Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Gabriela Bodea, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice. Demitizarea trădării, Presa Universitară Clujeană, 2021
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB | Info COVID-19
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Selecție studenți pentru mobilități Erasmus în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022 (licență, masterat și doctorat)

Autor: Ovidiu Ioan Moisescu

Publicat: 08 Octombrie 2021


UBB-FSEGA organizează, în perioada 8-22 octombrie 2021, procesul de selecţie a studenților pentru mobilități Erasmus care vor fi efectuate în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.Sunt eligibili pentru înscrierea în cadrul acestui proces de selecție:

✓ studenţi FSEGA înmatriculați la programe de licenţă (anii de studiu 2 şi 3);
✓ studenţi FSEGA înmatriculați la programe de masterat;
doctoranzi înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.Calendarul procesului de selecție este următorul:

8-17 octombrie: transmiterea, în format electronic, prin e-mail la international@econ.ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu în 17 octombrie, ora 20:00);
15 octombrie, ora 10:00: sesiune de consiliere a candidaților potențiali (participarea se va face prin platforma Zoom, la https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/6356517007);
19 octombrie: comunicarea programării interviurilor de selecție (sub formă de actualizare a anunțului curent);
20 octombrie: derularea online a interviurilor de selecție, în limba de studiu de la universitatea gazdă și/sau limba engleză, prin intermediul platformei Zoom, la https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/6356517007);
20 octombrie: comunicarea rezultatelor procesului de selecție (sub formă de actualizare a anunțului curent);
21 octombrie: transmiterea, în format electronic, prin e-mail la international@econ.ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu la ora 16:00);
22 octombrie: comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție (sub formă de actualizare a anunțului curent).Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la international@econ.ubbcluj.ro, va cuprinde următoarele documente:

Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Fisa;
Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Declaratie;
Curriculum Vitae al candidatului, redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
Scrisoarea de motivaţie a candidatului, redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare;
Adeverinţă eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a celui mai recent an de studii încheiat, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta; în cazul studenților din anul 1 (master/doctorat) adeverința va certifica media de admitere;
Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către Centrul de Cooperări Internaționale după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Certificat.Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

✓ dosar de candidatură: 30%
✓ interviu: 40%;
✓ media generală aferentă celui mai recent an de studii încheiat: 30%.Comisia de selecție a candidaţilor:
Președinte:
✓ Lect.univ.dr. Liviu D. Deceanu (Coordonator departamental Erasmus)
Membri:
✓ Ramona Fader (Reprezentant Centrul de Cooperări Internaționale al UBB)
✓ Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan
✓ Prof.univ.dr. Levente Szász
✓ Conf.univ.dr. Ovidiu N. Bordean
✓ Conf.univ.dr. Octavian Jula
✓ Lect.univ.dr. Ioana S. AndreicaFișa tip a candidatului poate fi descărcată de la:
https://econ.ubbcluj.ro/docs/FSEGA Erasmus Student 2021-2022 Sem 2 Fisa tip.pdf

Declarația tip a candidatului poate fi descărcată de la:
https://econ.ubbcluj.ro/docs/FSEGA Erasmus Student 2021-2022 Sem 2 Declaratie tip.pdf

Lista mobilităților Erasmus pentru studenți disponibile pentru semestrul 2 al anului universitar 2021-2022 poate fi descărcată de la:
https://econ.ubbcluj.ro/docs/FSEGA Erasmus Student 2021-2022 Sem 2 Mobilitati disponibile.pdfProgramarea interviurilor de selecție:
https://econ.ubbcluj.ro/docs/FSEGA Erasmus Student 2021-2022 Sem 2 Programare interviuri.pdfRezultatele procesului de selecție:
https://econ.ubbcluj.ro/docs/FSEGA Erasmus Student 2021-2022 Sem 2 Rezultate selectie.pdfRezultatele finale, după contestații, ale procesului de selecție:

Nu au existat contestații.Read this announcement in English
inapoi la stiri   vezi evenimentele   home


       Copyright © 10.2013 FSEGA
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta