota 9 la Concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor in anul 2017 si se claseaza pe primele pozitii în ordinea descrescatoare a notelor din cadrul oricarei sectiuni vor fi declarati admisi cu media generala de admitere 10, in limita a maxim 60 de locuri, din totalul locurilor oferite pentru admiterea in anul universitar 2017-2018. Locurile alocate fiecarei sectiuni se determina proportional cu numarul participantilor din cadrul fiecarei sectiuni in totalul participantilor la concurs, asigurandu-se minim un loc pentru fiecare sectiune a concursului. Locurile alocate fiecarei sectiuni sunt prezentate in Anexa 5 a regulamentului de admitere. Locurile neutilizate pentru o anumita sectiune se vor aloca celorlalte sectiuni ale concursului.

De asemenea, conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de admitere, nivel licenta, pentru anul 2017-2018, rezultatul final obtinut la Concursul Oeconomicus Napocensis reprezinta primul criteriu de departajare in cazul mediilor de admitere egale.


Home | Contact

Copyright © November, 2017 Econ.UBBCluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice.
Powered by Mican Daniel