Home | Contact    
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor - Universitatea Babeş-Bolyai

Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591, Cluj Napoca, Romania Tel: +40.264 41 86 52/3/4/5
Fax: +40.264 41 25 70

Oeconomicus Napocensis 2016

Oeconomicus Napocensis 2015

Oeconomicus Napocensis 2014

Economicus Napocensis 2013

Etapele concursului

Participarea la concursul de cunoștințe Oeconomicus Napocensis 2017 presupune parcurgerea a trei etape distincte, după cum urmeaza:
    Înscrierea candidaților la concurs se face prin completarea unui formular disponibil pe pagina web a concursului (www.econ.ubbcluj.ro/oeconomicus).

    Desfășurarea concursului constă în evaluarea cunoștințelor, organizată la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

    Evaluarea cunoștințelor se va realiza în formă scrisă, iar acordarea notelor revine Comisiei de evaluare stabilită anual, prin hotărâre a Consiliului Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.


Home | Contact

Copyright © November, 2017 Econ.UBBCluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice.
Powered by Mican Daniel