Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gheorghe Cosmin Silaghi, Robert Andrei Buchmann, Virginia Niculescu, Gabriela Czibula, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider (Editors), Advances in Information Systems Development: AI for IS Development and Operations, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Lect.univ.dr. Liliana Gherghina
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
Birou: C12-Reșița
E-mail: liliana.gherghina

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 05-11-1969
Nationalitate: română
Experienta Profesionala: 29 septembrie 2020 - prezent
Lector universitar
Universitatea „Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Administrarea Afacerilor – Reșița, Centrul Universitar UBB Reșița, str. Piaţa Traian – Vuia, nr. 1-4, cod poştal 320085, Reşiţa, Caraş – Severin, România
Discipline (C și/sau S): Management hotelier, Marketing în industria ospitalității, Marketingul serviciilor, Marketing financiar-bancar, Economia turismului, Asigurarea calității și expertiza mărfurilor, Audit intern, Fundamentele serviciilor, Tehnica operațiunilor de turism, Strategii investiționale în afaceri, Marketingul firmei de turism, Marketing direct și comunicare promoțională, Practică - economia întreprinderii de comerț și turism
Activitate didactică, educare, formare și activitate de cercetare științifică

16 februarie 2015 – 28 septembrie 2020
Lector universitar
Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Științe Economice.
Discipline (C și/sau S): Tehnica operațiunilor de turism, Economia turismului, Strategii investiționale în afaceri, Managementul serviciilor hoteliere, Marketingul firmei de turism, Marketingul serviciilor, Marketing direct și comunicare promoțională, Practică, Marketing public, Etica și protecția consumatorului
Activitate didactică, educare, formare și activitate de cercetare științifică

1 octombrie 2008 – 15 februarie 2015
Asistent universitar
Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Economice, Departamentul de Științe Economice.
Discipline (S): Economia serviciilor, Marketingul serviciilor, Tehnica operațiunilor de turism, Economia turismului, Marketing turistic, Cercetări de marketing, Marketing direct și comunicare promoțională, Analiza economico-financiară, Statistică, Etica și protecția consumatorului, Strategii de afacei și antreprenoriat, Metode și tehnici de negociere și vânzare
Activitate didactică, educare, formare și activitate de cercetare științifică

22 februarie 2006 – 30 septembrie 2008
Preparator universitar
Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Catedra de Științe Economice, Facultatea de Științe Economice și Administrative.
Discipline (S): Economia serviciilor, Marketingul serviciilor, Tehnica operațiunilor de turism, Economia turismului, Proiecte economice, Management
Activitate didactică, educare, formare și activitate de cercetare științifică
Educatie Formare: 27.11.2019 – 21.12.2019, Certificat de absolvire a programului de specializare Auditor în domeniul calității (180 ore), cod COR 214130, organizat de Asociația Romană pentru Calitate, cu sediul în București, Certificat de absolvire seria M, nr. 00138253, eliberat de Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, înregistrat cu nr. 2225 din 30.01.2020. Certificat auditor intern calitate nr. 152 din 23.01.2020.

05.12.2019-16.12.2019, Curs de formator, Cod COR 242401 (60 ore), absolvit prin Programul de formare continua, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității Eftimie Murgu din Reșița.

22.11.2019, Traininguri în cadrul proiectului Managementul Capitalului Intelectual din cadrul Univesității Eftimie Murgu din Reșița (MCI-UEMR): Gestionarea conflictelor la locul de muncă (4 ore), Realizare postere și prezentări (4 ore).

20.09.2018 - 18.12.2018, Traininguri în cadrul proiectului educațional Implementarea strategiei de predare-învățare-evaluare RESPECT în cadrul Univesității Eftimie Murgu din Reșița: Design educational (8 ore), Metode și tehnici de predare – învățare – evaluare (8 ore), Managementul grupei de studenți (8 ore), Consiliere profesională a studenților (4 ore), Orientarea în carieră a absolvenților (4 ore), Self management (4 ore), Managementul stress-ului (4 ore).

1 octombrie 2007 – 28 septembrie 2012, Doctorand, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Economice și de Administrarea Afacerilor, domeniul de specializare Marketing
iulie 2009 – februarie 2010, Certificat de absolvire a Şcolii antreprenoriale pentru femei (ANTRES), seria CS, nr. 9 / 16 februarie 2010. Proiect finanţat din Fondul Social European „Investeşte în oameni”. Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice.

3 august 2009 – 21 august 2009, Certificat de absolvire al Programului de perfecţionare, cu durata de 80 ore, pentru ocupaţia - specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, seria F, nr. 0291801, cod COR 241220, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

octombrie 2005 – iulie 2007, Masterand, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, specializarea Managementul administrației publice

octombrie 2000 – iulie 2005, Student, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Științe Economice și Administrative, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor

aprilie 2003 – iunie 2003, Certificat de absolvire al modulului psihopedagogic intensiv, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Departamentul de Pregătore al Personalului Didactic, Studii de pregătire intensive în domeniul psihopedagogic

octombrie 1997 – iulie 2002, Student, Universitatea ”Eftimie Murgu” din Reșița, Facultatea de Inginerie, specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini

septembrie 1984 – iunie 1988, Elev, Liceul Industrial din Oravița, Profil electrotehnic, diplomă de electroenergeticean
Limba materna: română
Limbi Straine: engleza
Aptitudini sociale: experiență în munca în echipă în cadrul proiectelor și contractelor încheiate în cadrul universității
Aptitudini organizatorice: administrator și asociat unic al S.C. INAPROTECT S.R.L., 2009 – 2012
membru în Condiliul Facultății de Științe Economice, 2015 – 2020
membru în Consiliul Departamentului de Științe Economice, 2015 – 2020
responsabil program studii Economia comerțului, turismului și serviciilor, 2019 – 2022
Aptitudini tehnice: Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Atestat agent de pază şi ordine pentru desfăşurarea activităţii de ordine publică şi de protecţie civilă
Aptitudini calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Medii de învățare e-Learning: Moodle2.uem.ro, Edmodo, Microsoft Teams, Google, Zoom
Aptitudini artistice: dans, muzica
Alte competente: Membru în Centrul de Antreprenoriat și Management Intercultural – CAMI din cadrul UEMR, în prezent UBB, abilități de cercetare și lucru în echipă.
17 recenzii a unor articole publicate în Analele Universității ”Eftimie Murgu” Reșița. Fascicola II. Studii economice
Creare şi înregistrare marcă firma, publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, Nr. 1042062 din 05.10.2009. Certificat de înregistrare al mărcii, numărul 103157, eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Permis Conducere: Nu dețin
Informatii suplimentare: Membru în Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER), Filiala Caraş-Severin, 11.11.2008-2020
Membru în Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest a României, nr. legitimaţie 1210, perioada 2013-2019

Ultima actualizare: 2023-10-05  


       Copyright © 22-02-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta