Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015
vezi si alte aparitii editoriale

Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Prof.univ.dr. Liviu ILIEŞ
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
Int: 5832
Birou: 204
E-mail: liviu.ilies

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 14-12-1947
Nationalitate: română
Experienta Profesionala: 1995 – oct. 2016 prof. univ. dr. Titular Departamentul de Management. Din oct. 2016 prof. univ. dr. asociat, cu normă didactică si doctorală pe baza de contract pe perioadă determinată (01.10.2018 - 01.10.2020).
Locul de muncă: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor.

Din 18 septembrie 2017 Profesor Emerit la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor.

Activităţi şi responsabilităţi principale:

• Activitate didactică:Predarea de cursuri şi seminarii la disciplinele: Managementul firmei, Managementul calităţii totale, Comportament organizaţional, Management logistic, Supply chain management, Principiile guvernanței corporative.

• Director Centrul de Dezvoltare Universitară, Universitatea Babeş-Bolyai (2005-2012).

• Şef catedră Management (februarie 2004 –2008).

• Conducător de doctorat, domeniul MANAGEMENT.

• Director Scoala Doctorală, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (2008-2012).

• Director: „Centrul de Promovare a Afacerilor şi Dezvoltare Regională” (acreditat CNCSIS) din Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (2005-2016).

• Preşedinte Consiliul Director al Centrului de Dezvoltare Managerială Cluj-Napoca, constituit ca fundaţie de către: Ambasada Marii Britanii din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj.(2004 -).

• Expert Agenţia Naţională de Asigurare a Calitatii în Învăţământul Superior (ARACIS),(2007-).

• Membru în echipa de cercetare din partea UBB în reţeaua internaţională ERENET Entrepreneurship Research and Educational Network of Central European Universities (7 ţări şi 11 instituţii), (2005-).

• Directorul Departamentului de Asigurare a Calităţii în Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, (2000-2003).

• Preşedinte Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Universităţii Babeş-Bolyai (2006 - 2007) şi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (2007- 2012).

• Membru în Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, domeniul Management din MECT.(2005-2011).

• Secretar general al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) in perioada 2006-2009.Vicepreședinte SAMRO ,(2009-2011)Presedinte filiala Cluj (2011-).

• Preşedinte Asociaţia ALUMNI a absolventilor Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (2009 - ).

• Expert ANEVAR.

• Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei de Management Comparat Internaţional, Categ. CNCSIS B+ (2005 - 2012), ASE Bucuresti.

• Membru în Colegiul Editorial al Revistei Management & Marketing ASE Bucuresti;(2006 - 2012), introdusă în bazele de date CEEOL, EBSCO şi RePEc. ASE București.

• Membru în Colegiul Editorial al Revistei Management & Marketing (2006- 2012), Universitatea din Craiova.

• Director Centru de Perfecționare a Personalului Academic, din cadrul Asociației Facultățiilor de Economie din România (AFER, 2014 - 2015).


Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale:

• Titlu onorific de Profesor emerit, pentru excelența didactică și de cercetare, acordat prin Hotarârea Senatului Universitatii Babes Boylay nr.17533 din 18 septembrie 2017.

• În anul 2010 am obținut ”Diploma de Excelență – Programe Doctorale”, pentru Școala doctorală ”Dezvoltare Sustenabilă”, a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, condusă de subsemnatul în calitate de Director.

• Premiul COMENIUS, Nr. 21.121/ 14.12.2009 acordat de Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, pentru activitate științifică și instituțională.
Educatie Formare: Perioada: aprilie 1994.
Instituţia de Învăţământ: Athens University of Economics and Business.
Domeniul de cercetare: Management organizaţional şi Managementul calităţii.

Perioada: mai 1993.
Instituţia de Învăţământ: Athens University of Economics and Business.
Domeniul de cercetare: Management organizaţional şi Managementul logisticii.

Perioada: iunie-iulie 1990.
Instituţia de Învăţământ: Universitatea din Metz, Franţa.
Domeniul de cercetare: Managementul firmei.

Perioada: octombrie 1976-octombrie 1984.
Forma de Învăţământ: studii doctorale.
Instituţia de Învăţământ: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor.
Calificarea obţinută: Doctor în ştiinţe economice.
Titlul tezei: Sistemul containerizat de transport.
Limba materna: Româna
Limbi Straine: Engleza (citit: bine/scris: bine/vorbit: bine).
Franceza (citit: excelent/scris: excelent/vorbit: bine).
Aptitudini sociale: Abilităţi de comunicare. Munca în echipă. Spirit organizatoric.
Aptitudini organizatorice: Formarea echipelor de muncă.
Managementul calităţii în domeniul educaţional.
Management universitar: planificare strategică.
Competente manageriale conceptuale.
Capacitatea de a rezolva probleme.
Leadership organizațional și de echipă.
Aptitudini tehnice: Utilizare calculator.
Aptitudini calculator: Microsoft Office (Winword, Excel, PowerPoint).
Aptitudini artistice: Fotografie
Alte competente: Cercetare predare şi publicare în cadrul studiilor doctorale si cursurilor de specializare postuniversitare.
Consultanţă în domeniul afacerilor.
Permis Conducere: Categoria B
Informatii suplimentare: Lucrări publicate în edituri recunoscute:
• Carți publicate: 25
• Granturi de cercetare obţinute prin competiţie naţională: 15
• Granturi de cercetare internaţionale: 2
• Studii de fezabilitate şi planuri de afaceri pe baza de contract: cu firme din mediul de afaceri :32
• Contracte de cercetare şi consultanţă cu mediul economic: 14
• Articole/studii de specialitate: 134


În calitate de conducator de doctorat am finalizat activitatea pentru 21 de doctoranzi, (intre care 3 straini) care au primit titlul de doctor in domeniul „MANAGEMENT”.

În anul 2010 am obținut ”Diploma de Excelență – Programe Doctorale”, pentru Școala doctorală ”Dezvoltare Sustenabilă”, a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, condusă de subsemnatul în calitate de Director.

Ultima actualizare: 2019-09-13  


       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta