Matematici applicate in economie. Folosirea WolframAlpha

 

 

conf.univ.dr. Rodica Ioana Lung

rodica.lung@econ.ubbcluj.ro, FSEGA, birou 230

Structura curs:

1.       Programare liniara (2c)

a.       Dreapta, introducere problema de programare liniara

b.       Metoda grafica de rezolvare a problemei de programare liniara

2.       Probleme de transport (2c)

3.       Analiza matematica:

a.       Derivate partiale; (1c)

b.       Probleme de extrem; (1c)

c.       Ajustarea datelor experimentale (1c)

Partial

4.       Elemente de teoria probabilitatilor

a.       Definitia axiomatica a probabilitatii; Proprietati (1c)

b.       Probabilitati conditionate. Formula probabilitatii totale (1 c)

c.       Scheme clasice de probabilitate (1 c)

d.       Variabile aleatoare (definitie, functie de repartitie) (1 c)

e.       Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare (1 c)

Seminar:

Seminarul urmeaza structura cursului.

 

Evaluare:

1.       Evaluare pe parcurs: 20% din nota finala (activitate de seminar, teme, prezente)

2.       Examen scris: 80% din nota finala. Examenul este compus din doua parti; din prima parte se poate opta pentru un partial la jumatatea semestrului; cei care sunt multumiti cu nota de la partial pot alege sa dea in sesiune examen doar din partea a doua (de probabilitati). Nota la examen se calculeaza ca si media aritmetica a notelor obtinute pe cele doua parti.

Teme:

       Tema 1

       Tema 2 probleme de programare liniara,

       Tema 3 probleme de transport

       Tema 4 derivate

       Tema 5 extreme pentru functii de doua variabile

       Tema 6 ajustarea datelor experimentale

Probabilitati

       Tema 7 formule clasice de probabilitate

       Tema 8 formula probabilitatii totale; scheme clasice de probabilitate

       Tema 9 variabile aleatoare