Despre

Centrul LINGUA este membru asociat al Confederaţiei Europene a Centrelor de Limbi din Universităţi (CERCLES) din anul 2007.

Centrul LINGUA este semnatar al Memorandumului de la Wulkow al Centrelor de Limbi din Universităţile Europene (2010).

Înfiinţat în 1999, Centrul LINGUA funcţionează în cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" în conformitate cu standardele lingvistice ale Uniunii Europene. Centrul LINGUA urmează politica lingvistică şi multiculturală a Universitătii "Babeş-Bolyai".

Centrul LINGUA are un colectiv de cadre didactice universitare specializate în ţară şi în străinătate şi este dotat cu materiale didactice (cursuri cu componenta audio/video) de ultimă oră. Se asigură condiţii ideale de învăţare şi de testare, scopul fiind acela de a oferi paşaportul lingvistic indispensabil pregătirii profesioniştilor autentici, în contextul globalizării.

Cursuri

  • Cursuri de limbi străine, pe trei niveluri (limbaj general şi de afaceri)
  • Cursuri de pregătire pentru susţinerea unor examene internaţionale (Cambridge, TOEFL, etc)
Atestate de competenţă lingvistică
  • Atestate de competenţă generală / aplicată în domeniul afacerilor, pentru admitere la facultate, licenţă, masterat, doctorat, burse, angajări, promovări, mobilităţi etc.
Revista LINGUA
  • Revista LINGUA este editată de Centrul LINGUA pentru Dezvoltarea şi Perfecţionarea Comunicării în Sfera Publică (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca). Scopul ei este acela de a oferi un cadru în care se prezintă şi se dezbat rezultatele unor cercetări care propun o abordare sau un punct de vedere nou, semnificativ, în domeniul lingvisticii teoretice şi aplicate, în cercetarea culturii şi a civilizaţiei. Revista LINGUA figurează în bazele de date EBSCO şi CEEOL.
  • Revista LINGUA apare o dată pe an, în două volume – A. Lingvistică; B. Cultură şi civilizaţie. Articolele se publică într-o limbă de circulaţie internaţională. Revista se adresează cercetătorilor în lingvistică şi literatură, profesorilor care îşi desfăşoară activitatea în departamentele de limbi moderne aplicate ale unor universităţi din ţară şi din străinătate, antropologilor, istoricilor ideilor.
Copyright © June, 2024 Lingua. All rights reserved. Copyright Notice.