Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gheorghe Cosmin Silaghi, Robert Andrei Buchmann, Virginia Niculescu, Gabriela Czibula, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider (Editors), Advances in Information Systems Development: AI for IS Development and Operations, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Selecție studenți pentru mobilități la Fairfield University, SUA, în semestrul 1 al anului universitar 2024-2025 (licență și masterat)

Autor: Ovidiu Ioan Moisescu

Publicat: 30 Ianuarie 2024


UBB-FSEGA organizează, în perioada 30 ianuarie - 15 februarie 2024, procesul de selecţie a studenților pentru mobilități la Fairfield University, Dolan School of Business (SUA), care vor fi efectuate în semestrul 1 al anului universitar 2024-2025, în perioada August-Decembrie 2024.Beneficii și avantaje:
✓ Studenții FSEGA vor fi scutiți de taxa de studii și vor avea loc de cazare gratuit în căminele universității.
✓ Chiar dacă studenții UBB-FSEGA vor fi responsabili de acoperirea cheltuielilor de deplasare, subzistență, asigurări medicale, viză și alte cheltuieli care pot apărea pe perioada mobilității, UBB-FSEGA va acorda studenților selectați pentru mobilitate câte o bursă din fondurile facultății în valoare totală de 2000 USD.Sunt eligibili pentru înscrierea în cadrul acestui proces de selecție:
✓ studenţii FSEGA înmatriculați la programe de licenţă în anii de studiu 1 şi 2
✓ studenţii FSEGA înmatriculați la programe de masterat în anul de studiu 1Calendarul procesului de selecție este următorul:
30 ianuarie - 6 februarie: transmiterea, în format electronic, a dosarelor de candidatură de către studenți, prin e-mail la ovidiu.bordean@econ.ubbcluj.ro, cu subiectul Dosar candidatura Fairfield;
5 februarie, ora 10:00: sesiune de consiliere a candidaților potențiali (participarea se va face prin platforma Zoom, la https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/86593647233);
7 februarie: comunicarea programării interviurilor de selecție (sub formă de actualizare a anunțului curent);
8 februarie: derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Zoom, la https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/86593647233;
12 februarie: comunicarea rezultatelor procesului de selecție (prin e-mail transmis candidaților);
12-15 februarie: transmiterea, în format electronic, prin e-mail la ovidiu.bordean@econ.ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu în 15 februarie la ora 13:00);
15 februarie: comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție (prin e-mail transmis candidaților).Pentru anul universitar 2024-2025 se oferă mobilități pentru doi studenți UBB-FSEGA.Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la ovidiu.bordean@econ.ubbcluj.ro, va cuprinde următoarele documente:
Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Fisa;
Curriculum Vitae al candidatului, redactat în limba engleză, datat și semnat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
Scrisoarea de motivaţie a candidatului, redactată în limba engleză, datată și semnată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare;
Adeverinţă eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni încheiate, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta; în cazul studenților din anul 1 adeverința va certifica media de admitere;
Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba engleză, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul declară pe proprie răspundere că va completa dosarul cu un astfel de certificat, în cazul în care este selectat, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Certificat

Notă: Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2.Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

✓ dosar de candidatură: 40%
✓ interviu: 30%;
✓ media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată (sau media de admitere în cazul studenților din anul 1): 30%.Comisia de selecție a candidaţilor:
Președinte:
✓ Conf.univ.dr. Ovidiu N. Bordean (Coordonator al activităților și evenimentelor internaționale FSEGA)
Membri:
✓ Dr. Carmen Țâgșorean (Reprezentant Centrul de Cooperări Internaționale al UBB)
✓ Lect.univ.dr. Ioana S. Andreica
✓ Lect.univ.dr. Liviu D. DeceanuFișa candidatului poate fi descărcată de AICILista cursurilor disponibile la Fairfield University, Dolan School of Business poate fi descărcată de AICI.Actualizare 7 februarie 2024
Programarea interviurilor poate fi descărcată de AICI.Actualizare 8 februarie 2024
Rezultatele procesului de selecție pot fi descărcate de AICI.Actualizare 15 februarie 2024
Nu au existat contestații.inapoi la stiri   vezi evenimentele   home


       Copyright © 22-02-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta