Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gheorghe Cosmin Silaghi, Robert Andrei Buchmann, Virginia Niculescu, Gabriela Czibula, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider (Editors), Advances in Information Systems Development: AI for IS Development and Operations, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Lect.univ.dr. Suzana Demyen
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
Birou: C09-Resita
E-mail: suzana.demyen

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 22-02-1988
Experienta Profesionala: 01.03.2019 – prezent
Lector universitar
Pregătirea şi susţinerea activităților de curs și/sau seminar la disciplinele Leadership, Management, Managementul firmei, Managementul resurselor umane, Analiză economică
Coordonator de program - Marketing IF (la Resita)
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice (01.03.2019 - 01.10.2020)
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Centrul Universitar UBB din Resita (01.10.2020 – prezent)


01.10.2012 – 28.02.2019
Asistent universitar
Pregătirea şi susţinerea activităților de seminar la disciplinele Management, Managementul resurselor umane, Analiză economico – financiară, Economia intreprinderii
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice, Piaţa Traian Vuia nr.1-4
Învăţământ superior

Distincția Profesor Bologna, acordată de ANOSR, 19 mai 2018


01.03.2012 – 31.08.2012
Economist
Activitati de consultanţă, documentare, intocmire proiecte si dosare pentru evaluări şi audit, depunere situaţii financiare, efectuare plăţi
S.C. Darada Ecofin Consulting S.R.L., Str. Nichita Stănescu nr. 2
Consultanţă în afaceri, evaluări şi audit
Educatie Formare: 2012 – 2015 (data susținerii publice a tezei de doctorat – 30.09.2015)
Doctor în Științe Economice, domeniul Management (Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5954 din 7.12.2015)
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

2010 – 2012
Masterat, domeniul Marketing, specializarea Marketing si Comunicare in Afaceri
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice

2007 – 2010
Licenţiat în Marketing
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative

2003 – 2007
Diplomă de bacalaureat
Liceul Teoretic „Traian Vuia” Reşiţa, specializarea Matematică – informatică, intensiv engleză


CURSURI DE SPECIALIZARE

decembrie 2021 - EON-XR Educator Course, EON Reality
iunie 2021 - Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): Basic Topics, workshop online 12 ore, FSEGA, UBB
mai 2021 - Publons Academy, curs online 15 ore, finalizat ca Certified Publons Academy peer reviewer
mai 2021 - Lean Leadership & Management, curs online Alfra Consulting
martie 2021 - Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, ILBAH STUDIO SRL, 24 de ore
februarie 2021 - Management strategic, cod COR 242106, Proiect Social Entrepreneurs Nation, 56 de ore (POCU/449/4/16/128618)
ianuarie 2021 - Antreprenor în economia socială, cod COR 112032, Proiect Social Entrepreneurs Nation, 56 de ore (POCU/449/4/16/128618)
iunie - iulie 2020 - Curs Problem based Learning (PBL) pentru învățământul universitar, Universitatea de Vest din Timișoara, proiect ”Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”, POCU/320/6/21/121030
iunie 2018 - Curs online Introduction to educational design in higher education, certificat de absolvire, University of New South Wales, Sidney
iulie - octombrie 2016 - Curs Managementul riscului in afaceri Academia Britanică de Afaceri și Comunicare, Business and Communication Research Center
mai 2016 - Program de formare continuă – Formator – cod COR 242401, DPPD, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
mai - iunie 2015 - Program de inițiere în competențe antreprenoriale, finalizat cu certificat de absolvire, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – filiala Arad, SC MBC Training & Development SRL
octombrie 2011 - februarie 2012 - Curs Academia de Antreprenoriat – de la idee la afacere, modul 1, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Universitatea „Vasile Goldiş” Arad – partener principal

2010 - 2012 - Studii modul psihopedagogic, nivel II, Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita, DPPD
2007 - 2010 - Studii modul psihopedagogic – nivel I, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, DPPD
Limbi Straine: Engleza, maghiară
Aptitudini sociale: Abilitatea de a lucra în echipă, flexibilitate şi sociabilitate, cooperare, comunicare, onestitate, dorință de perfecţionare personală și profesională şi valorificare a oportunităţilor, în spiritul loialității, echității și eticii în toate aspectele privind munca.
Aptitudini organizatorice: Capacitate rapidă de învăţare, reală gândire analitică, spirit critic, rigurozitate, capacitate de planificare eficientă şi orientare spre rezultate, entuziasm şi dedicare; creativitate, dorinţă de învăţare continuă și concomitent de împărtășire a cunoștințelor acumulate.
Conștientizarea propriilor puncte forte și valorificarea acestora, evaluarea critică a punctelor slabe.
Seriozitate, organizare, auto-motivare, echilibru şi punctualitate
Aptitudini calculator: Bună stăpânire a instrumentelor MS Office, utilizare sisteme de operare Windows, noțiuni elementare EViews si STATA
Aptitudini artistice: Literatură, desen
Alte competente: COMPETENȚE ȘTIINȚIFICE

Activitate științifică și rezultate proprii, în perioada studiilor universitare (2008-2012): 4 premii la ediţiile III–VII ale Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, respectiv 1 premiu la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor ECO-STUDENT
Activitate științifică și rezultate în calitate de cadru didactic universitar – îndrumarea studenților la Olimpiade și sesiuni de comunicări științifice, cu următoarele rezultate: 8 premii la ediţiile VIII-XIV ale Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare, respectiv 6 premii la Sesiunea de comunicări științifice ”Economia în limbaj studențesc”, Timisoara și 2 premii la Simpozionul Național Studențesc Student. Știință. Societate

• Analele Universității ”Eftimie Murgu” Reșița. Fascicola II. Studii Economice ISSN 2344-6315:
o Redactor – șef (decembrie 2017 – 2020)
o Redactor adjunct (2016 – 2017)
o Membru in comitetul editorial și de recenzie (2014 – 2017)

• Consilier editorial: Editura Lumen, Iasi (2016 – prezent) și membru în comitetele de recenzie ale conferințelor Lumen (2016 – prezent)

• Recenzor certificat Publons (2021)

• Recenzor reviste de specialitate, volume colective și conferințe științifice:
o Recenzor reviste indexate Web of Science:
- Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, ISSN: 1848-9664 (2022), WOS
- International Journal of Human-Computer Interaction, ISSN: 1532-7590 (2022), WOS
- Applied Sciences, ISSN 2076-3417, MDPI (2021), SCIE
- Sustainability, ISSN 2071-1050, MDPI (2021-2022), SCIE, SSCI
- Administrative Sciences, ISSN 2076-3387, MDPI (2021), ESCI
- Journal of Risk and Financial Management, ISSN 1911-8074, MDPI (2021), ESCI
- Economies, ISSN 2227-7099, MDPI (2021-2022), ESCI
- Safety, ISSN 2313-576X, MDPI (2022), ESCI

o Recenzor volume colective
- Udekom Balkan, Serbia, recenzor monografie colectivă ”Modern management tools and economy of tourism sector in present era” (2020, 2021)
o Recenzor reviste indexate BDI
- Analele Universității din Oradea. Științe Economice, ISSN 1222-569X, E-ISSN 1582-5450
- Journal of Entrepreneurship and Innovation, ISSN 1314-0167, Bulgaria (2016 – prezent)

o Recenzor conferințe internaționale: EUMMAS (2014), IMC 2014 SAMRO, EURAM 2014

o Membru in comitete de evaluare a lucrarilor la diverse sesiuni de comunicari studentesti
o Membru in comitete de organizare a diverse evenimente stiintifice: workshopuri in cadrul Resita Network, faze locale ale Olimpiadei Nationale a Economistilor in Formare (AFER), International Conference on Business Administration and Economics „People.Ideas.Experience”, ICBAER, Reșița, editiile 2014, 2016, 2018
o Membru în echipa de implementare a diverselor proiecte educaționale / culturale: Caravana educatiei economice, Fii antreprenor - sansa unui viitor mai bun!, 9 mai - Ziua Europei, 23 noiembrie - Simpozion Ziua Economistului.

• Autor sau coautor a peste 50 de articole: 2 articole WOS cu AIS>0.15, 1 articol WOS ESCI, 4 articole ISI Proceedings, precum si alte articole publicate în reviste indexate BDI, articole / studii publicate în volumele conferințelor internaționale desfășurate în țară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN).
• Coautor 2 cărți publicate în edituri naționale
• Coautor 1 carte publicată în editură internațională (Bulgaria)
• Autor capitol in carte publicată în editură internațională (Trivent Ungaria)
• Coautor capitol monografie publicată în editură internațională (Serbia)

Permis Conducere:
Informatii suplimentare: PROIECTE

• 2021 – 2022 - Formator - proiect ”Centrul de învățare UEM – Real students dreams” (UEM-RSD), AG298/SGU/CI/III, implementat la nivelul Centrului Universitar UBB din Reșița, Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE
• 2020 – prezent – Coordonator pentru partener CU-UBBR - proiect de cooperare în cercetarea academică ”The intergenerational family businesses as a stress-management instrument for entrepreneurs (INTERGEN-2)”, partener principal: Universitatea ”Angel Kanchev” Ruse, Bulgaria
• 2020 – 2021 – Expert formare cursanți, program postliceal ”Tehnician operator mașini cu comandă numerică”, disciplina Managementul calității, proiect ”Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”, POCU/320/6/21/121030 - Universitatea de Vest din Timișoara beneficiar principal
• 2020 – 2022 Responsabil / membru implementare FSE/DAA-R, proiecte extracurriculare anuale ”Student informat – succes garantat”, FDI, implementate de catre Facultatea de Inginerie
• 2020 – Director monitorizare FSE proiect ”Laboratoare moderne – studenti performanți”, CNFIS-FDI-2020-0556, valoare proiect 160.225 lei
• 2019 – 2021 – Responsabil monitorizare, proiect ”Becoming an Economist – A Sustainable Transformation!” (BEST), AG247/SGU/NC/II, implementat la nivelul Facultății de Științe Economice, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării, Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU – N) Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, Buget: 180.660 lei
• 2019 – Lector, program de instruire a cursanților în cadrul cursului ”Manager inovare”, proiectul ”Resurse umane si intreprinderi competitive in Regiunea Vest” (POCU/227/3/8//117002), implementat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin
• 2019 – Lector, curs ”Discriminarea – obstacol în dezvoltarea mediului de afaceri”, EuroJobs SRL, în cadrul proiectului POCU 117362 "Unii reacţionează. Liderii anticipează!"
• 2018 – 2020 – Coordonator Instituțional proiect de cooperare în cercetarea academică ”The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs (INTERGEN)”, partener principal: Universitatea ”Angel Kanchev” Ruse, Bulgaria
• 2018 (sept – dec) – responsabil consultări publice, ”Implementarea strategiei de predare-învăţare-evaluare RESPECT în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa”, valoare 817.744 lei
• 2017 – Lector, program de instruire a cursanților în cadrul cursului ”Competențe antreprenoriale”, proiectul ”Antreprenoriat sustenabil pentru românii din Diaspora” (POCU/89/3.7/107434), implementat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin
• 2014 – 2015 – Doctorand, membru al grupului țintă al proiectului ”Performanță și excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice din România” POSDRU/159/1.5/S/134197, implementat de ASE București, în parteneriat cu Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara.
• 2012 – 2017 – Responsabil implementare activități în cadrul proiectului Resita Network


AFILIERE CENTRE DE CERCETARE ȘI ASOCIAȚII ȘTIINȚIFICE

Membru SAMRO (martie 2020 – prezent)
Membru World Economics Association (septembrie 2020 – prezent)
Membru EBES – Eurasia Business and Economics Society (2019 – prezent)
Membru al Centrului de Cercetari în Antreprenoriat, Management Intercultural şi Turism (CAMI) (2012 – 2020)


MEMBRU IN STRUCTURI ACADEMICE REPREZENTATIVE

Membru in:
- Consiliul Departamentului de Administrarea Afacerilor – Reșița (februarie 2021 – prezent)
- Consiliul Facultății de Științe Economice, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița (2016 – 2020, februarie - septembrie 2020);
- Senatul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița, Comisia pentru cercetare științifică (februarie - septembrie 2020);
- Consiliul Departamentului de Științe Economice (februarie - septembrie 2020);
- Consiliul Departamentului de Învățământ la Distanță (februarie - septembrie 2020).


DISTINCȚII ȘI PREMII

2020 - ITM 2020 Best reviewer Award, Udekom Balkan
19 mai 2018 – Distincția Profesor Bologna, acordată de ANOSR
Septembrie 2015 – Premiul II pentru rezultate remarcabile obţinute în cercetarea ştiinţifică doctorală, ca membru al grupului țintă al proiectului ”Performanță și excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul științelor economice din România” POSDRU/159/1.5/S/134197

Ultima actualizare: 2024-02-03  


       Copyright © 22-02-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta