Taxe

Taxele stabilite de Senatul Universităţii "Babeş-Bolyai", sunt:
 • Atestate de competenţă lingvistică (la dată fixată în Calendarul examenelor)
  - 125 RON pentru studenţii şi personalul UBB
  - 250 RON pentru solicitanţii din afara UBB
 • Atestate de competenţă lingvistică în regim de urgenţă (la alte date decât cele din Calendarul examenelor):
  - 175 RON pentru studenţii şi personalul UBB
  - 350 RON pentru solicitanţii din afara UBB
Taxa se achită la:
 • prin Mandat Postal/Ordin de plata în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, Cod Fiscal 4305849, Banca Nationala, Trezoreria Cluj, cu specificarea expresă CENTRUL LINGUA.

NU SE ACCEPTĂ PLATA PRIN REVOLUT. DE ASEMENEA, NU SE ACCEPTĂ CHITANȚELE/ORDINELE DE PLATĂ ÎN CARE NU APARE SPECIFICAREA, LA BENEFICIAR SAU LA DETALII, CENTRUL LINGUA.

Pentru returnarea taxei de examinare se procedează astfel:
 • se depune la Secretariatul Centrului o Cerere scrisă prin care se solicită returnarea taxei achitate la care se anexeaza dovada plăţii în original.
 • cererile se aprobă în termen de 10 zile de la data depunerii, dupa o verificare prealabilă.
 • cererea semnata şi aprobată de către Directorul Centrului se prezintă la Casieria UBB (str. I. C. Bratianu, nr. 14) de unde se ridică suma achitată.
Copyright © December, 2022 Lingua. All rights reserved. Copyright Notice.