Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB | Info COVID-19
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Calendar actualizat: Program național Euro 200 pentru sprijinirea studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare

Autor: Ovidiu Ioan Moisescu

Publicat: 08 Iunie 2021


Programul național Euro 200 are drept scop sprijinirea elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare.Criterii de eligibilitate:

✓ student/ă în vârstă de pănă la 26 de ani

✓ venit brut lunar de maximum 250 lei / membru de familie

✓ promovarea anului precedent cu minimum 45 de credite (pentru studenții din anii 2 și 3)Depunere dosarelor:

✓ până la data de 15 iunie 2021, ora 12.00

✓ în format electronic la adresa de e-mail mihaela.ilisiu@ubbcluj.roActe necesare:

✓ Cererea tip

✓ Actul de identitate al studentului care aplică

✓ Certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei

✓ Adeverințe de elev/student ale fraților

✓ Acte doveditoare privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii

✓ Declarație pe propria răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (mai mic sau egal cu 250 lei) și că familia dispune de diferența de bani pentru achiziționarea calculatorului

✓ Adeverința eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (pentru studenții și anii 2 și 3), respectiv adeverința din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1)

✓ Declarații privind bunurile mobile sau imobile ale familiei

✓ Declarație pe propria răspundere că studentul deține documentele cerute la dosar în original și le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către universitateVor fi luate în considerare doar dosarele care conțin toate documentele solicitate.Formularele tip pot fi descărcate de pe pagina web https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/euro-200


Anunt Euro 200_2021_actualizat iunieinapoi la stiri   vezi evenimentele   home


       Copyright © 10.2013 FSEGA
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta