Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Prof.univ.dr. Adriana TIRON TUDOR
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
Int: 5842
Birou: 222
E-mail: adriana.tiron

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 10-08-1968
Nationalitate: Romana
Experienta Profesionala: Profesor universitar doctor din octombrie 2007 pana in prezent Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate si Audit

- https://orcid.org/0000-0001-5530-5635

- conducator de doctorat, cosupervisor doctorat european, domeniul contabilitate si audit
- membru in comisiile de admitere la masterat si doctorat la Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca,
- coordonator lucrari de licenta si de masterat,
- membru in comisii de sustinere a lucrarilor de licenta si dizertatie la masterat la specializarea Contabilitate
- responsabil masterat:Management contabil, audit si control
- responsabil IDD specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune licenta, si Management contabil, audit si control master ( 2007-2012)
- membru in Consiliul Departamentului de Contabilitate si Audit 2012-2016
- membru in Consiliul Departamentului de Studii Doctorale 2012-2016
- membru al Consiliului Cercetarii Stiintifice al Universitatii Babes Bolyai 2008-2011
- director Oficiul de Accesare al Fondurilor Europene, UBB, 2009-2011

Conferentiar universitar doctor din februarie 2001 in octombrie 2007 Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Catedra de Contabilitate
- titular al cursurilor de Contabilitate financiara, Contabilitate publica, Audit financiar nivel licenta si Combinari de intreprinderi, Fuziuni si achizitii nivel master
- sef Birou Audit Intern Universitatea Babes Bolyai 2004-2006
- director Colegiu de Stiinte Economice 2001-2006
- responsabil masterat:Management contabil, audit si control
- responsabil IDD specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune
- membru in consiliul profesoral FSE 2003-2007
- membru in comisii de sustinere a lucrarilor de licenta si dizertatie la masterat la specializarea Contabilitate
- responsabil masterat:Management contabil, audit si control
- responsabil IDD specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune

Lector universitar din octombrie 1997 in februarie 2001, doctor din octombrie 1999 Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Catedra de Contabilitate
- titular al cursurilor de Contabilitate publica, Audit financiar, Contabilitate aplicata nivel licenta si Consolidari de conturi nivel master
- director Colegiu de Stiinte Economice 2000-2001

Asistent universitar din octombrie 1995 in octombrie 1997, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Catedra de Contabilitate

Preparator universitar din octombrie 1993 in octombrie 1995, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Catedra de Contabilitate

Analist programator din martie 1991- octombrie 1993 Centrul de Informatica a Industriei Nemetaliferelor Cluj
Educatie Formare: Educatie:
Octombrie 1986 Septembrie 1991 Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Stiinte Economice, Cluj-Napoca Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Stiinte Economice, Cluj-Napoca, Licentiat in Stiinte economice,specializarea Finante Contabilitate
Octombrie 1995 Octombrie 1999, Doctor in Economie, specializarea Contabilitate

Formare:
-Universitatea de Stiinte Economice si Sociale, Toulouse, Franta, 1996, mai-iulie
-Universitatea din Central Lancashire, Preston, Marea Britanie, aprilie 1994, TEMPUS
-Institut International dAdministration Publique, Universitatile Val de Marne,Dauphine Paris, 2002
-Universitatea Catolica, Milano, Italia, 2002
-bursa stagiu specializare in cadrul contractului RO/2003/91129/EX promotor ASE Centrul European de Excelenta in Economie si Finante, Bucuresti, stagiu Formarea formatorilor in scopul promovarii de materiale innovative in domeniul afacerilor europene , Paris, Franta, iunie-iulie 2004, 1.500 Eur

Limba materna: romana
Limbi Straine: engleza, franceza
Aptitudini sociale: Membru al comisiei pentru Evaluarea Literaturii de Specialitate din cadrul AFER


Membru al asociaţiilor profesionale:
Corpul Experţilor Contabili din Románia (CECCAR) expert contabil din 1995, membru al Consiliului Superior CECCAR Romania, vicepresedinte CECCAR filiala Cluj
Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) membru din 1999
Asociatia Franceza de Contabilitate (AFC)
Asociatia Europeana de Contabililate (EAA)
Asociatia Romana de Contabilitate (ARC)
Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala (FPDL)
Regional Studies Associatiation (RSA)
NISPACee
IAAER

membru al Federatiei Expertilor Contabili Europeni ( FEE) comitetul pentru Sector Public, reprezentant CECCAR, perioada 2008-2011, 2012- 2015
http://www.fee.be/

membru al IFAC,International Public Sector Accounting Standards Board, reprezentant al CECCAR, perioada 2012-2015
http://www.ifac.org/public-sector/about-ipsasb
Aptitudini organizatorice: Director proiecte internationale:
1. INTEREST - INTEgrated REporting for SMEs Transparency, 2019-2022, UBB partner
2.ADAPTYKES - ADAPtation of trainings based up on the Finnish Workplace Development Programme, 2013-2015, UBB partener
3. ENELFA - Entrepreneurship by E-Learning For Adults - 2011-2013, UBB partener http://en.bgf.hu/projects/enelfa
4. MONTIFIC Multilingual ONTology for Internal FInancial Control 2008-2010, UBB partener, http://en.bgf.hu/projects/montific
5. IA MANAGER- Certified European Internal Audit Manager 2005-2007, UBB partener, http://en.bgf.hu/projects/ceuiam
6. ELM E-learning Manager, 2008-2010, UBB partener, http://deis.ie/elm/
7. EU CERT - European Certificates Innovative Online Training Campus 2007-2009, UBB partener, http://www.eu-certificates.org/

Membru proiect international:

Responsabil financiar: LDV Certified European Manager 2004-2006


Director proiecte de cercetare nationale:

1. Grant CNMP Studii de competitivitate ale sectorului intreprinderilor mici si mijlocii in perspectiva dezvoltarii durabile locale si regionale prin politici economico-financiare (STUD_COMP_IMM) 2009-2011, UBB partene
2.Grant CNCSIS Model conceptual de imbunatatie a sistemului contabil al administratiilor publice locale in contextul trendului de modernizare la nivel global, 2009-2010
3.Grant CEEX Reţea europeana pentru promovarea unui model socio-economic de dezvoltare durabila locala si regionala 2006-2008, partener UBB
4.Grant CNCSIS A 1358 Reforma sistemului de contabilitate al administratiilor publice locale in contextul integrarii europene 2006-2008

Contracte cu mediul de afaceri:

1. Contract Imbunatatirea sistemului informational contabil la SC Electrica SA, Filiala Cluj,2004-2007

Membru proiecte de cercetare nationale:
1. Grant CNCSIS A nr 23/1999 Alternative de optimizare a managementului calitatii totale cu ajutorul aplicatiilor informatice
2. Grantul BM T132 cu titlul Posibilitati de implementare a tablourilor de flux componente ale conturilor anuale in Romania
3. Phare 00PH 1814 Dezvoltarea si consolidarea performantelor manageriale si administrative ale angajatilor din universitati si IMM-uri
4.Proiect ARD: Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local, Ro-2002/000-586.03.02, Sistem eficient de gestionare a finantelor publice locale Consiliul local Buza, Cluj
5. Contract de cercetare cu Direcţia Apelor Someş Tisa, tema: Studiul privind elaborarea unui sistem de taxe pentru finanţarea cheltuielillor de intreţinere impotriva inundaţiilor
6.Grant BM C Gestiunea finanţelor publice locale in condiţiile autonomiei unităţilor administrativ teritoriale
7.Grant CNCSIS A /2007, Optimizarea strategiei naţionale privind implementarea IAS/IFRS in Romania
8.Grant CNCSIS A/2007, Marketing educaţional- elaborarea unui model de sistem informaţional de marketing pentru domeniul universitar
9. Grant CNCSIS Dezvoltarea unui model conceptual integrat si sustenabil privind raportarile financiare ale sectorului privat din Romania,
10. Grant CNCSIS Studiu privind adaptarea sistemului educational contabil romanesc la necesitatile mediului economic global, 2009-2011

Coordonator cerc studentesc de contabilitate si al sesiunilor de lucrari stiintifice ale studentilor, studentii indrumati obtinand Burse de excelenta acordate de catre UBBB, premii la faza nationala a Olimpiadei AFER sectiunea Contabilitate Premiul I 2006 si premiul II in 2007, Premiu pentru creativitate 2009.
Aptitudini tehnice: Coordonator doctorate in domeniul contabilitatii si auditului:
- 15 teze de doctorat finalizate din care 1 in cotutela cu prof. Alain Burlaud , CNAM Paris, Franta, 1 in cotutela cu prof. Yannick Lemarchand,Univ. Nantes, Franta

https://www.theses.fr/?q=tiron+tudor+adriana

- 11 doctoranzi in curs din care 1 in cotutela cu prof. Francesca Manes Rossi, Salerno University, Italia

Domenii de interes: contabilitate si management financiar in sectorul public, IPSAS, IFRS, situatii financiare consolidate, etica si interesul public, profesia si educatia contabila, raportari integrate, audit in sector public si privat
Aptitudini calculator: Word, Excel, Internet, SPSS
Alte competente: - Diploma de excelenţă acordată de Asociaţia Facultăţilor de Economie din Romania, 2006,2007, 2008
- Grant participare la : the 14th NISPAceeAnnual Conference,2006,Public Administration and Public Policy in Emerging Europe and Eurasia: For professionalism, Impartiality and Transparency, mai 2006, Ljublijana Slovenia, 1.000 Eur
- grant CNCSIS mobilitate, participare la EAA Congress Rotterdam, 2008, 2.000 Eur
- visiting profesor prin programul CEEPUS, Budapesta, Ungaria, aprilie 2004,
- visiting profesor prin programul ERASMUS, la CNAM Paris, Franta, aprilie 2008
- visiting profesor prin programul ERASMUS, la CNAM Paris, Franta, martie 2011Permis Conducere:
Informatii suplimentare: Chair Steering Committee Common Content Project ( iulie 2021- prezent) http://commoncontent.com/

Membru International Public Sector Accounting Standard Board ( 2012-2015, 2015-2017) IFAC,
Membru FEE-Public Sector, Bruxelles, Belgia

- expert evaluator CNCSIS, MEC programe CEEX, CNCSIS, Centre de Excelenta CNCSIS
- membru comisia 3 Stiinte socio-umaniste si economice CNCSIS 2006-2009
- expert evaluator ARACIS 2996-2010

- organizator conferinte stiintifice cadre didactice si studenti
- moderator conferinte internationale si congrese

- membru in comisii de:
sustinere publica a tezelor de doctorat, domeniul contabilitatii
atestare a expertilor contabili si a contabililor autorizati
acordare a burselor Erasmus pentru studenti, masteranzi si doctoranzi

- membru al Centrului de Promovare a Afacerilor si Dezvoltare Regionala, din cadrul UBB FSEGA recunoscut CNCSIS, 2005, ce isi propune furnizarea unei baze stiintifice pentru managementul afacerilor si dezvoltare regionala prin perfectionarea cadrului conceptual teoretic si metodologic adecvat, si adaptarea modelului economic European de dezvoltare durabila.

- membru in cadrul Comitetului pentru IFRS (Standarde Internationale de Raportare Financiara), din cadrul Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania

- membru in Comitetul stiintific al
Revistei de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE Bucuresti, categ CNCSIS B,
Revistei Studia Universitatis Babes Bolyai. Oeconomica, categ CNCSIS B,
Virgil Madgearu Review of Economic Studies and Research, categ CNCSIS B
Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi – Economic Sciences Section, categ CNCSIS B
Revistei “The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences”,categ CNCSIS B
Revistei Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica,categ CNCSIS B,
Revistei EuroEconomica, Danubius, Galati,categ CNCSIS B,
Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series V, categ CNCSIS B

Conferintei Accounting Managememt and Informational System, organizat de CIG, ASE Bucuresti editiile 2006, 2007,2008,2009, 2010


- lector
CECCAR in cadrul cursurilor de formare continua, cursurilor de pregătire in vederea dobandirii titlului de expert contabil
Institutul de Administrare a Intreprinderii, din cadrul Universităţii Babeş Bolyai
Institutul Franco-Roman de Gestiune din cadrul Universităţii Babeş Bolyai,
Institutului National de Dezvoltare Economica ASE Antena Cluj,
Institutul National de Administratie Bucuresti,
Centrul de Formare Continua a Personalului din Administratia Publica Locala Cluj

-manager de proiect atestat CNFPA
- formator atestat CNFPA
-formator INA

Ultima actualizare: 2021-09-29  


       Copyright © 29-05-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta