Revista LINGUA

Revista LINGUA este editată de Centrul LINGUA pentru Dezvoltarea şi Perfecţionarea Comunicării în Sfera Publică (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca). Scopul ei este acela de a oferi un cadru în care se prezintă şi se dezbat rezultatele unor cercetări care propun o abordare sau un punct de vedere nou, semnificativ, în domeniul lingvisticii teoretice şi aplicate, în cercetarea culturii şi a civilizaţiei. Revista urmăreşte să fie un mijloc de coagulare a preocupărilor de cercetare ale membrilor şi asociaţilor Centrului LINGUA. Revista LINGUA figurează în bazele de date EBSCO şi CEEOL.

Revista LINGUA apare o dată pe an, în două volume – A. Lingvistică; B. Cultură şi civilizaţie. Articolele se publică într-o limbă de circulaţie internaţională. Revista se adresează cercetătorilor în lingvistică şi literatură, profesorilor care îşi desfăşoară activitatea în departamentele de limbi moderne aplicate ale unor universităţi din ţară şi din străinătate, antropologilor, istoricilor ideilor.

Copyright © July, 2024 Lingua. All rights reserved. Copyright Notice.