Prezentare
      Istoric
      Administratie
      Raport de activitate
      Plan strategic
      Plan operational
      Plan asigurarea calitatii
      Consiliului facultatii
    L Prezentare Consiliu
     L Posturi didactice si cercetare
      Secretariat
      Galerie foto
      Galeriile ExpoEconomica
      Logo si wallpapere FSEGA
      Grup senatorial FSEGA
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015
vezi si alte aparitii editoriale

Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Prezentare Consiliu

În virtutea autonomiei universitare, Consiliul facultăţii are următoarele competenţe:

  • stabileşte strategia dezvoltării facultăţii în concordanţă cu strategia de dezvoltare a Universităţii, programele didactice, ştiinţifice;
  • propune structura facultăţii (departamente, secţii, unităţi de cercetare);
  • avizează candidaturile pentru funcţia de decan al facultăţii;
  • controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
  • stabileşte numărul de studenţi pe secţii, specializări, modalităţile de admitere, potrivit propunerilor formulate de departamente;
  • propune specializările pentru licenţă, masterat şi doctorat înaintate de departamente;
  • avizează statele de funcţii pentru personalul didactic, de cercetare, tehnicoadministrativ;
  • avizează comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, propunerile comisiilor de specialişti pentru numirea pe posturi didactice;
  • propune constituirea unităţilor autonome de cercetare sau de prestări servicii în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei Carte, stabileşte modalităţile de funcţionare a acestor unităţi şi aprobă personalul de cercetare şi gradele ştiinţifice.

Membrii Consiliului Facultatii


  1. Prof.dr. Ciumaş Cristina
  2. Prof.dr. Curt Claudia Paula
  3. Prof.dr. Drăgan Mihaela
  4. Prof.dr. Gräf Rudolf
  5. Prof.dr. Kristaly Alexandru
  6. Prof.dr. Nistor Răzvan Liviu
  7. Prof.dr. Silaghi Gheorghe Cosmin
  8. Prof.dr. Todea Alexandru
  9. Conf.dr. Bako Elena Dana
  10. Conf.dr. Chiş Alexandru
  11. Conf.dr. Dezsi-Benyovszki Annamária
  12. Conf.dr. Făt Codruţa Maria
  13. Conf.dr. Groşanu Adrian
  14. Conf.dr. Jula Octavian
  15. Conf.dr. Litan Cristian Marius
  16. Conf.dr. Moca Mircea
  17. Conf.dr. Moisescu Ovidiu Ioan
  18. Conf.dr. Mustață Răzvan Valentin
  19. Conf.dr. Szasz Levente
  20. Conf.dr. Vereş Vincenţiu Andrei
  21. Lect.dr. Armaşu Veronica Diana
  22. Lect.dr. Foszto Monika
  23. Lect.dr. Zelter Christine-Diana
  24. Student Băcilă Andreea
  25. Student Bogdan Cosmin
  26. Student Condur Cosmin
  27. Student Costiniuc Norbert
  28. Student Diaconu Cosmina
  29. Student Enoiu Andra
  30. Student Erdei Alexandra
  31. Student Mititean Pompei
  32. Student Rusu Ştefan
  33. Student Sumănaru AncaUltima actualizare: 18-06-2018

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta