Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education | FSEGA Student Job Market
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Termene de transmitere a cererilor de întrerupere studii, mobilitate, prelungire studii, reluări studii sau reînmatriculare, vizând anul univ. 2024-2025

Autor: Andreea Borca

Publicat: 03 Iulie 2024


Având în vedere structura anului universitar 2023-2024, respectiv nevoia eficientizării activității de secretariat și management instituțional, perioada de transmitere a cererilor de întrerupere de studii, mobilitate, prelungire de studii, reluări de studii sau reînmatriculare, în cadrul FSEGA, vizând anul universitar 2024-2025, este 17 - 19 iulie 2024.

Nu se vor admite cererile transmise în afara intervalului menționat.


Persoanele care au avut calitatea de student în anul universitar 2023-2024 vor transmite prin intermediul platformei FSEGA SIS (https://econ.ubbcluj.ro/sis) următoarele cereri vizând anul universitar 2024-2025:
✓ Cerere de întrerupere de studii;
✓ Cerere de mobilitate de la o formă de învățământ la alta sau de la un program de studii la altul, însoțită de dovada plății taxei de mobilitate;
✓ Cerere de prelungire a studiilor;
✓ Cerere de reînmatriculare, însoțită de dovada plății taxei de reînmatriculare și a eventualului debit restant din anii anteriori

Notă: Taxele aferente disciplinelor nepromovate (toate disciplinele nepromovate din contractul de studii pentru anul universitar 2024-2025), asimilate cu taxa de școlarizare pentru anul universitar în care se face reînmatricularea se pot achita până la data de 5 decembrie 2024, pentru disciplinele aferente semestrului 1, respectiv 15 mai 2025, pentru cele aferente semestrului 2.


Persoanele care nu au avut calitatea de student în anul universitar 2023-2024 vor transmite prin e-mail, către secretara programului de studii (vezi AICI datele de contact) cererile prin care solicită reluarea de studii sau reînmatricularea în anul universitar 2024-2025, însoțite de următoarele documente:
✓ Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă de liceu (scanat, format PDF);
✓ Diploma de licență și Suplimentul la diplomă, în cazul cererilor de reînmatriculare la programe de master (scanat, format PDF);
✓ Certificatului de naștere (scanat, format PDF);
✓ Certificatul de căsătorie, dacă este cazul (scanat, format PDF);
✓ Cartea de identitate (scanat, format PDF);
✓ Dovada plății taxei de reînmatriculare și a eventualului debit restant din anii anteriori

Notă: Taxele aferente disciplinelor nepromovate (toate disciplinele nepromovate din contractul de studii pentru anul universitar 2024-2025), asimilate cu taxa de școlarizare pentru anul universitar în care se face reînmatricularea se pot achita până la data de 5 decembrie 2024, pentru disciplinele aferente semestrului 1, respectiv 15 mai 2025, pentru cele aferente semestrului 2.


Taxele se vor achita prin Ordin de Plată sau Mandat poștal în contul deschis la BN Trezoreria Cluj, IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, CF 4305849, cu precizarea următoarele detalii în descrierea plății: FSEGA, Nume Prenume, anul de studiu, programul de studiu și tipul taxei (taxă de reînmatriculare, taxă de școlarizare, taxă de mobilitate, etc.)


Informații suplimentare și consiliere se pot obține de la secretariatul programelor de studii (vezi AICI datele de contact)

FSEGA Decizie termen depunere cereri 2024inapoi la stiri   vezi evenimentele   home


       Copyright © 17-07-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta