Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gheorghe Cosmin Silaghi, Robert Andrei Buchmann, Virginia Niculescu, Gabriela Czibula, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider (Editors), Advances in Information Systems Development: AI for IS Development and Operations, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Lect.univ.dr. Jeanina Ciurea
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
Birou: C09
E-mail: jeanina.ciurea

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 21-08-1977
Experienta Profesionala: 1.10.2020 – prezent
Lector universitar
Centrul Universitar UBB din Reșița
Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca

16.02.2009 – 1.10.2020
Lector universitar
Facultatea de Științe Economice, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Piaţa Traian Vuia, Nr.1 – 4, 320085, Reșița


14.02.2005 – 15.02.2009
Asistent universitar
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Piaţa Traian Vuia, Nr.1 – 4, 320085, Reșița


01.10.2002 – 13.01.2005
Preparator universitar
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Piaţa Traian Vuia, Nr.1 – 4, 320085, Reșița
Educatie Formare: 2004-2011
Școala Doctorală de Economie și de Administrare a Afacerilor, Domeniul Management, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Str. J.H.Pestalozzi, nr. 16, 300115, Timișoara

2002-2004
Diplomă de Master, specializarea Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Str. J.H.Pestalozzi, nr. 16, 300115 Timișoara

1998–2002
Licenţiat în ştiinţe economice, specializarea Marketing / Diplomă de licenţă
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Piaţa Traian Vuia nr. 1-4, Reșița

1998 -2002
Certificat de absolvire – Modulul Psihopedagogic, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa

1996-1999
Școala Postliceală Sanitară, specialitatea Medicină Generală
Liceul Traian Lalescu, B-dul. A.I. Cuza, Nr. 7, Reșița

1992-1996
Diplomă de Bacalaureat
Grup Școlar Industrial Moldova-Nouă, specializarea Matematică-fizică, Moldova-Nouă
Limba materna: română
Limbi Straine: engleză, sârbă
Aptitudini sociale: - onestitate, capacitate de adaptare şi de muncă eficace în situaţii diferite;
- lucrul în echipă, capacitate de a coopera flexibil cu ceilalţi membrii ai echipei;
- comunicare bună şi capacitatea de a împărtăşi celorlalţi cunoştinţele acumulate.
Aptitudini organizatorice: - seriozitate, punctualitate și rigurozitate în activitatea didactică
- capacitatea de a lucra în echipă şi de a organiza activitatea echipei pentru maximum de eficienţă.
- îndrumarea și coordonarea activităţii studenţilor în cadrul seminarilor și cu ocazia realizării lucrărilor de disertație și de licență
Aptitudini calculator: Abilităţi de operare PC (Word, Excel, PowerPoint)
Aptitudini artistice: Muzica, literatura
Alte competente: 1. Activitate ştiinţifică:
- publicarea a peste 70 de articole în calitate de autor sau coautor, care prezintă contribuții științifice, susţinute la conferinţe naţionale şi internaţionale/ publicate în reviste cotate / indexate BDI;
- publicarea a 7 cărţi de specialitate: Statistică aspecte teoretice și aplicative, Managementul inovării, Management, Management antreprenorial şi inovator, Statistică - teorie și aplicaţii, Metode, tehnici şi concepte de analiză economico-financiară, Analiză economico-financiară;
- publicarea în coautorat a unui ghid pentru studenți și masteranzi Dezvoltarea afacerilor – practică antreprenorială de succes pentru societăţile din Caraş-Severin şi Bor, 2008
- publicarea în coautorat a unui ghid pentru efectuarea practicii studenţilor, Caiet de bune practici, Student-Practică-Economist, coord. Rada Doina, 2011
- Diplomă de excelenţă, Asociaţia Facultăţilor de economie din România (AFER), 2010.
- Recenzor al revistei naţionale: Analele Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa, Fascicola II Studii Economice,
- membru în comitetul editorial al revistei Analele Universității ”Eftimie Murgu” Reșița. Fascicola II. Studii Economice, ISSN 2344-6315, ISSN 2344-6315 http://analefseauem.ro/comitetul-editorial/

2. Cursuri de formare profesională/traininguri:
Noiembrie – Decembrie 2019
Traininguri în cadrul proiectului CI-UEMR: Lucrul în echipă, Gândire antreprenorială și educație universitară, Marketing universitar.
Septembrie – Decembrie 2018
Traininguri în cadrul proiectului educațional RESPECT: Design educational, Metode și tehnici de predare – învățare – evaluare, Managementul grupei de studenți, Orientarea în carieră a absolvenților, Self management, Managementul stresului.
- absolvirea programului de formare continuă – Formator, cod COR 242401 desfășurat în perioada 4.05.2017-15.05.2017, organizat de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul UEM Reșița;
- absolvirea cursului M0-Iniţiere POR, Programul Operaţional Regional, iniţiat de Uniunea Europeană, desfăşurat prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în localitatea Reşiţa, 23-25 iulie 2007;
- absolvirea cursului Dezvoltarea capacităţii manageriale de accesare şi utilizare a resurselor de finanţare prin aplicarea managementului de proiect, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională V VEST - Programul PHARE al Uniunii Europene, Reşiţa, august-octombrie 2005;
- absolvirea cursului Diagnosticul şi evaluarea afacerilor, organizat de Agenția de Dezvoltare Regională V VEST - Programul PHARE al Uniunii Europene, Reşiţa, aprilie-iunie 2003.

3. Activitate în cadrul proiectelor:
- membru în echipa de implementare a proiectului Becoming an Economist – A Sustainable Transformation! (BEST), în valoare de 180660 lei
Beneficiar: Universitatea „EftimieMurgu” din Reşiţa, Facultatea de Științe Economice, Finanţator: Ministerul Educaţiei și Cercetării, Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), perioada de implementare 25.11.2019 – 24.11.2021
-membru în echipa de implementare a proiectului Managementul capitalului intelectual din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa. proiect finanțat din fondurile pentru finanţarea situaţiilor speciale alocate MEC în baza art. 2 alin 3 lit. c) și d) Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019 în valoare de 795.911 lei, perioada de implementare 20.11.2019-31.12.2019;
- membru în echipa de implementare a proiectului Implementarea strategiei de predare-învăţare-evaluare RESPECT în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, proiect finanțat din fondurile pentru finanţarea situaţiilor speciale alocate MEN în baza art. 2 alin 3 pct. d) din Ordinul nr. 3514/2018 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2018, în valoare de 817.744 lei, perioada de implementare sept. – decembrie 2018;
- 2018 – Lector curs competențe antreprenoriale în cadrul proiectului POCU/82/3/7/103906 "Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Vest" implementat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin
- asistent CIG, proiectul „Student – PRACTICĂ – Economist”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, POSDRU/22/2.1./G/18144/05.02.2009, în valoare de 573.706 lei, perioada de implementare aprilie 2009 – ianuarie 2011;
- coordonator partener proiect Phare CBC România-Serbia RO 2006/018-448.01.02, Spaţiul virtual al cunoaşterii – Calea spre integrare, valoare proiect 55795 Euro, perioada de implementare 23 septembrie 2008 – 22 iunie 2009.
- manager administrativ proiect Phare CBC România-Serbia RO 2004/016-943.01.01.08, Crearea Centrului de Antreprenoriat şi Management Intercultural (CAMI), valoare proiect 143.200 Euro, perioada de implementare 1 decembrie 2006 – 30 noiembrie 2008;
Proiecte educaționale:
- 2016, 23 noiembrie – „Modelează-ți viitorul cu noi”, proiect educațional în parteneriat, organizat cu ocazia Zilei Economistului, coordonator atelier de networking „Organizăm”
- 2017, 5-7 aprilie – proiect educațional „Fii antreprenor – șansa unui viitor mai bun” – organizator, valoare 17.605 lei
- 2018 – Caravana Educației Economice. Cum să îmi dezvolt inteligența economică (IQ-EC), Proiect finanțat de Ministerul Educației Naționale, valoare 19.755 lei

Permis Conducere: Categoria B, 1995
Informatii suplimentare: AFILIERE CENTRE DE CERCETARE ȘI ASOCIAȚII ȘTIINȚIFICE
- Membru al Centrului de Cercetări în Antreprenoriat, Management Intercultural şi Turism (CAMI) (2013 – 2020)
- Membru SAMRO, filiala Timișoara (martie 2020 – prezent)
- Membru Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest (ACMV) 2005 - 2019;
-Membru Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) 2005-2007;
- Membru Fondator AGER – filiala Caraş-Severin 2008 – prezent;
- Membru Comitetul Director (Vicepreşedinte) AGER – filiala Caraş-Severin, 2009, 2010;

Membru în structuri reprezentative la nivel de universitate/facultate:
- Membru în diverse Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de lector sau de asistent universitar din Statul de funcții al Departamentului de Științe Economice, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița (2013-2019)
- Membru în diverse Comisii de finalizare studii, nivel licență și/sau masterat (2013 – 2020)
- Membru în Consiliul Departamentului de Științe Economice, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița (2014 – 2016)
-Membru în Comisia de calitate din cadrul Universităţii ”Eftimie Murgu” din Reșița, 2009, 2010


Ultima actualizare: 2023-10-06  


       Copyright © 22-02-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta