INFORMATII PENTRU AUTORI

Aceasta notificare reprezinta un acord intre dumneavoastra, in calitate de autor si Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, in calitate de editor. Faptul ca sunteti de acord sa ne trimiteti manuscrisul, indiferent pe ce cale si in orice forma, indica acceptul irevocabil dat de dumneavoastra cu privire la toti termenii, clauzele si conditiile precizate de editor in ceea ce priveste publicarea lucrarilor. Prin trimiterea lucrarii dumneavoastra catre editor, indiferent daca in format electronic sau in forma tiparita, va exprimati acordul cu privire la toate conditiile generale de publicare impuse de editor si disponibile pe site-ul oficial al revistei.

1. Autorul cedeaza editorului dreptul de a reproduce si difuza opera sa, precum si celelalte drepturi patrimoniale de autor si cele conexe definite de art. 13 din Legea nr. 8/1996 si celelalte prevederi legale aplicabile. Cesiunea este cu titlu gratuit, autorul renuntand la orice pretentii materiale prezente sau viitoare fata de lucrarea trimisa spre publicare.

2. Obligatiile asumate de autor prin cesiuni anterioare nu au nici o implicatie asupra prezentei cesiuni, orice reclamatii sau litigii izvorate din cesiunile anterioare vor cadea in sarcina autorului.

3. Autorul certifica faptul ca lucrarea/opera este absolut originala, iar raspunderea in cazul unor reclamatii sau actiuni in justitie revine in exclusivitate autorului.

4. In cazul in care cerintele pietei impun imprimarea unui supliment de tiraj sau reeditarea operei intr-o alta limba decat cele convenite, ori difuzarea sa intr-o alta tara decat cele convenite, decizia apartine exclusiv editorului. Reproducerea operei se poate face in forma tipografica si/sau electronica.

5. In cazul in care lucrarea/opera, al carei manuscris a fost predat de autor, corespunde calitativ si cantitativ, dar editorul apreciaza necesara efectuarea unor modificari (corectari, prescurtari, completari etc.), autorul se obliga sa le efectueze.

6. Daca opera se considera nepublicabila si dupa efectuarea modificarilor pe care le-a efectuat autorul, editorul poate sa o refuze fara notificare scrisa.

7. In situatia in care lucrarea/opera nu corespunde calitativ sau cantitativ, editorul are dreptul sa o refuze si nu este obligat in legatura cu returnarea acesteia.

8. Editorului ii apartine, in mod exclusiv, dreptul de a decide modul de prezentare si data aparitiei lucrarii/operei, precum si forma de publicitate adecvata.

9. Editorul are dreptul de a modifica ulterior termenii prezentului acord, prin publicarea pe site, in orice moment, a unei variante actualizate a acestuia.


Indicaţii pentru autori:

1. Articolele trebuie redactate în limba engleză, franceză sau germană.

2. Lucrarea nu va depăși 20 pagini, incluzând bibliografia şi anexele.

3. Manuscrisul trebuie redactat în Microsoft Word, B5, marginile: sus/jos/stânga/dreapta: 20 mm, font: Times New Roman, spațiere la un rând.

4. Se folosesc litere aldine pentru titlu. Titlul nu trebuie să depășească 110 caractere (inclusiv spații).

5. Trebuie menționate afilierea și adresa (adresele) autorului (autorilor).

6. Dimensiunea abstractului nu trebuie să depășească 150 cuvinte (aproximativ 10 rânduri) și trebuie să conțină principalele rezultate obținute, metodele prin care au fost obținute și relevanța lor.

7. Cuvintele cheie (engl. Key words nu Keywords): între 4 și 6.

8. JEL Classification: a se vedea http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php.

9. Sursele bibliografice:
• în text, sursele bibliografice trebuie să apară după cum urmează (Autor, An publicare, pagina/paginile): de ex. (Hardes, 2006, pp.32), sau (Pindyck and Rubinfeld, 2007, pp.326), sau (Brooks et al., 1998);
• la sfârșitul manuscrisului, referințele trebuie ordonate alfabetic, după numele primului autor.

A se folosi următorul format:
• în cazul articolelor: Mendonça, H.F., 2007. Empirical evidence from fourteen countries with explicit inflation targeting. Applied Economics Letters, 14(8), pp.573-76.
• în cazul cărţilor: Zăpodeanu, D., 2002. Politici monetare. Cluj-Napoca: Dacia.
• în cazul lucrărilor colective: Lafay, G., 1992. The Measurement of Revealed Comparative Advantages. In: M.G. Dagenais and P.A. Muet, eds. 1992. International Trade Modelling. London: Chapman and Hall Press. pp.209-34.
• în cazul paginilor de internet: Albanese, A., 2009. Fairer compensation for air travelers, [online] Available at: <http://www.minister.infrastructure.gov.au/aa/releases/2009/January/AA007_2009.htm> [Accessed 30 January 2009].

Pentru mai multe informații legate de sistemul Harvard de citare, vă rugăm să vizitați adresa: https://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

10. Autorii trebuie să obțină drepturile de autor pentru orice citat care depășește 250 cuvinte.

11. A se folosi litere cursive (nu aldine) pentru a evidenția anumite aspecte în text.

12. Imaginile trebuie să aibă o rezoluție de minimum 1200 dpi și să permită editarea. Atât figurile, cât și tabelele trebuie să aibă titlu și sursă.

13. Articolele vor fi trimise pe adresa:
Virgil Madgearu
Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, birou 229
400591 Cluj-Napoca, România
sau pe e-mail la adresa: paula.curt@econ.ubbcluj.ro

14. Virgil Madgearu Review of Economic Studies and Research solicită exclusivitatea articolului. Acelaşi articol nu trebuie trimis spre evaluare şi publicare în acelaşi timp şi altor reviste.

Biroul de Redacţie

Home | Consiliul editorial | Informatii pentru autori | Arhiva Revistei | Contact

Copyright Ⓒ April, 2024 Econ.UBBCluj.ro. Toate drepturile rezervate.
Creat si intretinut de Mican Daniel