Structura testelor. Tipologia exercițiilor

I. Ascultare, înțelegere (ascultarea, înțelegerea unui text înregistrat)

Tipuri de exerciții:
 • potrivirea unor informații cu enunțuri sau întrebări date;
 • exerciții cu variante multiple;
 • completarea unor enunțuri sau formulare;
 • exerciții cu opțiuni de răspuns „adevărat-fals”;
 • exerciții cu răspunsuri scurte.II. Citire

Tipuri de exerciții:
 • completarea unui text pe baza a unor propoziții / paragrafe date și potrivirea lor în context;
 • întrebări deschise;
 • exerciții cu variante multiple;
 • exerciții cu opțiuni de răspuns „adevărat-fals”;
 • potrivirea unor titluri date cu paragrafele corespunzătoare;
 • punerea paragrafelor în ordinea corectă;
 • completarea unor propoziții, enunțuri;
 • exerciții de vocabular încorporate într-un text.III. Scriere

Tipuri de exerciții:
 • scrierea unui e-mail / unei scrisori de afaceri (de invitație, de mulțumire, de reclamație, de intenție, de scuze, de acceptare, de înștiințare, ofertă etc.), eseu argumentativ – pentru limbaj de afaceri (aprox. 100 de cuvinte);
 • eseu argumentativ – pentru limbaj general (aprox. 100 de cuvinte).IV. Vorbire

Tipuri de exerciții:
 • prezentarea scurtă a unei teme;
 • descrierea unei situații;
 • discuție cu întrebări și răspunsuri;
 • comentariu, observație, exprimarea unor opinii pe baza unei situații.
Tematică

Limbaj de afaceri:

 • Structura și organizarea firmei
 • Etica în afaceri
 • Management
 • Recrutarea personalului
 • Motivarea personalului
 • Călătorii de afaceri
 • Marketing și publicitate
 • Finanțe și contabilitate
 • Bănci și burse
 • Mijloacele de comunicare în afaceri
 • Asigurări
 • Comerț internațional
 • Negocieri și sedințeLimbaj general:

 • Drepturile omului. Discriminare
 • Cultură. Multiculturalism. Limbă. Naționalitate
 • Mijloacele de comunicare
 • Presa, rețelele de socializare și tehnologia
 • Educaţie
 • Filme, cărți și activități de divertisment
 • Recrutarea personalului. Muncă și șomaj
 • Sănătate
 • Mediul înconjurător. Protecția mediului
 • Problemele și provocările societății moderne
Copyright © July, 2024 Lingua. All rights reserved. Copyright Notice.