Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gheorghe Cosmin Silaghi, Robert Andrei Buchmann, Virginia Niculescu, Gabriela Czibula, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider (Editors), Advances in Information Systems Development: AI for IS Development and Operations, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Lect.univ.dr. Natalita-mihaela Frumusanu
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
E-mail: natalita.frumusanu
Site: https://econ.ubbcluj.ro/cv.php?id=809

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 29-07-1983
Nationalitate: Romana
Experienta Profesionala: 2020 - prezent
Director general administrativ adjunct
Organizarea și conducerea administrativă a CU UBB Resita;
Universitatea Babeș-Bolyai,
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 400084, Cluj-Napoca, România
Conducere.

2020 - prezent
Lector universitar
Susţinerea cursurilor şi seminariilor la disciplinele „Bazele contabilității”, „Contabilitate aplicată”, „Contabilitate managerială”, „Contabilitate financiară 1 și 2”, „Contabilitate aprofundată”, „Auditul proiectelor europene”.
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
DAAR - Centrul Universitar UBB din Reșița
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România
Didactică, educare şi formare, cercetare ştiinţifică.

2016 - 2020
Director General Administrativ
Organizarea și conducerea administrativă și financiară a universității, instituție publică finanțată din venituri proprii;
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa,
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România
Conducere.

2015 - 2016
Administrator financiar
Conducere evidență contabilă, instituție publică finanțată din venituri proprii;
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa,
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România
Execuție - Financiar-contabil.

2012 - 2020
Lector universitar
Susţinerea cursurilor şi seminariilor la disciplinele „Contabilitate/Bazele Contabilităţii”, „Contabilitate aplicată/Tehnica Operaţiunilor Contabile”, „Contabilitate de Gestiune”, „Contabilitate Financiară”, „Contabilitate Aprofundată”, „Contabilitatea institutiilor publice”, „Auditul Financiar Contabil al Proiectelor”, „Managementul Financiar al Proiectelor”, „Managementul resurselor financiare”.
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România
Didactică, educare şi formare, cercetare ştiinţifică.

2011 - 2012
Asistent universitar
Susţinerea seminariilor la disciplinele „Bazele Contabilităţii”, „Contabilitatea Instituţiilor Publice”, „Sisteme Informatice de Gestiune”, „Contabilitate de Gestiune”, „Contabilitate Financiară”, „Administrarea Creanţelor Bugetare”.
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România
Didactică, educare şi formare, cercetare ştiinţifică.

2007 - 2011
Preparator universitar
Susţinerea seminarilor la disciplinele „Bazele Contabilităţii”, „Sisteme Informatice Contabile”, „Contabilitate de Gestiune”, „Contabilitate Financiară”, „Contabilitatea Instituţiilor Publice”.
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România
Didactică, educare şi formare, cercetare ştiinţifică.

2005 - 2007
Consilier
Scrierea de proiecte cu finanţare naţională şi internaţională nerambursabilă, realizarea de strategii, planuri de acţiune, relaţii externe.
Primăria municipiului Reşiţa,
Serviciul de Integrare Europeană, Proiecte Europene, Relaţii cu IMM-urile şi Investitorii
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, Reşiţa, 320084, jud. Caraş-Severin, România
Funcţionar public

Iulie 2005- octombrie 2005
Jurisconsult
Activitate juridică, instanţă, raporturi de muncă.
Compartimentul Juridic, Debitori – S.C. PRESCOM S.A.
Str. Fântânilor, nr. 1, Reşiţa, 320060, jud. Caraş-Severin, România
Societate în subordinea Consiliului Local Reşiţa
Educatie Formare: 21.12.2011 (07.10.2011 – susţinere publică)
Diplomă de doctor, domeniul Contabilitate, OMECTS 6697/21.12.2011
Contribuţii la perfecţionarea contabilităţii şi auditului proiectelor finanţate prin Fonduri Structurale
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Str. J.H.Pestalozzi, nr. 16, Timişoara, 300115, jud. Timiş, România
Prof.univ.dr. Ion Pereş

2008 - 2011
Program pregătire doctorat în economie, domeniul Contabilitate
Metode Cantitative, Analiza Poziţiei si a Performanţelor Financiare ale Entităţilor Economice, Politici Contabile în Cercetarea Economică, Contabilitate Managerială şi Control de Gestiune, Politici şi Tratamente Contabile pentru Entităţi de Interes Public, Audit şi Proceduri de Control Financiar;
Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
Str. J.H.Pestalozzi, nr. 16, Timişoara, 300115, jud. Timiş, România

2003 - 2007
Licenţiat în ştiinţe economice, specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Microeconomie, Macroeconomie, Contabilitate Financiară, Contabilitate Bugetară, Contabilitate De Gestiune, Sisteme Informatice, Management, Analiză Economico-financiară.
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România

2005-2007
Master în Managementul Administraţie Publice
Drept Comercial European, Strategii de Dezvoltare Regională, Sociologie, Pedagogie Economică, Drept Comunitar, Psihologie Socială, Elemente de Procedură Civilă, penală şi Administrativă, Management Strategic, Dezvoltare Comunitară.
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România

2001-2005
Licenţiat în Ştiinţe Administrative
Teorie Generală a Dreptului, Economie, Bazele Contabilităţii, Drept Constituţional, Drept Civil, Drept Administrativ, Drept Internaţional Public şi Privat, Dreptul Muncii, Protecţia Generală a Drepturilor Omului, Ştiinţa Administraţiei, Drept Comercial şi Fiscal.
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România

2001-2005
Certificat – Modului Psiho-Pedagogic
Pedagogie, Psihologie educaţională, Didactică, I.P.T.M.C., Consiliere Psiho-pedagogică, Management educaţional.
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
P-ţa Traian Vuia nr. 1-4, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România

1997-2001
Diplomă de bacalaureat
Economie, Contabilitate, Statistică, Finanţe, Merceologie, Organizarea întreprinderilor
Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa, specializarea Finanţe-Contabilitate
Aleea Dacia nr. 1, Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România

Limba materna: Romana
Limbi Straine: Engleză, Germană
Aptitudini sociale: - Seriozitate, entuziasm, flexibilitate, capacitate de adaptare şi de muncă eficace în situaţii diferite;
- Lucrul în echipă, capacitate de a coopera flexibil cu ceilalţi membri ai echipei;
- Comunicare şi capacitatea de a împărtăşi celorlalţi cunoştinţele acumulate.
Aptitudini organizatorice: - Capacitatea de a lucra în echipă şi de a organiza activitatea echipei pentru maximum de eficienţă.
- Coordonarea activităţii studenţilor în cadrul seminarilor, elaborare lucrari de licență și disertații şi în realizarea unor lucrări ştiinţifice pentru competiții științifice.
- Organizarea de manifestări ştiinţifice (conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice), realizate, până în prezent, în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa;
Aptitudini calculator: Utilizarea programele standard Windows, Microsoft Office, SQL, C+, HTML, gBussines, Ciel, IndecoSoft, Internet Explorer şi echipamente de birou (copiator, fax, videoproiector, scanner, multifuncționale);
Alte competente: 1.Activitate ştiinţifică perioada studiilor:
- participarea la Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, organizate în centrele universitare din Reşiţa, Timişoara, Alba-Iulia, Iaşi şi Sibiu, cu un număr de 18 lucrări;
- publicarea de articole în Analele Universităţii „Eftimie Murgu”, revista „Modus Vivendi” şi alte publicaţii de specialitate;
- redactor şi iniţiator al revistei „Modus Vivendi”;
- participarea la seminarile organizate de ANSSA (Asociaţia Naţională a Studenţilor de la Ştiinţe Administrative);
Premii obţinute:
- Diplomă de excelenţă, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, 2003;
- Diplomă de excelenţă, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa: 2003. 2004,2005;

2. Activitate ştiinţifică după absolvirea studiilor universitare şi postuniversitare (2005 – prezent):
- publicarea a peste 60 de articole la conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi în reviste de specialitate cotate CNCSIS;
- publicarea a 7 cărţi de specialitate: Bazele contabilităţii, Bazele contabilităţii. Aplicaţii şi teste grilă, Contabilitate financiară. Aplicaţii practice, Contabilitate financiară aprofundată, Contabilitate financiară şi Contabilitate financiară aprofundată. Aplicaţii, Managementul financiar al proiectelor;
- publicarea în coautorat a unui ghid pentru efectuarea practicii studenţilor, Caiet de bune practici, Student-Practică-Economist, coord. Rada Doina.
Premii obţinute:
- Diplomă de excelenţă, Asociaţia Facultăţilor de economie din România (AFER), 2010.

