Home | Contact    
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor - Universitatea Babeş-Bolyai

Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591, Cluj Napoca, Romania Tel: +40.264 41 86 52/3/4/5
Fax: +40.264 41 25 70

Oeconomicus Napocensis 2016

Oeconomicus Napocensis 2015

Oeconomicus Napocensis 2014

Economicus Napocensis 2013

Metodologia desfăşurării concursului

Metodologia de desfășurare a concursului este prevăzută în regulamentul evenimentului și presupune următoatele:
 • Concursul se desfășoară în cadrul a două sesiuni.
 • Fiecare sesiune se desfășoră într-o singură zi, având o durată de 60 minute.
 • Programul de desfășurare este comunicat prin intermediul paginii concursului, disponibilă pe site-ul facultății (www.econ.ubbcluj.ro/oeconomicus).
 • Un candidat se poate înscrie la ambele sesiuni de concurs.
 • Evaluarea scrisă constă în soluționarea individuală a unui set de întrebări teoretice și aplicative, formulate în sistem grilă și deschis.
 • Subiectele efective sunt elaborate de către cadrele didactice ale facultății în colaborare cu cadrele didactice din învățământul preuniversitar, în conformitate cu programele școlare aferente disciplinelor din instituțiile de învățământ preuniversitar naționale, clasa a IX-a, a X-a, XI-a și a XII-a
Concursul se va desfășura în cadrul mai multor secțiuni, după cum urmează:
 • Secțiunea I Economie I - disciplină aferentă: economie generală (în limba română, maghiară, germană, engleză sau franceză)
 • Secțiunea II Matematică I - disciplină aferentă: matematică pentru elevii de clasa a XI-a (în limba română, germană, engleză sau franceză)
 • Secțiunea III Matematică II - disciplină aferentă: matematică pentru elevii de clasa a XII-a (în limba română, germană, engleză sau franceză)
 • Secțiunea IV Matematică IM - disciplină aferentă: matematică pentru elevii de clasa a XI-a (în limba maghiară)
 • Secțiunea V Matematică IIM - disciplină aferentă: matematică pentru elevii de clasa a XII-a (în limba maghiară)
 • Secțiunea VI Educație antreprenorială - disciplină aferentă: educație antreprenorială (în limba română, engleză)
 • Secțiunea VII Marketing - disciplină aferentă: marketingul afacerii
 • Secțiunea VIII Contabilitate - disciplină aferentă: contabilitate
 • Secțiunea IX Economie II - German Business Junior (în limba germană)
 • Secțiunea X Informatică - disciplină aferentă: informatică
 • Secțiunea XI TIC - discipline aferente competențelor digitale
 • Secțiunea XII Finanțe - disciplină aferentă: finanțarea afacerii
Fiecare participant la concurs va opta la înscriere pentru limba în care dorește să soluționeze testul din cadrul concursului.

Home | Contact

Copyright © November, 2017 Econ.UBBCluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice.
Powered by Mican Daniel