Calendar atestate

Începând din ianuarie 2002, certificatele de competenţă lingvistică sunt adaptate şi la politica lingvistică a Universităţii Babeş-Bolyai. Astfel, Centrul LINGUA este un centru universitar de limbi moderne care acordă importanţa cuvenită învăţării limbilor de circulaţie internaţională, respectând una din condiţiile de bază ale integrării europene a societăţii româneşti.

Certificatul de competenţă lingvistică LINGUA, ca act doveditor al rezultatelor evaluării la data examinării nu expiră. Având în vedere însă că acest certificat poate fi prezentat de către titular ca dovadă a nivelului actual de limbă, chiar şi după o lungă perioadă de la susţinerea examenului, Centrul LINGUA precizează următoarele: În lipsa utilizării frecvente a limbii, competenţa lingvistică se poate deteriora în timp. În consecinţă, un certificat de competenţă lingvistică nu poate garanta valabilitatea rezultatelor evaluării pe o perioadă nedeterminată. În acord cu practicile internaţionale, perioada recomandată de valabilitate a rezultatelor evaluării consemnate pe certificatul de competenţă lingvistică LINGUA este de 2 ani.

Aceste precizări nu se aplică retroactiv certificatelor de competenţă lingvistică LINGUA emise înainte de data de 1 octombrie 2016.

Certificatele de competenţă lingvistică servesc unor scopuri cum ar fi:

  • examene de admitere şi licenţă
  • admitere la programele de masterat şi doctorat
  • burse în ţară şi străinătate
  • promovări profesionale
  • deplasări în străinătate
În baza OG nr. 129/2000 şi a Ordinului nr. 353/5.202 al ministrului Muncii, Solidaritătii Sociale şi Familiei şi al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, începând cu anul curent (2008) CENTRUL LINGUA a dobândit statutul de furnizor autorizat de formare profesională a adultilor pentru competenţa comună "Comunicare în limbi străine".

Calendarul examenelor

Limba Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă
Data -
19 iunie
2024
-
-
19 iunie
2024
Ora - 09:00 - - 09:00
Deadline
înscriere
-
17 iunie
23:59
-
-
17 iunie
23:59
Data 20 iunie
2024
-
-
-
-
Ora 09:00 - - - -
Deadline
înscriere
18 iunie
23:59
-
-
-
-
Data -
-
12 iulie
2024
-
-
Ora - - 09:00 - -
Deadline
înscriere
-
-
10 iulie
23:59
-
-
Data 19 iulie
2024
19 iulie
2024
19 iulie
2024
19 iulie
2024
19 iulie
2024
Ora 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
Deadline
înscriere
19 iulie
14:00
19 iulie
14:00
19 iulie
14:00
19 iulie
14:00
19 iulie
14:00

Înscrierea este obligatorie şi se face prin formularul online de la secțiunea Înscriere până cu două zile înaintea fiecărei examinări.

Copyright © June, 2024 Lingua. All rights reserved. Copyright Notice.