3. Cursuri de formare profesională:
- absolvirea cursului „Planificare Strategică” organizat de UCRAP în cadrul proiectului de Înfrăţire Instituţională RO03/IB/OT/01, Reşiţa, ianuarie 2006;
- absolvirea cursului „Fonduri Structurale şi management de proiect” organizat de UCRAP în cadrul proiectului de ,,Întărirea capacităţii UCRAP şi a Reţelei de modernizatori”, Reşiţa, martie 2006;
- absolvirea cursului organizat de Institutul Român de Training, cu tema „Cum se finanţează proiecte din Fonduri Structurale”, Timişoara, octombrie 2006;
- participarea la Olimpiada Naţională de Finanţe şi Instituţii Financiare, în cadrul Universităţii de Vest, Timişoara, noiembrie 2006;
- participarea la Forumul naţional „Cum să ne pregătim pentru Fondurile Structurale?”, Cluj-Napoca, noiembrie 2006;
- participarea la cursul, de formare de formatori, organizat de Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării - „Diversitatea e un dar”, la Reşiţa, în perioada octombrie-noiembrie 2006;
- participare la cursul internaţional, pentru doctoranzi, cu tema „Business Plan Preparation” organizat de Universitatea din Belgrad, Facultatea Tehnică din Bor, septembrie 2009, Zajecar, Serbia;
- participare la programul naţional de trening în autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de excelenţă – evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică” organizat la Universitatea de Vest din Timişoara, 2010;
- absolvirea cursului „Managementul ariilor protejate” organizat de UCRAP în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management al ariei protejate Cheile Rudăriei”, SMIS 36427, Reşiţa, decembrie 2012;
- absolvirea cursului „Reforma sistemului național de achiziții publice. Noi reglementări legislative și instituționale”, certificat seria ED, nr.51/30.09.2016 organizat de SC Expert Diplomatic Project SRL, CUI 36366311, J10/1014/2016, Băile Herculane, septembrie - octombrie 2016;
- absolvirea cursului „Expert accesare Fonduri Structurale și de Coeziune”, certificat seria L, nr. 00362783/17.04.2018 organizat de Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, RNFFPA nr. 11/74/31.03.2014;
- absolvirea cursului „Manager de proiect”, certificat seria L, nr. 00362719/17.04.2018 organizat de Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, RNFFPA nr. 11/75/31.03.2014;
- participare sesiune de dezvoltare a competențelor manageriale, Academia Română – Centrul pentru Profesionalizarea Managementului Universitar din Romania, Timișoara, februarie 2019;
- absolvirea cursului „Control Financiar Preventiv”, certificat seria EDM, nr.116/06.02.2020 organizat de SC Expert Diplomatic Project SRL, CUI 36366311, J10/1014/2016, Reșița, februarie 2020;
- absolvirea cursului „Auditor in domeniul calității”, certificat seria N, nr. 138251/30.01.2020 organizat de Asociația Română pentru Calitate, RNFFPA nr. 40/3458/16.05.2019.


4. Contribuţii la dezvoltarea domeniului ştiinţific-tehnic:
- membru în echipa de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Municipiului Reşiţa 2007 – 2013, dispoziţia nr. 35/05.01.2007;
- membru în comitetul editorial al revistei Analele Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa – fascicola Ştiinţe Economice;
- membru în comitetul organizatoric al conferinţelor organizate în cadrul Universităţii„Eftimie Murgu” Reşiţa printre care amintim: Economia României post-aderare. 2 ani în Uniunea Europeană, noiembrie 2008; Conferinţa Internaţională Politici sociale şi administraţie publică în context European, aprilie 2009; Conferinţa internaţională “Oameni. Idei. Experienţe”, ediţiile 2012-2018; Simpozionul Banatul istorie şi multiculturalitate, mai 2011; Conferinţa naţională a Societăţii de geografie din România, iunie 2012;
- membru în echipa de organizare a Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti, faza naţională, secţiunea Administraţie Publică şi Dezvoltare Regională, 7-9 mai 2010, organizată de Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative cu sprijinul Asociaţiei Facultăţilor de Economie, secretar secţiune licenţă.

