Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gheorghe Cosmin Silaghi, Robert Andrei Buchmann, Virginia Niculescu, Gabriela Czibula, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider (Editors), Advances in Information Systems Development: AI for IS Development and Operations, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Conf.univ.dr. Adrian-costinel Tanase
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
Birou: C18
E-mail: adrian.tanase

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 19-04-1978
Nationalitate: Română
Experienta Profesionala: 1.10.2013 – prezent
Conferențiar universitar
Participarea la manifestări ştiinţifice din aria de specialitate
Pregătirea și susținerea activităților de curs și/sau seminar la disciplinele „Economia serviciilor”, „Comportamentul consumatorului”, „Iniţierea afacerii”, „Marketing direct şi comunicare promoţională”, „Comunicare în marketing”
Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca (1.10. 2020 – prezent)
Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 – 4 320085 (1.10. 2011 – 30.09.2020)

16.02.2009 – 30.09.2013
Lector universitar
Participarea la manifestări ştiinţifice din aria de specialitate
Am susţinut cursuri şi/sau activităţi de seminar la disciplinele „Economie Mondială”, „Microeconomie”, „Comportamentul consumatorului”, „Proiecte economice” ş.a.
Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

21.02.2005 – 15.02.2009
Asistent universitar
Participarea la manifestări ştiinţifice din aria de specialitate
Am susţinut activităţi de seminar la disciplinele „Microeconomie”, „Macroeconomie”, „Economie Mondială” „Marketing”, „Comportamentul consumatorului”, „Tehnici promoţionale”.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

1.10.2002 – 20.02.2005
Preparator universitar
Participarea la manifestări ştiinţifice din aria de specialitate
Am susţinut activităţile de seminar la disciplinele „Marketing”, „Comportamentul consumatorului”, „Tehnici promoţionale”, „Comunicare de afaceri”.
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Educatie Formare: 2013 – 2017
Licenţiat în drept, specializarea Drept European și Internațional / Diplomă de licenţă
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București,
ISCED 6, Studii universitare de licenţă

2003-2007
Doctor în Economie (Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi Tineretului nr.3439 din 12. 03. 2008) / Diplomă de doctor
Titlul tezei: Implicaţiile preţurilor şi veniturilor asupra comportamentului consumatorului / Implications of Prices and Incomes upon the Consumer Behaviour, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Ilie Băbăiță, data susţinerii în plen: 8 decembrie 2007.
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
ISCED 8

1998 – 2002
Economist licenţiat, domeniul Marketing / Diplomă de licenţă
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Piaţa Traian Vuia nr. 1-4
ISCED 6, Studii universitare de licenţă

1992 - 1997
Diplomă de Bacalaureat
Liceul Pedagogic „Nicolae Titulescu” din Slatina
ISCED 3, Studii liceale, profil învățători

CURSURI DE SPECIALIZARE,
Workshopuri / traininguri de perfecționare profesională

Iunie – Iulie 2020
Curs Problem based Learning (PBL) pentru învățământul universitar
Universitatea de Vest din Timișoara, proiect ”Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”, POCU/320/6/21/121030

Martie 2019
Cursuri cu temele “Internaționalizarea afacerii”, “Rolul actorilor economici din domeniul cercetării-inovării în salvarea mediului”,“Eficiența managerială”, ”Discriminarea-Obstacol în dezvoltarea mediului de afaceri”, în cadrul proiectului cu titlul ”Unii reacționează. Liderii anticipează”

Noiembrie 2019 – Ianuarie 2020
Curs de auditor intern de calitate cu certificat de absolvire eliberat de MEN și MMJS, nr. 138242/2214 din 30.01.2020 (Susținut de Asociația Romană pentru Calitate București)

Noiembrie – Decembrie 2019
Traininguri în cadrul proiectului CI-UEMR: Lucrul în echipă, Gândire antreprenorială și educație universitară, Marketing universitar

Iunie 2019
Workshop “Alternative la publicarea tradițională și la evaluarea rezultatelor cercetării. Managementul datelor științifice”, Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din Romania „Anelis Plus”.

Februarie 2019
Curs de management universitar prin proiect SIPOCA -Timisoara, certificat de participare în perioada 19-22.02.2019, eliberat de MEN (module: Management strategic universitar, Finanțarea publică și eficiența utilizării fondurilor publice în învățământul superior, Alternative private de finanțare a învățământului superior, Managementul academic în corelație cu cerințele pieței muncii, Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ superior)

Septembrie – Decembrie 2018
Traininguri în cadrul proiectului educațional RESPECT: Managementul grupei de studenți, Self management, Managementul stresului, Consiliere profesională a studenților, Design educațional, Metode și tehnici de predare – învățare – evaluare

Octombrie 2018
Proffesional Training Course for Tour Guides, prin proiectul Local Heritage for Active Tourism in Banat (HerA) eMS RORS 20 Project, Interreg - IPA CBC Romania - Serbia

Octombrie 2018
Proffesional Training Course for Entrepreneurial Competences, prin proiectul Local Heritage for Active Tourism in Banat (HerA) eMS RORS 20 Project, Interreg - IPA CBC Romania - Serbia

Mai – Iunie 2014
Certificat de absolvire a cursului de Formator, eliberat în 05.06.2014 de către S.C.Top Media S.R.L.).

Octombrie – Noiembrie 2011
Certificat de absolvire a cursului de Manager de Proiect, eliberat în 4.11.2011 de către Centrul European de Consultanţă şi Training
Limba materna: româna
Limbi Straine: engleză
Aptitudini sociale: Flexibilitate, capacitate de adaptare şi de muncă eficientă în situaţii diferite;
Lucrul în echipă, capacitate de a coopera flexibil cu ceilalţi membri ai echipei;
Sociabilitate, onestitate, dorință de perfecționare, comunicare şi disponibilitate de a împărtăşi celorlalţi cunoştinţele proprii, în dorinţa de a stimula dezvoltarea membrilor echipei;
Capacitate de a soluţiona probleme în situaţii diferite, grad de implicare ridicat.
Capacitatea de a căuta constant metode de sporire a eficienţei profesionale.
Aptitudini organizatorice: Capacitate de planificare eficientă și orientare spre rezultate, capacitate rapidă de învăţare, rigurozitate, gândire analitică, spirit critic, entuziasm şi dedicare; creativitate, dorinţă de învăţare continuă.
Conștientizarea propriilor puncte forte și valorificarea acestora, evaluarea critică a punctelor slabe.
Seriozitate, organizare, auto-motivare, echilibru şi punctualitate.
Aptitudini calculator: Abilităţi de operare PC (Word, Excel, PowerPoint)
Aptitudini artistice: Creativitate, gust pentru frumos
Alte competente: Membru în structuri reprezentative la nivel de universitate/facultate:
- Membru în Senatul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița, Comisia de învățământ (2016 – 2020, februarie – septembrie 2020)
- Președinte al Comisiei de învățământ a Senatului Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița (septembrie 2019 – februarie 2020)
- Membru în Consiliul Cercetării Științifice a Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița (2019 – 2020)
- Auditor șef în cadrul Comisiilor de audit intern din Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, (octombrie 2017 – septembrie 2020)
- Membru în Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița (2018-2020)
- Membru în Comisia permanentă de evaluare și echivalare a studiilor/disciplinelor din cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița (2018 – 2020)
- Președinte sau membru în diverse Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de lector sau de asistent universitar din Statul de funcții al Departamentului de Științe Economice, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița (2015-2019)
- Președinte sau membru în diverse Comisii de finalizare studii, nivel licență și/sau masterat (2012 – 2020)
- Membru în Comisia pentru validarea activităților și punctajelor declarate în Formularele de autoevaluare de către cadrele didactice și doctoranzii din UEMR (2018)
- Membru în Consiliul Facultății de Științe Economice, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița (2012 – 2014, 2016 – 2020, februarie – septembrie 2020)
- Președinte al Consiliului Departamentului de Științe Economice, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița (2012 – 2014, 2016 – 2020, februarie – septembrie 2020)
Permis Conducere: Categoria B
Informatii suplimentare: Recomandări:
Conf. univ. dr. Răzvan Mustață (decan FSEAGA, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu (ASE, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Radu Ogarcă (Universitatea din Craiova)

Ultima actualizare: 2022-10-02  


       Copyright © 22-02-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta