ISSN: 2069-0606

Revista recunoscuta CNCSIS B+

Frecventa de aparitie: bianuala

Revista de Studii şi Cercetări Economice Virgil Madgearu şi-a marcat debutul în rândul publicaţiilor economice de specialitate în luna iunie 2008, fiind una dintre revistele de profil existente în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Revista este bianuală.
 
Beneficiară a unui aport susţinut din partea Institutului de Economie Europeană şi a Centrului de Consultanţă şi Formare Profesională pentru Mediul de Afaceri, revista de Studii şi Cercetări Economice Virgil Madgearu îşi propune să publice articole şi studii, ale unor autori cu reputaţie naţională şi internaţională, în domenii cum sunt:

 • fluxuri ale forţei de muncă,
 • cercetări de actuariat şi managementul riscului,
 • sisteme contabile comparate,
 • politici economice în Uniunea Europeană,
 • antreprenoriat şi dezvoltarea afacerilor,
 • studii regionale (inclusiv studii comparative),
 • sisteme de managementul calităţii,
 • creştere economică şi principalii ei determinanţi,
 • evoluţii economice comparative interbelice şi postbelice,
 • teoria jocurilor în economie,
 • economia şi protecţia mediului,
 • mobilităţi lingvistice în sfera publică şi comunicare interculturală în afaceri,
 • oportunităţi de promovare a afacerilor,
 • societatea informaţională,
 • sisteme de asistare a mediilor colaborative,
 • strategii şi politici financiar-bancare.
Standardele de calitate ale revistei s-au îmbunătăţit continuu, în baza recenziilor efectuate de membrii consiliului editorial (cadre didactice şi cercetători de prestigiu, români şi străini), pe domenii de cercetare. în acest scop, aplicăm un formular de recenzare a articolelor pe care l-am inclus în dosar. Revista îşi propune să îmbine tradiţia unei activităţi de cercetare recunoscută în mediul academic local şi naţional, cu perspectivele unei evoluţii ştiinţifice şi a cercetării racordată la panoplia de valori creative din spaţiul economic european şi internaţional.
 

Procedura pentru evitarea plagiatului

Home | Consiliul editorial | Informatii pentru autori | Arhiva Revistei | Contact

Copyright Ⓒ June, 2024 Econ.UBBCluj.ro. Toate drepturile rezervate.
Creat si intretinut de Mican Daniel