4. Contribuţii la dezvoltarea domeniului ştiinţific-tehnic:
- membru în echipa de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Municipiului Reşiţa 2007 – 2013, dispoziţia nr. 35/05.01.2007;
- membru în comitetul editorial al revistei Analele Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa – fascicola Ştiinţe Economice;
- membru în comitetul organizatoric al conferinţelor organizate în cadrul Universităţii„Eftimie Murgu” Reşiţa printre care amintim: Economia României post-aderare. 2 ani în Uniunea Europeană, noiembrie 2008; Conferinţa Internaţională Politici sociale şi administraţie publică în context European, aprilie 2009; Conferinţa internaţională “Oameni. Idei. Experienţe”, ediţiile 2012/2014; Simpozionul Banatul istorie şi multiculturalitate, mai 2011; Conferinţa naţională a Societăţii de geografie din România, iunie 2012;
- membru în echipa de organizare a Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti, faza naţională, secţiunea Administraţie Publică şi Dezvoltare Regională, 7-9 mai 2010, organizată de Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative cu sprijinul Asociaţiei Facultăţilor de Economie, secretar secţiune licenţă.

5. Activitate în cadrul proiectelor europene:
- participarea la elaborarea şi implementarea Proiectului „Sprijinirea cooperării în afaceri şi agricultura” („Business and Agricultural Support Co-operation”), în cadrul Programului de Vecinătate România – Serbia & Muntenegru 2004, număr contract 04 SER 01/11/110 (linia de finanţare Phare 2004/016 -943.01.01 & 2004/016-943.01.02, Cards 04ER01/11/053 & 04SER02/03/001);
- asistent coordonator CIG, proiectul „Student – PRACTICĂ – Economist”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, POSDRU/22/2.1./G/18144/05.02.2009, în valoare de 573.706 lei, perioada de implementare aprilie 2009 – ianuarie 2011;
- manager financiar, proiectul „Resurse umane – Formare profesională – Administraţie publică europeană”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 1, domeniul major de intervenţie 1.3., operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitare şi managementul proiectelor, etc.”, cod SMIS nr. 17327, în valoare de 615.782,22 lei, perioada de implementare martie 2011 – septembrie 2012.
- expert practician, (Expert tip A) în cadrul contractului POSDRU/86/1.2/S/64076, „Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din România în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune”, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, în valoare de 11.438.840,30 lei, perioada de implementare august 2010 – august 2013;
- manager financiar, proiectul „Elaborarea planului de management al ariei protejate Cheile Rudăriei”, finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Dezvoltarea Mediu, axa prioritară Axa prioritară nr.4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, domeniul major de intervenţie Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, cod SMIS nr. 36427, în valoare de 920.793 lei, perioada de implementare iulie 2013 – aprilie 2015;
- manager financiar, proiectul „Patrimoniul cultural bănăţean – un patrimoniu european, finanţat prin intermediul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania – Republica Serbia, Axa prioritară 3 – Promovarea activităţilor “people to people”, Măsura 3.3. – Creşterea schimburilor educaţionale, culturale şi sportive, cod MIS -ETC 1401,în valoare de 209.552,84 Euro, perioada de implementare ianuarie 2014 – iulie 2015.


6. Activitate în cadrul proiectelor națională:
- Mirela Minică (responsabil proiect), Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela responsabil financiar, proiectul Implementarea strategiei de predare-învăţare-evaluare RESPECT în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, proiect finanțat din fondurile pentru finanţarea situaţiilor speciale alocate MEN în baza art. 2 alin 3 pct. d) din Ordinul nr. 3514/2018 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2018, în valoare de 817.744 lei, perioada de implementare sept. – decembrie 2018;
- Vasile Cojocaru (director proiect), Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela cadru didactic responsabil cu promovarea în licee, proiectul Creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii din mediile defavorizate din județul Caraș-Severin și zonele limitrofe, CNFIS-FDI-2018-0257, Domeniul 1, în baza Ordinului de Ministru nr. 3094/25.01.2018, în valoare de 98.560 lei, perioada de implementare 09.05.2018-17.12.2018, Decizia nr. 171/09.05.2018;
- Elisabeta Spunei (director proiect), Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela director financiar, proiectul Dezvoltarea bazei materiale pentru susținerea activităților aplicative în domeniul tehnic, CNFIS-FDI-2019-0099, Domeniul 3, în baza Ordinului de Ministru nr. 3129/05.02.2019, în valoare de 165.937 lei, perioada de implementare 20.05.2019-20.12.2019, Decizia nr. 186/16.05.2019;
- Andrade–Ionuț Bichescu (director proiect), Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela asistent director proiect, proiectul UEMR – pol de educație și consiliere pentru studenții și absolvenții de liceu din mediile defavorizate, CNFIS-FDI-2019-0612, Domeniul 1, în baza Ordinului de Ministru nr. 3129/05.02.2019, în valoare de 145.738 lei, perioada de implementare 20.05.2019-20.12.2019, Decizia nr. 191/29.05.2019;
- Mirela Minică (responsabil proiect), Lesconi-Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela responsabil financiar, proiectul Managementul capitalului intelectual din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa. proiect finanțat din fondurile pentru finanţarea situaţiilor speciale alocate MEC în baza art. 2 alin 3 lit. c) și d) Ordinul nr. 3694/2019 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2019 în valoare de 795.911 lei, perioada de implementare 20.11.2019-31.12.2019;
- Elisabeta Spunei (director proiect), Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela director financiar, proiectul Laboratoare moderne – studenți performanți – LM-SP, CNFIS-FDI-2020-0556, Domeniul 3, în baza Ordinului de Ministru nr. 3115/2020., în valoare de 160.225 lei, perioada de implementare 20.05.2020-20.12.2020, Decizia nr. 184/06.05.2020;
- Tănase Adrian (director grant), Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela responsabil financiar, proiectul Becoming An Economist - A Sustainable Transformation! (BEST), proiect necompetitiv privind Învățământul Secundar (ROSE) al Ministerului Educației și Cercetării (Schema de Granturi pentru Universități – Necompetitive, cu fonduri de la Banca Mondială), Acord de grant nr. AG247/SGU/NC/II/25.11.2019, în valoare de 180.660 lei.
- Rohosneanu Mihai (director grant), Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela responsabil financiar, proiectul Nu Abandona, Implică-Te! Stay Your University (NAISYU), ), proiect necompetitiv privind Învățământul Secundar (ROSE) al Ministerului Educației și Cercetării (Schema de Granturi pentru Universități – Necompetitive, cu fonduri de la Banca Mondială), Acord de grant nr. 236/SGU/NC/II (II/NC/144), în valoare de 316.316 lei.
- Frumuşanu Nătăliţa-Mihaela director de grant, proiectul Centrul de Învățare UEM – Real Students' Dreams (UEM-RSD), proiect competitiv privind Învățământul Secundar (ROSE) al Ministerului Educației și Cercetării (Schema de Granturi pentru Universități – Centre de învăţare (SGCU-CI), cu fonduri de la Banca Mondială), Acord de grant nr. 298/SGU/CI/III/19.12.2019, în valoare de 1.322.617 lei.
Permis Conducere: 2007, Categoria B
Informatii suplimentare: - Membru EAA (European Accounting Association);
- Membru ACM –V (Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României)
- Membru AGER – filiala Caraş-Severin
- Membru Asociaţia naţională a directorilor generali din universităţile publice (2018 - prezent), membru Consiliul Director (2018-2020).

Ultima actualizare: 2023-10-06  


       Copyright © 22-02-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta