Home | Contact    
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor - Universitatea Babeş-Bolyai

Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591, Cluj Napoca, Romania Tel: +40.264 41 86 52/3/4/5
Fax: +40.264 41 25 70

Oeconomicus Napocensis 2016

Oeconomicus Napocensis 2015

Oeconomicus Napocensis 2014

Economicus Napocensis 2013

Dispoziţii finale

Organizarea participării elevilor la concurs revine familiei elevului și/sau instituției de învățământ preuniversitar.

Organizarea efectivă a concursului revine Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Elevii participanți la concurs vor avea asupra lor carnetul de elev cu fotografie, ștampilat pentru anul școlar în curs, ca document principal pentru verificarea identității. De asemenea, aceștia vor avea asupra lor și actul de identitate.

Absolvenții de liceu participanți la concurs vor avea supra lor diploma de absolvire a liceului sau diploma de bacalaureat și actul de identitate, ca documente pentru verificarea identității, precum și o declarație pe proprie răspundere referitoare la faptul că nu au fost înmatriculați la studii universitare până la data concursului.

Informațiile aferente desfășurării concursului vor fi postate pe pagina web a concursului, reprezentând modalitatea principală de comunicare între participanți și Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.


Home | Contact

Copyright © November, 2017 Econ.UBBCluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice.
Powered by Mican Daniel