Programe de studiu

Ești absolvent de licență FSEGA și nu știi ce masterat ți se potrivește?

Vezi ce masterat ți se potrivește cu un click mai jos de specializarea de licență absolvită.

Descarcă broșura de prezentare a facultății și a programelor de masterat

Programe în limba română (învățământ cu frecvență)

Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii

Afaceri Internaționale

Agrobusiness

Auditul și Managementul Financiar al Fondurilor Europene

Bănci și Piețe de Capital

Business Analytics și Managementul Informațiilor

Dezvoltare Regională Durabilă

Diagnostic și Evaluare

eBusiness

Econometrie și Statistică Aplicată

Expertiză Contabilă și Audit

Finanțe Corporative - Asigurări

Fiscalitate

Gestiunea și Evaluarea Proiectelor

Management Contabil, Audit și Control

Managementul Dezvoltării Afacerilor

Managementul Resurselor Umane

Strategii și Politici de Marketing

Programe în limba maghiară (învățământ cu frecvență)

Analiza datelor de business și financiare / Üzleti és pénzügyi adattan

Managmentul Afacerilor / Vállalkozásmenedzsment

Marketing Digital / Digitális marketing

Programe în limba germană (învățământ cu frecvență)

Management Internațional / Internationales Management

Programe în limba engleză (învățământ cu frecvență)

Contabilitate și Organizații / Accounting and Organizations

International Business Management

Managementul Dezvoltării Afacerilor / Entrepreneurship and Business Administration

Modelarea Afacerilor și Calculul Distribuit / Business Modeling and Distributed Computing

Programe în cadrul extensiilor universitare (învățământ cu frecvență)

Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii - la Reșița

Expertiză contabilă și evaluarea firmei - la Reșița

Managementul Dezvoltării Afacerilor - la Sfântu Gheorghe

Marketing și comunicare în afaceri - la Reșița

Programe de studii la forma de învățământ cu frecvență redusă

Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț și Servicii

Expertiză Contabilă și Audit

Management Contabil, Audit și Control

Managementul Dezvoltării Afacerilor

Managementul Resurselor Umane

Strategii și Politici de Marketing

Programe de masterat didactic

Masterat Didactic în Economie

Masterat Didactic în Economie (în limba maghiară)


Copyright © December, 2023 econ.ubbcluj.ro. All rights reserved. Copyright Notice. Design: Mihai-Vlad Guță. Implementation: Ovidiu Moisescu & Daniel Mican