Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Joanna Dyczkowska , Andrea Szirmai Madarasine & Adriana Tiron-Tud or, Development of Integrated Reporting in the SME Sector, Case Studies from European Countries, Springer, 2021
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB | Info COVID-19
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Selecție mobilități studențești de practică Erasmus pentru august-septembrie 2022

Autor: Ovidiu Ioan Moisescu

Publicat: 13 Iulie 2022


UBB-FSEGA organizează, în perioada 13 - 22 iulie 2022, o nouă rundă a procesului de selecţie a studenților pentru mobilități de practică Erasmus, care vor fi efectuate în perioada august-septembrie 2022.Sunt eligibili pentru înscrierea în cadrul acestui proces de selecție studenţii FSEGA înmatriculați în anul univ. 2022-2022 la programe de:
licenţă în anii de studii 1 sau 2;
masterat în anul 1 de studii;
doctorat în anii de studii 1 sau 2.Calendarul procesului de selecție este următorul:

13-21 iulie 2022: transmiterea, în format electronic, prin e-mail la international@econ.ubbcluj.ro, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu în 21 iulie 2022 ora 12:00);
21 iulie 2022: comunicarea programării interviurilor de selecție (candidații vor primi programarea prin e-mail);
22 iulie 2022: derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Zoom, conform programării transmise prin e-mail;
22 iulie 2022: comunicarea rezultatelor procesului de selecție (candidații vor primi rezultatele prin e-mail);
23-24 iulie 2022: transmiterea, în format electronic, prin e-mail la international@econ.ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu în 24 iulie la ora 12:00);
25 iulie 2022: comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție (candidații vor primi rezultatele prin e-mail);
25-26 iulie 2022: sesiuni de interviuri cu instituțiile gazdă (unde este cazul).Dosarul de candidatură, transmis prin e-mail la international@econ.ubbcluj.ro, va cuprinde următoarele documente:

Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Fisa;
Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Declaratie;
Curriculum Vitae al candidatului, datat și semnat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV, redactat în limba germana si/sau în limba engleză;
Scrisoarea de motivaţie a candidatului, datată și semnată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare, redactată în limba germana si/sau în limba engleză;
Adeverinţă din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni încheiate, cu semnătură electronică sau scanată, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va comunica în mobilitate, nivel B2-C2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat.

Notă: Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat până la data înscrierii, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B2.Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

✓ dosar de candidatură: 30%
✓ interviu: 40%;
✓ media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.Lista mobilităților de practică Erasmus pentru studenți disponibile pentru anul universitar 2022-2023 este atașată prezentului anunț.Comisia de selecție a candidaţilor:
Președinte:
✓ Lect. univ. dr. Liviu Deceanu
Membri:
✓ Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan
✓ Ramona Fader (CCI)


FSEGA Erasmus Student 2022 2023 Mobilitati practica disponibileinapoi la stiri   vezi evenimentele   home


       Copyright © 13-08-2022 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta