Regulamente / Informații utile


Locuri disponibile pentru admitere


Repartizarea numărului de locuri la admitere pentru programele de licență - sesiunea iulie 2023


Criterii de admitere


Criteriul 1 (eliminatoriu): Rezultatul obținut la proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic (evaluată cu Admis/Respins). Vezi mai jos formularul probei, lista temelor pentru această probă și câteva exemple de rezolvare.


Criteriul 2: Media de admitere, dată de media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform unor criterii suplimentare, fără a depăşi nota 10.


Criterii suplimentare de admitere


Criteriul suplimentar A. Candidații care s-au prezentat la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de FSEGA în anii 2022 sau 2023, beneficiază de un punctaj care se adaugă la media generală de bacalaureat. Acest punctaj este egal cu 10% din nota obținută la concurs, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 5.


Criteriul suplimentar B. Candidații care au obținut în anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 distincții la diverse olimpiade, competiții etc. beneficiază de acordarea unui punctaj suplimentar care se adaugă la media generală de bacalaureat (pentru detalii vezi mai jos Regulamentul de admitere)


Regulamente și alte documente importante


Regulamentul Concursului Oeconomicus Napocensis 2023


Regulamentul de admitere nivel licență 2023


Calendarul admiterii 2023 pentru programele de licență


Ghid admitere pentru cetățeni străini / Admission Guidelines for Foreign Citizens


Ghid admitere 2023 - Cetățeni străini - în limba română


Admission 2023 Guidelines - Foreign Citizens - in English


Proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic


Formularul probei de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic:

lb. română, lb. maghiară, lb. germană, lb. engleză, lb. franceză


Lista temelor pentru proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic:

lb. română, lb. maghiară, lb. germană, lb. engleză, lb. franceză


Exemple de rezolvare a unor teme pentru proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic:

lb. română, lb. maghiară, lb. germană, lb. engleză, lb. franceză


Tutorial video pentru proba de expunere și reprezentare grafică a unui conținut economic:

Copyright © September, 2023 econ.ubbcluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice. Design: Mihai-Vlad Guță. Implementation: Ovidiu Moisescu & Daniel Mican