Statistica inferentiala pe calculator

Cursuri si seminarii : Miercuri, 17:20-20:30, Joi 17:20-20:30 (din 2.11.2016)

27.10.2016: 18:05-20:30

Sala 426.

Rodica Ioana Lung,

rodica.lung at econ.ubbcluj.ro,

FSEGA, birou 230

 

Structura cursului (orientativ):

1.    Introducere

        Prezentarea cursului; structura, evaluare, etc.

        Concepte discutate:

o   Statistica descriptiva si inferentiala

o   Populatie si esantion

o   Tipuri de variabile: nominale, ordinale, cantitative

o   Parametru si statistica

o   Distributie empirica

o   Construirea de intervale. Frecvente absolute

o   Frecvente relative. Frecvente relative cumulate.

        Support de curs: Statistical concepts, pag. 157-163

2.    Distributii empirice. Caracteristici numerice

        Definirea, calcularea si interpretarea:

o   parametrii de grupare (medie, medie ponderata, medie geometrica, medie armonica, mediana si valoarea modala)

o   parametrii de structura (quartile, decile, centile, etc.)

o   parametrii variatiei (abatere medie absoluta, dispersia, abaterea medie patratica)

        Suport de curs: Statistical concepts, pag. 163-173

Seminar 1 (si 2): Introducere in Matlab. Cod Matlab. Distr. uniforma

3.    Caracteristici numerice continuare

        Continuare:

o   Inegalitatea lui Cebasev

o   Coeficientul de variatie

o   Sharpe ratio

o   Asimetrie

o   Boltire

        Suport de cus: Statistical concepts, 173-183,

        Seminar: exercitii/ construirea unei functii in Matlab

4.    Probabilitati.

        Variabile aleatoare;

        Probabilitati: definitie, probabilitati conditionate, formule de baza, formula probabilitatii totale, arbore de decizie

        Suport de curs: Statistical concepts, pag. 194-202

        Seminar: exercitii/ reprezentare grafica functie

5.    Variabile aleatoare. Distributii clasice uniforma, normala; Functii de densitate de probabilitate (pdf) si de repartitie (cdf)

        Medie, dispersie pentru variabile aleatoare

        Covarianta si corelatie

        Variabile aleatoare discrete si continue.

        Functii de probabilitate; functii de densitate de probabilitate;

        Functie de repartitie (CDF)

        Distributia uniforma

        Distributia normala.

Seminar: exercitii exemplu cod

6.    Distributia normala (continuare). Esantionare si estimare..

        Interval de incredere pentru distributia normala

        V.a. normala standard. Standardizarea unei v.a. normale

        Calculul probabilitatilor folosind statistica z

        Distributia de esantion

        Teorema limita centrala (TLC)

Seminar: simulare Monte Carlo pentru verificarea TLC pt o populatie care urmeaza o distributie uniforma

T1: simulare Monte Carlo pentru verificarea TLC pentru o populatie care urmeaza o distributie la alegere (in afara de uniforma si continua). Termen: 9.11.2016

7.    Teorema limita centrala. intervale de incredere

        Teorema limita centrala (continuare)

        Eroarea standard a mediilor de esantion

        Estimare punctuala; estimator

        Intervale de incredere pentru medii

        Distributia t (student) Calculator pt valoarea lui t

Seminar: Interval Incredere pentru medii de esantion

8.    Teste de ipoteza. Introducere.

 

9.    Teste de ipoteza. Tipuri de erori. Seminificatie.

10.  Teste de egalitate pentru medii

11.  TestE de egalitate pentru variante

        Date

Tema a doua oficiala: Tabelul FuelPrice.csv contine date legate de pretul motorinei la pompa in ultimii ani. Testati ipoteza ca pretul mediu al motorinei in SUA este mai mic decat cel mai mic pret mediu din Europa. Justificati alegerea testului folosit.

Termen de predare: 6 decembrie 2016 (e-mail cu descrierea rezolvarii si eventual cod Matlab atasat). Doar pentru cei care nu au trimis tema 2 optionala.

Evaluare:

1p din oficiu + 10% Tema 1 + 10% Tema 2 + 10% prezente+ 60% examen final.

PARTIAL: 7.12.2016, ORELE 8:00-9:30; SALA 211

Suport de curs:

        Statistical concepts

        Introduction to Matlab