Înscriere

Vă rugăm să completați cu atenție formularul! Datele introduse de dvs. vor fi folosite pentru completarea atestatului de limbă.
Nu se vor mai opera modificări după finalizarea înscrierii.
Protecția datelor cu caracter personal
Nume*
Prenume*
CNP*
Persoanele care nu au cetăţenie română vor folosi Codul Numeric Personal de pe PERMISUL DE ŞEDERE
Data nașterii*
Adresă e-mail*
Număr de telefon*
Data susținerii examenului*
Limba modernă*
Limbajul*
Limbajul ales nu mai poate fi modificat după finalizarea înscrierii!
Încărcare copie chitanță/O.P.*
doar fisiere cu extensia *.jpg si *pdf
Am plătit suma de:*
*Secțiuni obligatorii
Copyright © June, 2024 Lingua. All rights reserved. Copyright Notice.